EMLÉKEZTETŐ
Készült a 2023. december 04.-én, a Baranya Vármegyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a Pécs, Dóm tér 2. szám alatti Magtár Látogatóközpontban tartott Elnökségi ülésről.

Jelen vannak jelenléti ív szerint:
Az elnökségi tagok: Bocz Gábor, Feilné Győry Zsuzsa, Knipl Károly, Répás Balázs, dr. Szabó Éva Ibolya, dr. Jaczó Zoltán
Titkár: dr. Winkler Ervin
Tárgy: Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

 1. Poszterkiállítás
  Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
  A poszterkiállítás a pécsi helyszínen történő megjelenést követően 2023. évben Pécsváradon, Komlón és Siklóson került bemutatásra, majd a következő évben Mohácson és Bólyban népszerűsíti tovább a mérnök szakmát. A kiállítás sorozat állomásain történő megjelenéshez igazodva a titkárság munkatársai folyamatosan végzik a partneri szerződések pénzügyi rendezését.
 2. Ingatlanhasznosítás
  Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
  A Pécs, Király utca 35. szám alatti ingatlanban található 2 db kamarai tulajdonú társasházi lakásban a következő év elejétől már nem lesznek bérlők, tekintettel arra, hogy a jelenleg még hasznosított ingatlan Bérlője kezdeményezte a jelenleg érvényes szerződés megszüntetését.
  Az ingatlanok hasznosítására megoldást kell keresni. Az elnökség feladata a lehetséges hasznosítási módok előkészítése és kidolgozása 2024. év első felében.
 3. Pénzügyi befektetés
  Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
  A BVMK folyószámlán lévő pénzeszközei a CIB Bank helyett az Erste Bank befektetési portfoliójába kerül át az Elnökség 6/2023 (12.04) számú határozata alapján. A banki műveletek eredményeit az éves pénzügyi kimutatásban lehet kell szerepeltetni.
 4. ÁFA kérdéskör
  Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
  A BVMK alanyi adómentes formában tevékenykedett, melyhez kapcsolódóan a naptári év során végzett vállalkozási tevékenységből (továbbképzés, bérbeadás, plakát kiállítás, stb.) nem haladhatta volna meg a 12.000.000.- Ft összeghatárt. A kiállított számlák alapján a BVMK október hónapban átlépte a megadott összeghatárt, így áfa körössé vált. Az összeghatár felett kiállított számlák esetében helyesbítő számlákat kell kiállítanunk és a tevékenységünk áfa körössé vált.
 5. Tagozati, szakcsoporti összefüggések
  Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
  Az Építési Tagozat részéről megkeresés érkezett, mely szerint a Baranya Vármegyei Mérnöki Kamara elnöksége a soron következő ülésén hagyja jóvá az MMK Építési Tagozat Küldöttgyűlésébe delegált személyek névsorát. Az elnökség tagjai kérték, hogy a döntés előkészítése érdekében a szakcsoport tegyen javaslatot a küldöttek személyére a következő elnökségi ülés időpontjáig.
 6. 2024-es BVMK Bál
  Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
  A 2024. február 17. -én tartandó társadalmi eseményt több mint tíz szponzor fogja támogatni és a műsor véglegesítése a kapott ajánlatok alapján jelenleg is folyik. A következő elnökségi ülésen a végleges programról kell majd döntés hozni.
 7. Szakmai Továbbképzésekről
  Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna
  Üvegkapu-E-napló megnevezéssel képzés kerül megtartásra december hónapban, mely az elektrotechnikai és épületvillamossági, energetikai, építési, épületgépészeti, gáz- és olajipari, hírközlési és informatikai, közlekedési, tartószerkezeti, vízgazdálkodási- és vízépítési szakterületeken jogosultsággal rendelkezők számára megfelelő.
 8. Határozat hozatal a tagfelvételekről és jogosultságokról
  Előadó: Dr. Winkler Ervin titkár
  Tervezési, szakértői jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:
  Ikt.sz.: 92/2023
  kódszám: 02-1555
  Név: Vanyur Zoltán
  Jogosultság EN-VI, V
  Az Elnökség tagjai a jogosultságok megadását jóváhagyták.
 9. Egyebek
  A titkárság munkatársai közül Batancs Éva, Feilné Győry Zsuzsanna és Feil János 2023. 12. 31. napjától nyugdíjba vonulnak, a feladataikat T. Kovács Rebeka irodavezető veszi át 2024. 01. 01. napjától.
  Az Elnökségi ülést követően a BVMK kibővített évzáró értekezlettel fejezte be a 2023. évi tevékenységét.

Következő ülés időpontja: 2024. 01. 08. 14.30.
kmf.
Az Emlékeztetőt összeállította:
Dr. Winkler Ervin