EMLÉKEZTETŐ
Készült: a 2023. június 05.-án, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a BMMK tárgyalójában tartott Elnökségi ülésről.

Jelen vannak jelenléti ív szerint:
Az elnökségi tagok: Bocz Gábor, Baumann Mihály, Répás Balázs, dr. Szabó Éva Ibolya, Horváth Lajos,
Titkár: dr. Winkler Ervin
Tárgy: Elnökségi ülés

Napirendi pontok:
1. Őszi plakát kiállítás
Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
A rendezvény területének ismeretében a kiállítható plakátok száma legfeljebb 120 db lehet. A PTE MIK legfeljebb 18 plakáttal mutathatja be az egyetemi képzésének részleteit. A plakátok elhelyezését a grafikusnak meg kell terveznie, annak érdekében, hogy azok átlátható módon kerüljenek bemutatásra. Az ajánlatok alapján a grafikusi tevékenységet Pinczehelyi Márk egyéni vállalkozó, míg a plakátok gyártását a Z5 Plus Design Kft. fogja végezni az Elnökség 1/2023. (06.05) Elnökségi határozata alapján. A plakátok kiállításának díját az elnökség tagjai 100.000.- Ft/plakát összegben hagyták jóvá. A partnerekkel történő kapcsolattartást dr. Szabó Éva Ibolya elnökségi tag koordinálja.

2. Határozat hozatal a tagfelvételekről és jogosultságokról
Előadó: Dr. Winkler Ervin titkár

Kamarai tagfelvétel

Ikt.sz. kódszám Név
74/2023 02-1553 Balogh Ádám
76/2023 02-1554 Simon István

Az Elnökség tagjai a tagfelvételt megszavazták.
Tervezési, szakértői jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

Ikt.sz. kódszám Név Jogosultság
78/2023 02-1524 Nyisztor Árpád T
45/2023 02-1549 Szűcs Péter Viktor V

Felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri jogosultsági kérelmet nyújtottak be:

Ikt.sz. kódszám Név Jogosultság
72/2023 02-51767 Horváth Gábor ME-G, MV-ÉG

Az Elnökség tagjai a jogosultságok megadását jóváhagyták.

3. Egyebek
2/2023. (06.05) Elnökségi határozattal döntött az elnökség arról, hogy az egy éven túli tagdíj tartozások miatt 11 kamarai tag esetében kezdeményezni kell a kamarai tagság megszüntetésére irányuló eljárást.
3/2023. (06.05) Elnökségi határozattal döntött az elnökség egyhangúlag a PTE MIK Karon kiemelkedő eredménnyel végzettek esetében 100.000.- Ft/hallgató diplomadíj odaítéléséről.

Következő ülés időpontja: 2023. 09. 04. 14:00.
kmf.
Az Emlékeztetőt összeállította:
Dr. Winkler Ervin