A Magyar Mérnöki Kamara tagjainak kérelemre, meghatározott szakmagyakorlási területeken tanúsítja megfelelő végzettségüket, gyakorlatukat és magas szintű képességüket. A tanúsítási rendszerrel a Magyar Mérnöki Kamara elő kívánja segíteni a mérnöki szolgáltatások színvonalának emelését. A tanúsítás mérnök kamarai szolgáltatás.

A tanúsítvány 5 éves időszakra szól, meghosszabbítása továbbképzéshez kötött. A továbbképzések szervezése, elbírálása a szakterületi sajátosságoknak és a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési Szabályzatának a figyelembevételével történik.

A kérelmező szakmai gyakorlatát – a szakmai feltételrendszer teljesítésén túl – a szakértői testület ilyen irányú döntése esetén szóbeli beszámolóval is igazolja.

Tanúsítvány csak kamarai tagoknak adható az alábbi szakterületekre:

1. Anyagmozgatógépek, Építőgépek és Felvonók Tagozat tanúsítványa

1.1. Emelőgépek
1.2. Anyagmozgatás
1.3. Építőgépek
1.4. Felvonók és mozgólépcsők

2. Vegyészmérnöki Tagozat tanúsítványai:

2.1. Vegyészmérnöki
2.2. Biomérnöki
2.3. Korrózóvédelmi
2.4. Vegyi- és rokonipari gyártmány és gyártás mérnök
2.5. MSZ EN 15257 szerinti katódos korrózióvédelem

3. Erdőmérnöki, Faipari mérnöki és Agrárműszaki Tagozat

3.1. Erdőmérnöki tervező
3.2. Erdőmérnöki szakértő
3.3. Erdőmérnöki építmények műszaki ellenőrzése
3.4. Erdőmérnöki építmények felelős műszaki vezetése
3.5. Faipari tervező
3.6. Faanyagvédelmi szakértő
3.7. Faipari szakértő
3.8. Faipari építmények műszaki ellenőrzése
3.9. Faipari építmények, faanyagvédelmi kivitelezés felelős műszaki vezetése
3.10. Élelmiszeripari-mezőgazdasági tervező
3.11. Élelmiszeripari-mezőgazdasági szakértő

4. Gépészeti Tagozat

4.1. Kohászat-öntészet szakértés
4.2. Vegyipari és élelmiszeripari gépészet szakértés
4.3. Technológiai gépek és munkagépek szakértés
4.4. Gépszerkezettan szakértés
4.5. Vasúti jármű szakértés
4.6. Közúti jármű szakértés
4.7. Vízi jármű szakértés
4.8. Légi jármű szakértés
4.9. Gépipari technológia szakértés
4.10.Könnyűipari szakértés
4.11. Hadiipari szakértés
4.12. Gépészeti tervezés

Gépészeti részterületek

5. Egészségügyi-műszaki Tagozat

5.1. Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb) és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki tervezése – kivéve orvosi gáz és sugárvédelem
5.2. Egészégügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat tervezése
5.3. Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységeknek, készülékeknek tervezése
5.4. Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb) és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki szakértése – kivéve orvosi gáz és sugárvédelem
5.5. Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat szakértése
5.6. Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységeknek, készülékeknek szakértése

6. Építési Tagozat

6.1. Építéstechnológiai tervező
6.2. Építéstechnológiai szakértő
6.3. A gyártóbázis betontechnológiai tervezője
6.4. A helyszíni beton bedolgozás technológusa

7. Hírközlési és Informatikai Tagozat

8. Energetikai Tagozat

9. Elektrotechnikai és Épületvillamossági Tagozatot

10. Akusztikai Tagozat

11. Környezetvédelmi Tagozat

A tanúsításhoz szükséges feltételek:

A tanúsítási rendszer részletei a Magyar Mérnöki Kamara Tanúsítási Szabályzatában találhatók: http://mmk.hu/tudastar/szabalyzatok/mmk-tanusitasi-szabalyzat.pdf

A tanúsításhoz szükséges feltételekrelől készült összefoglalót a következő címen tudja letölteni: http://mmk.hu/szolgaltatasok/tanusitas/ugyrendek/mmk-tanusitvanyok-osszefoglalo.pdf

Az egyes megszerezhető tanúsítványokhoz kapcsolódó részletes ügyrendeket az alábbi címeke érheti el:

A tanúsítvány igénylése:

A kérelmet a 15.000 forint szolgáltatási és adminisztrációs díj országos kamara részére történő befizetését követően (számlaszám: 10102086-68905702-00000007), a Magyar Mérnöki Kamaránál kell benyújtani elektronikusan (a címen). A kérelem postai beküldéséhez használható űrlapot letöltheti a következő címeken: kérelem.doc ; kérelem.pdf

A kérelemhez a következő dokumentumok csatolása szükséges:

  • a kérelmező részletes szakmai tevékenységét bemutató önéletrajza;
  • a szakirány elbírálásához a leckekönyv és a rendelkezésére álló, a kérelmezett szakte-rülethez kapcsolódó további oklevelek, bizonyítványok másolata;
  • a szakmai gyakorlat igazolása;
  • a kamarai díj befizetésének igazolása;
  • vizsgakövetelmény esetén a sikeres vizsgát igazoló okirat másolata.

A kérelmező szakmai gyakorlatának és a referenciáinak igazolásaként csak közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat fogadható el, amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a végzett munkák megnevezését, a folytatott tevékenység leírását.

Kapcsolódó dokumentumok:

pdf-icon
Kérelem a kamarai tanúsítványokhoz (pdf)
doc-icon.png
Kérelem a kamarai tanúsítványokhoz (doc)