Az MMK küldöttgyűlése március 28-án elfogadta az új továbbképzési rendszert, és megalkotta a vonatkozó szabályzatot. A szabályzat a 266/2013 (VII.11) kormányrendelettel érintett szakmákra vonatkozik, de szeretnénk, ha más szakterületen dolgozó kamarai tagjaink képzése is felzárkózna ehhez az új rendszerhez. A jövőben két teljesítendő továbbképzés lesz, a kötelező jogi továbbképzés és a szakmai továbbképzés.

 – Mik a kötelező jogi továbbképzés legfontosabb tudnivalói?

kötelező jogi továbbképzést, amely általános jogi és egyes területeken szakterületi jogi ismereteket nyújtó képzés, a kormányrendelet szigorúan szabályozza, és változatlanul 5 évente kell teljesíteni. Az MMK törekszik arra, hogy elsősorban on-line távoktatásos e-Learning formában történjen a képzés, de lehetőség lesz hagyományos kontaktórás képzésen való részvételre is. Az e-Learning forma mellett azért döntött a Kamara, hogy minél könnyebben teljesíthető legyen a képzés. A távoktatásos képzést a szakmagyakorló kollégák Interneten keresztül szinte bárhonnan és bármely napszakban elvégezhetik, akár otthonról, akár a munkahelyről, bármely településen él és dolgozik a mérnök kollega. A kormányrendelet szabályozza az átmenetet, ezért azok, akik korábban, jogosultságuk öt éves ciklusában részt vettek kötelező továbbképzésen, annak igazolását a kamara elfogadja, akiknek pedig idén még erre nem volt lehetőségük, az év végéig pótolhatják a hiányokat. A cél az, hogy az engedélyek és ezzel a munkavégzés lehetőségének folyamatossága megmaradjon.

– Mik az új szakmai továbbképzés legfontosabb jellemzői?

Nincs továbbképzési pontgyűjtés!!!

Egy ötéves ciklus alatt minden évben mindössze egy 6 órás továbbképzést kell teljesíteni. A szakmai továbbképzés keretében a tagozatok határozzák meg és dolgozzák ki azokat az anyagokat melyek bemutatják az új technológiákat, esetenként szabványokat, innovációkat.

Ezzel a szolgáltatással válik lehetővé, hogy az egyre gyorsuló technológia világában kollegáink évente követni tudják szakterületükön a változásokat, a jogosultsági szakterülethez kapcsolódó, a műszaki fejlődést bemutató és időszerű, súlyponti szakmai feladatok megoldását támogató, a készségszintű elsajátításhoz irányt mutató szakmai ismeretanyagon keresztül. A továbbképzéshez csatlakozóan az adott területen termékekkel rendelkező cégeknek -a feltételek teljesítése esetén- lehetőségük lesz új termékeik, kapcsolódó új eljárásaik bemutatására.

A szakmai továbbképzés formája hagyományos, interaktív, műhelyszerű, kontaktórás képzés, de lehetőség van on-line távoktatásos képzési formában való teljesítésre is. A továbbképzési anyagokat (kinek mit kell meghallgatnia) a tagozatok határozzák meg, és a témakörök előadóit szakmai önéletrajzuk alapján a tagozatok akkreditálják.

A Dél-dunántúli Régióban (Baranya, Somogy, Tolna) a három területi kamara közösen kívánja megoldani a mérnökök 266/2013 (VII. 11) Korm. rendeletben meghatározott szakmai továbbképzését. Folyamatosan értesítjük tagjainkat a továbbképzési lehetőségekről.