EMLÉKEZTETŐ

Készült: a 2022. szeptember 05.-én, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a BMMK tárgyalójában tartott Elnökségi ülésről.

Jelen vannak jelenléti ív szerint:

Az elnökségi tagok: Bocz Gábor, Lenkovics László, Baumann Mihály, Feilné Győry Zsuzsa, Horváth Lajos, Knipl Károly, Répás Balázs, dr. Szabó Éva Ibolya,

  1. Winkler Ervin titkár

Tárgy: Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

  1. Hazai és geopolitikai hatások a mérnök társadalomra.

Előadó: Bocz Gábor elnök

A 2022. évben ezidáig történt geopolitikai hatások a mérnöktársadalmat is érintették.  Az adórendszer évközi változásai okán a kamara körlevélben kérdezte meg a jogosultsággal rendelkezők véleményét. A felmérés eredményét összefoglalva megállapítást nyert, hogy a Magyar Mérnöki Kamarában tömörülő mérnökök (tervezők, szakértők, műszaki ellenőrök) jelentős része a KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) adózási lehetőségének keretei között működik. Az MMK mindezek miatt támogatja a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara javaslatait a törvény korrekciójára, különös tekintettel a 2023. január 1-i hatálybalépésre, továbbá, hogy a KATA választási lehetőségei az egyéni vállalkozókon túl a jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásokra is terjedjenek ki, akik ma is választhatták ezt az adózási lehetőséget. Annak érdekében, hogy az egyéni vállalkozó mérnökök számára reális választási lehetőségek nyíljanak, az MMK javasolta az átalányadózás feltételei között egy új – 70 %-os költségelszámolási kategória bevezetését. A megyei felmérés következményeként szükséges a levelezőrendszer működésének felülvizsgálata.

  1. Tagsági kedvezmények kialakítása,

Előadó: Bocz Gábor elnök

Az adójogszabályok változásával érintett szakmagyakorlók számára olyan lehetőségeket kell biztosítani, melyekkel a rájuk háruló anyagi terhek csökkenthetőek. Az elnökségnek össze kell állítania egy olyan kedvezménycsomagot, mellyel a jogosultakra háruló költségek csökkenthetőek, a területi kamarai képviseleti erősségének növelése mellett.

  1. Betéti állomány befektetése

Előterjesztő: Bocz Gábor elnök

A BMMK a Pécs, Király u. 35. szám alatti ingatlanban két albetét tulajdonjogával rendelkezik. A jelenlegi inflációs gazdasági környezetben szükséges figyelni a vagyonelemek értékállóságára, fejlesztésére. Szükséges felmérni a belvárosi ingatlanban rendelkezési jogosultsággal bíró személyek szándékát, hogy megalapozott döntés születhessen a kamarai vagyon értékállósága tekintetében.

  1. Tájékoztató Baranya Megyei protokoll eseményeiről.

Előterjesztő: Bocz Gábor elnök

Október hónapban tervezzük megjelentetni, illetve bemutatni a BMMK eddigi eseményeit feldolgozó kiadványt, mely képekkel illusztrálva mutatja be az elmúlt negyed évszázad során történteket. Szinten októberben kerül megtartásra a Megyenap, ahol a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése keretében megtartott ünnepségen kerül átadásra a BMMK „AZ ÉV ARANYGYŰRŰS MÉRNÖKE” díja.

  1. Tájékoztató a mérnöktovább-képzésekről és a további programról

Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag

A mérnöktovábbképzés szakmai előadásait a területi kamarák szervezik, az utóbbi években kialakult gyakorlatnak megfelelően, többségében online módon. Az előadások fontos eleme az akkreditáció, mely nélkül nem valósulhat meg a továbbképzés. Az előadásokról a szakmai tagozatok tagjai tájékozódhatnak.

  1. Tájékoztató a Pécs, Király utca 35. sz. ingatlan bérbeadásával kapcsolatban.

Előterjesztő: Bocz Gábor elnök

A Pécs, Király u. 35. szám alatti üresen álló ingatlanunk hasznosítására határozatlan idejű bérleti szerződést kötöttünk. A bérlő irodai célú hasznosítás keretében vette birtokba az ingatlant.

  1. Határozat hozatal a tagfelvételekről, az elmúlt időszakban benyújtott jogosultság iránti kérelmekről.

Előadó: Dr. Winkler Ervin titkár

Kamarai tagfelvétel

Ikt.sz. kódszám Név
91/2022 02-1526 Bazsánt Ottó

Az Elnökség tagjai a tagfelvételt megszavazták.

  1. Egyebek

Következő ülés időpontja: 2022. 10. 03. 14.30.

 

kmf.

Az Emlékeztetőt összeállította:

Dr. Winkler Ervin