földgázellátásról szóló 2008. év XL. törvény (továbbiakban: GET.) 88. §-ának 2019. december 17-én megjelent módosítása értelmében a csatlakozóvezeték- és a felhasználóiberendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenység folytatására irányuló szándékot a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a Magyar Mérnöki Kamarához kell bejelenteni.

A fentiekkel összefüggően korábban a Kormányhivatalok által vezetett „gázszerelői hatósági nyilvántartást” 2020. január 1-jét követően a Magyar Mérnöki Kamara vezeti. A jogszabály a feladatot a Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe utalta, ezért felhívjuk figyelmét, hogy a területi kamarák ebben a kérdésben nem járnak el. Kérdése esetén kérjük keresse a Magyar Mérnöki Kamarát. (  )

Az ügy rövid leírása
Az eljárás hatálya arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásól szóló törvény és végrehajtására kiadott rendeletek szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználóiberendezés-létesítéssel kapcsolatos tevékenységet kíván folytatni, vagy ezt a tevékenységét a korábban megállapított jogosultság alapján jelenleg is végzi.

Ki jogosult a tevékenység végzésére?
A tevékenységet az folytathatja, aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek [16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet 1. számú melléklete 8.-10. pont, 2. számú melléklete, illetve a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1. számú melléklete szerint].

Milyen adatokat kell megadni?
A kérelmező neve, székhelye, anyja neve, értesítési címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, faxszáma, gázszerelői igazolványszáma (módosítás, hosszabbítás esetén), díjfizető neve, számlázási címe, díjfizető adószáma vagy adóazonosító jele, nyilatkozat, képesítések, a 42/2017.(XII.11.) NGM rendeletben 2. melléklete szerint felsoroltak.

Milyen iratok szükségesek?
A bejelentésnek tartalmazna kell 42/2017.(XII.11.) NGM rendeletben részletezett adatokat, és a kötelezően csatolandó következő mellékleteket:

1. szakképesítésről szóló eredeti bizonyítvány vagy hiteles másolata, (ha 5 évnél régebbi továbbképzési tanúsítvány);

2. szakirányú szakmai gyakorlat igazolása;

3. igazolványkép (2 db, egy évnél nem régebbi);

4. hosszabbítás esetén továbbképzési igazolás (1 éven belüli);

5. hosszabbítás esetén a korábbi gázszerelői igazolvány;

6. a díj befizetéséről szóló igazolás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?
A díjrendelet értelmében a nyilvántartásba történő bejegyzésnek, a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások bejegyzésének, az igazolvány pótlásának, cseréjének és hosszabbításának a díja 7 500 Ft.

A díjat a Magyar Mérnöki Kamara Budapest Bank 10102086-68905702-00000007 számú számlájára kell átutalással megfizetni.

Hol intézhetem el az ügyemet?
Az igazolvánnyal, nyilvántartásba vétellel, módosítással kapcsolatos ügyeket lehetősége lesz intézni, előzetes elektronikus beküldést követően személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton a Magyar Mérnöki Kamaránál.

1117 Budapest, Szerémi út 4.

Ügyfélszolgálat
A kamara létrehozott egy új e-mail elérhetőséget  címmel, ahol a rendszer végleges kialakításáig az érdeklődők információt kérhetnek.

Kérjük, ha kérdése van első lépésben ezen a fórumon érdeklődjön!

Ügyintézés határideje
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény értelmében, amennyiben minden feltétel rendben van 8 nap.