EMLÉKEZTETŐ

Készült: a 2023. február 06.-án, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a BMMK tárgyalójában tartott Elnökségi ülésről.

Jelen vannak jelenléti ív szerint:

Az elnökségi tagok: Bocz Gábor, Lenkovics László, Feilné Győry Zsuzsa, Knipl Károly, Répás Balázs, dr. Szabó Éva Ibolya, Horváth Lajos, dr. Winkler Ervin titkár

Tárgy: Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

 1. Tagsági kedvezmények

Előterjesztő: Bocz Gábor elnök

A Magyar Mérnöki Kamara Alapszabálya szerint a területi kamarák részére fizetendő, országosan egységes kamarai díjakat a jogszabályban megállapított mindenkori, tárgyévet megelőző évre érvényes garantált bérminimum (a továbbiakban: díjalap) arányában kell meghatározni. A Magyar Mérnöki Kamara 2022. november 25.-én tartott Küldöttgyűlésén döntött a 2023. évre vonatkozó kamarai díjakról az alábbiak szerint:

 • jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal rendelkező tag tagdíja 000.- Ft/év
 • jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező tag tagdíja 26.000.- Ft/év
 • jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező 30 év alatti

tag tagdíja, valamint a jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem

rendelkező tervező gyakornok tagdíja                                              8.000.- Ft/év

 • kamarai tagsággal nem rendelkező nyilvántartottak, valamint a tervező – szakértő technikusok nyilvántartási díja 000.- Ft/év

 

A kamarai díjfizetési határidő: 2023. március 31.

 

A megemelkedett díj költségek ellensúlyozására a Baranya Megyei Mérnöki Kamara a tagjai számára a területi kamara által szervezett szakmai napok részvételi díj 75%-át, azaz tagonként 6.000.-Ft költséget átvállal. A területi kamara elnöksége döntésének megfelelően a BMMK tagok szakmai továbbképzési költsége 2.000.- Ft.

 

A BMMK Elnöksége tárgyalásokat folytat a területi kamara tagjai részére további kedvezményes szolgáltatások biztosítása érdekében az alábbi területeken:

 • MSZ-szabványként bevezetett nemzeti, európai és nemzetközi szabványok és szabványjellegű dokumentumok elérése,
 • az epitesijog.hu weboldal használata,
 • szakmai utakon (üzemlátogatás, munkaterületi szemle) illetve ismeretterjesztő előadásokon való részvétel,
 • cégtár online hozzáférés.

 

A kamarai tagok számára elérhetővé váló kedvezményes szolgáltatásokról hírlevél formájában adunk tájékoztatást.

 

 

 

 1. Magyar Építészetről szóló törvényjavaslat

Előterjesztő: Dr. Winkler Ervin titkár, Dr. Szabó Éva elnökségi tag

 

A magyar építészetről szóló törvényjavaslathoz a BMMK az alábbi észrevételeket fogalmazta meg

 1. az Étv. és a Tktv. előírásai megjelenhetnének egy törvényben, azonban a szabályozás sajátosságaira tekintettel a Kötv.-t továbbra is önálló szabályként tudjuk elképzelni, hogy tükrözze a terület kiemelt fontosságát. A Kötv. alkalmas lesz arra, hogy a több évszázad alatt megalkotott magyar építészeti remekművek, illetve Lechner Ödön, Kós Károly és Makovecz Imre munkássága előtt is tiszteleghessünk.
 2. a fogalmak bővítését célzó elképzeléseket támogatjuk, azok célhoz kötöttségének megjelölésével a törvény tárgyi hatályának függvényében.
 3. nem látjuk indokoltnak a hatály kiterjesztését a szakmai kamarák szervezetére és működési rendjére, alapvető feladataira, valamint az építésüggyel összefüggő képzés, továbbképzés és kutatás törvényi szintet igénylő szabályaira, továbbá nem látjuk indokoltnak és elégségesnek a közeli hatályba lépési időpontot sem.
 4. nem tudjuk támogatni a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: kamarai törvény) hatályon kívül helyezésére vonatkozó elképzelést, azonban a főépítészek, főmérnökök és az országos tájépítész szerepéről szóló szabályokat elfogadhatónak ítéljük.
 5. megfelelő garanciális szabályok mellett támogatjuk a műemlékek és a kulturális örökség egyes elemeinek méltó hasznosítását.
 6. támogatjuk az építőipariban a digitalizáció fejlesztését, átfogó építőipari nyomonkövetési rendszer felállítását a bürokrácia jelentős csökkentése, a teljes építési folyamat átláthatóvá tétele, nyomon követhetősége, a beépítésre kerülő termékek minőségbiztosítása érdekében.

Az MMK a területi kamarák és a tagozatok álláspontjai alapján az egységes fellépés érdekében a közös álláspontot tartalmazó levelet fogalmaz és küld a minisztérium részére.

 

 1. Őszi plakát kiállítás

Előadó: Bocz Gábor elnök

 

A BMMK a korábbi években tartott rendezvény sikere alapján a mérnök szakma bemutatására és népszerűsítésére szeretne plakát kiállítást rendezni az ősz folyamán. A rendezvényen a kamara mellett, a tagozatok, a középfokú és a felsőfokú oktatás, valamint a vállalkozások megjelenítése lenne a cél, a mérnöktársadalom minél szélesebb körű érintettségének bemutatása érdekében.

