EMLÉKEZTETŐ
Készült: a 2024. január 08.-án, a Baranya Vármegyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a BMMK tárgyalójában tartott Elnökségi ülésről.

Jelen vannak jelenléti ív szerint:
Az elnökségi tagok: Bocz Gábor, Lenkovics László, Baumann Mihály, Horváth Lajos, dr. Szabó Éva Ibolya, dr. Jaczó Zoltán
Titkár: dr. Winkler Ervin

Tárgy: Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

 1. 2024-es BVMK Bál
  Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
  A 2024. február 17. -én tartandó Mérnökbál szervezési feladatai jól haladnak. A szponzori szerződéseket véglegesíteni szükséges a héten és meg kell küldeni a támogatók részére. A meghívót 01. 12. napjáig véglegesíteni szükséges, a tervszerű kiküldés érdekében. A rendezvény programját az elnökség megismerte és jóváhagyta.
 2. Ingatlanhasznosítás
  Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
  A területi kamara tulajdonban lévő Pécs, Király utca 35. szám alatti ingatlanban található 2 db társasházi lakás jelenleg hasznosítatlan állapotban van. Az Elnökségnek javaslatot kell az ingatlanok további sorsára vonatkozóan, tekintettel arra, hogy ebben az állapotukban csak költséget termelnek. A következő elnökségi ülésen dönteni kell az ingatlanok további sorsát érintő előkészítő munkákról.
 3. ÁFA kérdéskör
  Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
  A BVMK 2023 évben végzett vállalkozási tevékenységének bevétele meghaladta a jogszabályban előírt felső határt, így a kamaránk év közben áfa körös lett. Az összeghatár felett kiállított számlák esetében helyesbítő számlák kerültek kibocsátásra, az adószámunk változása mellett.
 4. Pénzügyi befektetés
  Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
  A BVMK elnökségi döntésének megfelelően az Erste Bank befektetési portfoliójába került át a forgó pénzeszközök működtetése, melynek eredményeiről az éves pénzügyi kimutatásban számolunk be.
 5. Poszterkiállítás – Bóly
  Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
  A poszterkiállítás következő helyszíne Bóly városa lesz. A rendezvény időpontját áprilist követően kell pontosítani a település polgármesterével egyeztetve.
 6. BVMK Sportegyesület
  Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
  A szakmagyakorlók érdekképviselete és tudásának bővítése mellett szükség lenne fizikai testmozgásra is rávenni a tagságot. Nézzünk utána a sportegyesületre vonatkozó jogi és közgazdasági előírásoknak és gondolkodjunk a tagsági testmozgás lehetőségeinek kimunkálásán.
 7. I. Mérnök Majális
  Előterjesztő: Bocz Gábor elnök
  Egy ötlet, melynek a megszervezésével a Békeparkban hagyományteremtő céllal lehetne létrehozni egy olyan rendezvényt, ahol a szakmagyakorlók kötetlenebb légkörben találkozhatnának és egy tartalmas kikapcsolódással tennék felejthetetlenné a május elsejét.
 8. Határozat hozatal a tagfelvételekről és jogosultságokról
  Előadó: Dr. Winkler Ervin titkár
  Az elmúlt hónap során nem nyújtottak be tagsági felvételi kérelmet, illetve nem teljesítettek sikeres jogosultsági vizsgát a szakmagyakorló jelöltek, melynek következményeként a mai napon nincs szükség az Elnökség jóváhagyására tagsági és jogosultsági kérdésekben.
 9. Egyebek
  A Baranya Vármegyei Mérnöki Kamara elnöksége 1/2024. (01. 08.) számú határozatában jóváhagyta a BVMK Építési Szakcsoport által tett javaslat alapján az MMK Építési Tagozat Küldöttgyűlésébe delegált személyek névsorát az alábbiak szerint:
  Küldöttek:
  • Bocz Gábor, 02-1109
  • Dr. Kukai Tibor Ferenc, 02-0157
  • Kittka Péter, 02-0364
  • Répás Balázs, 02-1063
  • Dr. Szabó Éva Ibolya, 02-0100
  Pótküldöttek:
  • Kis-Simon Gábor, 02-01507
  • Horváth Gábor Antal, 02-01508,
  A Baranya Vármegyei Mérnöki Kamara elnöksége 2/2024. (01. 08.) számú határozatában döntött arról, hogy továbbra is kiemelt feladatának tartja a mérnök hallgatók megismertetését a mérnök szakmával, az ifjú, pályakezdő mérnökök szakmai támogatását, bevonásukat a kamarai életbe, melynek elősegítésére pénzjutalmat ajánl fel a PTE MIK 2024. januári záróvizsgákon dicséretes szakdolgozatot, diplomamunkát készítő 6 fő nappali vagy levelező hallgató számára az alábbi szakokat illetően:
  • Építészmérnök BSc
  • Szerkezet-építőmérnöki MSc
  • Gépészmérnöki BSc
  • Környezetmérnöki BSc
  • Mérnökinformatikus BSc
  • Villamosmérnöki BSc

Következő ülés időpontja: 2024. 02. 05. 14.30.
kmf.
Az Emlékeztetőt összeállította:
Dr. Winkler Ervin