EMLÉKEZTETŐ
Készült: a 2024. március 04.-én, a Baranya Vármegyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a BMMK tárgyalójában tartott Elnökségi ülésről.
Jelen vannak jelenléti ív szerint:
Az elnökségi tagok: Bocz Gábor, Lenkovics László, Feilné Győry Zsuzsanna, Horváth Lajos, Knipl Károly, Répás Balázs, dr. Szabó Éva Ibolya,
Bizottsági elnökök: Eördögh Zsolt FB, Pallós Balázs EFB,
Szakcsoporti elnökök: Csongrádi Zsolt, Ládonyi Ákos, Dr. Meskó András
Titkár: dr. Winkler Ervin
Tárgy: Elnökségi ülés
Napirendi pontok:
1. Király utcai ingatlan
Előterjesztő: Bocz Gábor elnök, Dr. Szabó Éva Ibolya
A BVMK tulajdonában lévő Pécs, Király utca 35. szám alatti ingatlanban lévő 2 lakás kihasználatlanul áll, hasznosítása nehézkes. Az ingatlanok piaci ára meghatározásra került Marosvári László értékbecslő által. Az ingatlanok esetleges értékesítését megelőzően meg kell határozni azokat a célokat, melyeket a vételárból meg szeretne valósítani a kamara. Meg kell vizsgálni, hogy az ingatlanok mennyire piacképesek a jelenlegi körülmények között.
2. Szakmai testület díjazása jogosultsági kérelmenként
Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
A jogosultság iránti kérelmek esetében a szakmai gyakorlat megfelelőségének vizsgálatát a szakági szakmai testületek végzik. A szakmai testületek díjazási módja ezidáig nem került meghatározásra a kamarai gyakorlathoz kapcsolódóan. Javaslat szerint a díjazás mértékét a testületek által végzett tevékenységhez igazítottan kell megállapítani a közeljövőben.
3. BVMK Sportegyesület
Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
A kamara jelenlegi célja a mérnöki szakmai kapcsolatok építésére, fejlesztésére koncentrál, azonban ez nem zárja ki azt, hogy a mérnöki közösség építés sportszakmai célokkal is kiegészüljön. A továbblépés érdekében szükséges mihamarabb a célok és az eszközök meghatározása.
4. Mérnök Majális 1.
Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
Hajdú-Bihar Vármegyei Mérnöki Kamara már 2 évtizede megtartja ezt a rendezvényt, melyen a kamarai szakmagyakorlók kötetlenül kikapcsolódhatnak. A közterületeket felügyelő BIOKOM Kft. tájékoztatása alapján a Pécs város területén bármely arra alkalmas közterületen megtarthatjuk a Majális. A következő elnökségi ülésre ajánlatokat kérünk be és döntenünk kell az időpontról és a programokról.

5. Mérnök Liget Projekt
Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
Fatelepítési céllal indult a Projekt, melyet követően meg kellett találni azt a közös pontot, mely a szakági mérnököket szimbolikusan összekapcsolhatja. A gondolatok összegzését követően döntés született arról, hogy a Projektet az SI mértékegység rendszer – mint közös pont – alapul vételével kell összeállítanunk. A Projekten belül meg kell jelenjen a mindennapok mellett a múlt és a jövőkép is. A BIOKOM Kft. – vel kell egyeztetni a helyszínt, melyen megkezdődhetnek a tervezési munkák a liget kialakításának részleteiről.
6. Poszterkiállítás – Bóly, Mohács
Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
A poszterkiállítás két utolsó helyszíne Bóly és Mohács. Pontosítanunk kell a megjelenés időpontját a polgármesterekkel, valamint a kerítéselemek és a poszterek szállításának részleteit.
2024-es, 2025-ös BVMK Bál
Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
Az idei Mérnökbál finanszírozása több támogató bevonásával történt, melyet alapul véve kell megkezdeni a jövő évi protokoll rendezvény előkészítését. Tervek szerint a 2025. évi Bál finanszírozása több partner bevonásával fog megvalósulni.
7. Határozat hozatal a tagfelvételekről és jogosultságokról
Előadó: Dr. Winkler Ervin titkár
Kamarai tagfelvétel
kódszám       Név
02-1572       Ágel Éva Judit
02-1571      Torma Boldizsár
02-1573      Frauenholcz András
Az Elnökség tagjai a tagfelvételt megszavazták.
Jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:
kódszám    Név                       Jogosultság
02-0173     Berkes Tamás        SZKV-1.1
SZKV-1.2

02-1477   Major-Unyi Zsófia ME-VZ, MV-VZ
Erzsébet
Az Elnökség tagjai a jogosultságok megadását jóváhagyták.

8. FAP
Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
A pályázat benyújtásra került, várjuk az MMK visszajelzését.
9. Egyebek
Következő ülés időpontja: 2024. 04. 08. 14.30.
kmf.
Az Emlékeztetőt összeállította:
Dr. Winkler Ervin