Elektrotechnikai és Épületvillamossági szakcsoport

Elektrotechnikai és Épületvillamossági szakcsoport

Elnök: Dr. Tarnik István
Címe: 7624 Pécs, Barackvirág u. 7.
E-mail:
Telefon: 20/9568-352

Csatolt állományok:


Környezetvédelmi szakcsoport

Elnök: Horváth Lajos
Címe: 7634 Pécs, Kócsag köz 4/0.
E-mail:
Telefon: 30/201-3343

Csatolt állományok:

Vízgazdálkodási és Vízépítő szakcsoport

Elnök: Polgár Károly
Címe: 7634 Pécs, Cseralja dűlő 8.
E-mail:
Telefon: 30/9893-714

Eseményeink:

2019-11-11 Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakcsoport rendkívüli tisztújítás eredményéről
Csatolt állományok:

Építési szakcsoport

Elnök:

Dr. Szabó Éva Ibolya okl. habil építészmérnök, MBA
Címe: Címe: 7624 Pécs, Angster József u. 2.
E-mail:
Telefon: 72/503-650/3838, 20/326-8149
Elnökség tagjai:
Dr. Kaszás Ferenc okl. geológus, építőanyag- és építésföldtani szakmérnök
E-mail:
Vucskics Péter  építőmérnök
E-mail:
Hajna Jánosné okl. vegyipari gépészmérnök, szakközgazdász, gépészmérnök
E-mail:
Schmalcz Ferenc magasépítési mérnök
E-mail:
Állandó meghívott – FMCS képvieseletében:
Bocz Gábor okl. építőmérnök, okl. közgazdász, FIDIC mérnök
E-mail:
Építési Szakértői Testület tagjai:
Dr. Szabó Éva Ibolya okl. építészmérnök, MBA
E-mail:
Barabás Béla okl. építőmérnök, okl. szervezőmérnök
E-mail:
Kittka Péter okl. építőmérnök, MBA
E-mail:

 


Eseményeink:

Csatolt állományok:

Szilárdásvány-bányászati szakcsoport

Elnök: Berta József
Címe: 7631 Pécs,  Nagypostavölgyi út 122
E-mail:
Telefon: 30/650-7477

Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport

Elnök: Feilné Győry Zsuzsanna
Címe: 7745 Hásságy, Petőfi út 49
E-mail:
Telefon: 30/791-6461
Elnökségi tag: Hárságyiné Zlamál Márta
Csongrádi Zsolt

Telekalakítás 2022. című fórummal kapcsolatos hivatkozások.

A 2022.03.24-én megrendezésre került fórumon elhangzott, hogy a BMMK GG Szakcsoportja fölvállalja, hogy lehetőséget biztosítunk folyamatosan arra, hogy a Baranya Megyei Állami Főépítészhez általános kérdéseket tegyenek föl a Kollégák. Időszakonként (havonta) a Kamara megküldi az Állami Főépítész Úrnak, és a válaszokat vagy a kérdés feltevőének küldjük meg, vagy publikussá tesszük a bamernok.hu weblapon. Anonim módon is feltehetők a kérdések, természetesen akkor csak a weblapra kerül ki a válasz.

Telekalakítás 2022c. előadás anyagai 2022-03-24 itt letölthető

Kérdezési lehetőség a telekalakítással kapcsolatban itt lehetséges

 

Eseményeink:

ELISMERÉS!

Kedves Kollégák!

A Köztársasági Elnök 129/2020. (III. 15.) KE határozatával a

MAGYAR ÉRDEMREND Tisztikeresztje Polgári Tagozata kitüntetést adományozta

Dr. Kukai Tibor

a Baranya megyei Mérnöki Kamara Elnöke, a

Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának nyugalmazott főiskolai docense részére,

a számos sikeres egyetemi nagyberuházást magába foglaló, nemzetközileg is eredményes, több évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként.

Gratulálunk a Baranya megyei Mérnöki Kamara nevében: Dr. Winkler Ervin BMMK Titkára


Továbbképzés Pécsen

Gyertek és képezzétek magatokatTovább


Tájékoztatás a gázszerelői nyilvántartásról.

földgázellátásról szóló 2008. év XL. törvény (továbbiakban: GET.) 88. §-ának 2019. december 17-én megjelent módosítása értelmében a csatlakozóvezeték- és a felhasználóiberendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenység folytatására irányuló szándékot a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a Magyar Mérnöki Kamarához kell bejelenteni.

A fentiekkel összefüggően korábban a Kormányhivatalok által vezetett „gázszerelői hatósági nyilvántartást” 2020. január 1-jét követően a Magyar Mérnöki Kamara vezeti. A jogszabály a feladatot a Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe utalta, ezért felhívjuk figyelmét, hogy a területi kamarák ebben a kérdésben nem járnak el. Kérdése esetén kérjük keresse a Magyar Mérnöki Kamarát. (  )

Az ügy rövid leírása
Az eljárás hatálya arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásól szóló törvény és végrehajtására kiadott rendeletek szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználóiberendezés-létesítéssel kapcsolatos tevékenységet kíván folytatni, vagy ezt a tevékenységét a korábban megállapított jogosultság alapján jelenleg is végzi.

Ki jogosult a tevékenység végzésére?
A tevékenységet az folytathatja, aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek [16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet 1. számú melléklete 8.-10. pont, 2. számú melléklete, illetve a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1. számú melléklete szerint].

Milyen adatokat kell megadni?
A kérelmező neve, székhelye, anyja neve, értesítési címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, faxszáma, gázszerelői igazolványszáma (módosítás, hosszabbítás esetén), díjfizető neve, számlázási címe, díjfizető adószáma vagy adóazonosító jele, nyilatkozat, képesítések, a 42/2017.(XII.11.) NGM rendeletben 2. melléklete szerint felsoroltak.

Milyen iratok szükségesek?
A bejelentésnek tartalmazna kell 42/2017.(XII.11.) NGM rendeletben részletezett adatokat, és a kötelezően csatolandó következő mellékleteket:

1. szakképesítésről szóló eredeti bizonyítvány vagy hiteles másolata, (ha 5 évnél régebbi továbbképzési tanúsítvány);

2. szakirányú szakmai gyakorlat igazolása;

3. igazolványkép (2 db, egy évnél nem régebbi);

4. hosszabbítás esetén továbbképzési igazolás (1 éven belüli);

5. hosszabbítás esetén a korábbi gázszerelői igazolvány;

6. a díj befizetéséről szóló igazolás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?
A díjrendelet értelmében a nyilvántartásba történő bejegyzésnek, a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások bejegyzésének, az igazolvány pótlásának, cseréjének és hosszabbításának a díja 7 500 Ft.

A díjat a Magyar Mérnöki Kamara Budapest Bank 10102086-68905702-00000007 számú számlájára kell átutalással megfizetni.

Hol intézhetem el az ügyemet?
Az igazolvánnyal, nyilvántartásba vétellel, módosítással kapcsolatos ügyeket lehetősége lesz intézni, előzetes elektronikus beküldést követően személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton a Magyar Mérnöki Kamaránál.

1117 Budapest, Szerémi út 4.

Ügyfélszolgálat
A kamara létrehozott egy új e-mail elérhetőséget  címmel, ahol a rendszer végleges kialakításáig az érdeklődők információt kérhetnek.

Kérjük, ha kérdése van első lépésben ezen a fórumon érdeklődjön!

Ügyintézés határideje
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény értelmében, amennyiben minden feltétel rendben van 8 nap.