 

 1. BMMK bál szervezés

Előadó: Bocz Gábor elnök

 

 

A Baranya Megyei Mérnöki Kamara szervezésében kerül megrendezése a 25. MÉRNÖKBÁL 2023. február 18-án, szombaton, 18:00 órakor a Pécsi Kodály Központ Hangversenytermében. Az új helyszínen, elegáns báli környezetben, gasztronómiai különlegességekkel és színvonalas műsorblokkal tervezzük megtartani a jubileumi rendezvényt. A helyszín és az utóbbi hónapok áremelkedései a báli költségeket jelentősen megemelték, mely alapján a belépőjegy ára 20.000.- Ft/fő lesz. A kamarai tisztségviselők 50 %-os kedvezményt kapnak a belépő összegéből.

 

 1. Közösségi média felosztás

Előadó: Bocz Gábor elnök

 

A közösségi médiás platformok meglehetősen változatosak, ezek jellege és funkciói is élesen eltérnek egymástól. A profil elkészítését követően el kell kezdeni a tartalmak megosztását. A közösségi platformok közvetlenül is lehetővé teszik a tartalmak elkészítését. Az Instagramban például bárki csinálhat magáról egy képet, amit aztán rögtön megoszthat követőivel. A közösségi médián továbbá azt is megválogathatják az emberek, hogy kiknek a profilját követik. Ezt az adott platformtól függően hívják „követésnek” vagy „ismerős/barát hozzáadásának”, és így tovább. A nyilvános bejegyzéseket mindenki láthatja egy felhasználó profilján, azonban készíthet olyan bejegyzéseket is, amiket csak követőivel/barátaival/ismerőseivel oszt meg, így megválogathatja, hogy kik láthassák ezeket a tartalmakat.

 

 1. Web oldal fejlesztés

Előadó: Dr. Szabó Éva elnökségi tag, Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag

 

Weboldal fejlesztő nélkül nekiállni bármilyen webes projektnek – legyen az akár egy egyszerűbb honlap – olyan, mintha a házad tervezésében nem venne részt mérnök. Fontos ezt alapul venni, mert egyre jobban terjed az a kártékony tévhit miszerint, aki weboldalt tud csinálni, az automatikusan weboldal fejlesztő is egyben. A legnagyobb gond, hogy ez főleg a Megrendelő kárára történik. Sok kellemetlenség érhet, ha olyan kivitelezőre bízod a projekted, ahol halvány lila fogalmuk nincs a fejlesztésről.

 

 1. MMK beszámoló

Előadó: Baumann Mihály elnökségi tag

 

Az Építési és Közlekedési Minisztérium január közepén elkészítette és véleményezésre megküldte a mérnöki kamaráknak – az országos köztestületnek és a területi kamaráknak – a magyar építészetről szóló törvényjavaslat szövegét. Az MMK február elején Lázár János miniszternek írandó levélében fogalmazza meg véleményét a koncepcióról, amely egyebek mellett új kamarai törvény megalkotását tűzi ki célul, és szabályozná a szakmai kamarák szervezetét, működési rendjét és alapvető feladatait. „Tanácstalanul állunk a koncepció megnevezése és beállítottsága előtt, ahol az építészet fogalmának primátusával kell szembesülnünk. (…) Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ez a jogszabály mind szövegében, mind tartalmában alkalmazkodjék az ágazat valós viszonyaihoz, ennek nyomán szerencsésebbnek tartjuk az eredeti épített környezetről szóló jogszabályi cím és tartalom fenntartását”.

 

 1. Tájékoztató a mérnök tovább-képzésekről, valamint a további programról

Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag

 

A területi kamarák eltérő árakon szervezik a szakmai továbbképzéseiket. A kamaránk januártól már kikerült az ÁFA körből, melynek alapján a képzési díj adómentes. A területi kamarai tagok számára a továbbképzés kedvezményes 2.000.- Ft, míg a nyilvántartottak számára 8.000.- Ft, ösztönzve ezzel a nyilvántartottak számára a kamarai tagsághoz kapcsolódó további előnyök megismerését.

 

 1. „Baranya segít – együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért”

Előadó: Dr. Winkler Ervin titkár

 

„Baranya segít – együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért”

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001

Foglalkoztatási – gazdaságfejlesztési együttműködés

 

Alapító tagként kaptuk meg a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001 „Baranya segít – együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért” című projekt keretében elkészített Baranya Megyei Foglalkoztatási – Gazdaságfejlesztési Stratégia 2022 megnevezésű dokumentum, valamint a digitális határozathozatalra vonatkozó rendelkezésekkel kiegészített és ezekkel módosított Ügyrend elfogadásáról készült emlékeztetőt.

 

A megküldött emlékeztetővel kapcsolatos eltérő véleményt (észrevételt) nem tettünk kamaránk részéről, így azt az Ügyrend vonatkozó rendelkezése alapján az Alapító Tag által elfogadottnak tekinthetjük

 

 1. Cégbírósági eljárás

Előadó: Dr. Winkler Ervin titkár

 

A területi kamara nevének „vármegyei” változásához küldöttgyűlési döntés és törvényszéki bejegyzés szükséges. A küldöttgyűlést ülés tartása nélküli eljárással fogjuk megtartani, melynek alapján várhatóan április hónaptól változhat a területi kamara alapszabályával együtt az elnevezése.

 

 1. Határozat hozatal a tagfelvételekről és jogosultságokról

Előadó: Dr. Winkler Ervin titkár

 

Ikt.sz. kódszám Név
6/2023 02-1539 Dr. Hoffmann Zsolt Antal
8/2023 02-1540 Sadrinia Dávid Mansoor
9/2023 02-1542 Szipli Attila
17/2023 02-1543 Tiber Ákos

 

Az Elnökség tagjai a tagfelvételeket megszavazták.

 

 1. Egyebek

 

Következő ülés időpontja: 2023. 03. 06. 15.30.

 

kmf.

Az Emlékeztetőt összeállította:

Dr. Winkler Ervin