EMLÉKEZTETŐ

Készült: a 2022. április 04.-én, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a BMMK tárgyalójában tartott Elnökségi ülésről, melyen a résztvevők döntése alapján a veszélyhelyzetre tekintettel online módon is részt lehet venni.

Jelen vannak a helyszínen: jelenléti ív szerint:
Az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Szabó Éva, Baumann Mihály, dr. Meskó András
A Felügyelő Bizottság elnöke, dr. Winkler Ervin titkár és Lenkovics László, valamint Mártonfalvi Péter mérnökbál főszervező
Jelen vannak online: jelenléti ív szerint:
Az Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöke, a Választási Jelölőbizottság elnöke Tompos Antal

Tárgy: Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

1. Az BMMK elmúlt időszakban történt tevékenységéről, valamint az MMK-ban az elmúlt időszakban történt eseményekről, változásokról tájékoztató
Előterjesztők: Baumann Mihály MMK elnökségi tag

Az Ügyrend módosítását követően 2022-ben is meghirdetésre került a FAP. Az elnyerhető pályázati támogatás segítségével az MMK minden szakmai tagozata új, a mérnököket segítő kiadványokat készíthet, szakmai rendezvényeket szervezhet, jogszabálymódosítási javaslatokat állíthat elő. A pályázati anyagok elkészítésére három hét áll rendelkezésre.
Hirth Ferenc vállalkozó és dr. Kukai Tibor egyetemi oktató, mérnök, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke vehette át március 15-én a tizenkilencedik alkalommal odaítélt Tüke-díjat a pécsi Székesegyházban és a Dóm Kőtárban tartott ünnepi ceremónián. Gratulálunk!
Március 15-i nemzeti ünnep alkalmából ismét számos mérnökkollégánk vehetett át magas állami kitüntetést. Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a mikroelektronikai technológiák minőségi paramétereinek javítása, a környezetvédelmi és orvosbiológiai érzékelők, valamint a megbízható elektronikai kötési eljárások kutatása terén elért munkája elismeréseként dr. Harsányi Gábor villamosmérnök, egyetemi tanár. Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a gyógyszerkémia és a kémiai biológia területén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, iskolateremtő tudományos tevékenysége elismeréseként Keserű György Miklós vegyészmérnök, gyógyszerkutató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Széchenyi-díjat vehetett át.

2. Tájékoztató a BMMK 2022. április 23-án megrendezésre kerülő Mérnök Bál előkészületeiről
Előterjesztők: Mártonfalvi Péter főrendező

A 2022. április 23. -án megrendezése kerülő 24. MÉRNÖKBÁL előkészületei jól haladnak. A pécsi PALATINUS Hotel Bartók termében megrendezésre kerülő rendezvényen színvonalas műsor alapozza meg a résztvevők hangulatát. A belépődíjak kamarai tagoknak 12.000.- Ft/fő, nem kamarai tagok részére 16.000.- Ft/fő.

3. Tájékoztató a BMMK 2022 évben megtartandó tisztújításáról és a tisztújítással kapcsolatos Választási Jelölőbizottsági tevékenységről.
A végleges jelölőlista ismertetése
Előterjesztő: Tompos Antal VJB elnök

A BMMK küldöttválasztásra elfogadott ütemterv figyelembevételével a jelöltlista alapján BMMK tagsága 2022. február 21. napjáig visszaküldött levélszavazatokkal döntött a jelöltekről. A Választási Jelölőbizottság a szavazatszámlálást ütemterv szerint elvégezte, és a megválasztott küldöttek listáját megjelentette a BMMK honlapján.

4. A BMMK 2022.05.03-án megtartandó Tisztújító Küldöttgyűlésének meghívójának jóváhagyása és a szervezés előkészületének megbeszélése
Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

A Küldöttgyűlés helyszíne a MIK Pécs, Boszorkány út 2. szám alatti 007 számú földszinti terme lesz. A küldöttgyűlés eredményes megtartása érdekében forgatókönyvet kell készíteni. A küldöttgyűlés írásos anyagait a küldöttek részére legkésőbb 15 nappal a küldöttgyűlés előtt szükséges megküldeni.
A BMMK Elnöksége 7/2022 (04.04.) egyhangú határozatával fogadta el a Küldöttgyűlés meghívóját.

5. A 2022 évi Küldöttgyűlésre jóváhagyásra benyújtandó 2021 évi költségvetési és pénzügyi tényeket tartalmazó könyvelési tábla elnökségi jóváhagyása és a 2022 évi BMMK költségvetési és pénzügyi terv elnökségi jóváhagyása. A Küldöttgyűlésre készülő Elnöki beszámoló elektronikus jóváhagyásának megbeszélése.
Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

Az Elnökség tagjai részére a döntéshez szükséges dokumentumok megküldésre kerültek. A dokumentumok tartalmi ismertetését követően a BMMK Elnöksége 8/2022 (04.04.) egyhangú határozatával fogadta el a 2021. évi költségvetési és pénzügyi tényeket tartalmazó könyvelési táblát és a 2022. évi költségvetési tervet.

6. Tájékoztató a BMMK Küldöttgyűlésén átadásra kerülő „Az ÉV Mérnöke” kitüntetések jelöléseinek állásáról
Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag

Az „Év mérnöke” díj átadására legutóbb 2019. évben került sor. 2022. évben ismét meghirdetett elismerésre a szakcsoportvezetőktől várjuk a javaslatokat. Tervezetten ez évben 4 díj átadását tervezi kamaránk.

7. Tájékoztató a BMMK alapításától napjainkig történő eseményeinek feldolgozásáról, kiadásra kerülő könyv készítésének állásáról
Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

A küldöttgyűlés közelgő időpontjára tekintettel az emlékkönyv készítése időben tovább tolódik, várhatóan ez év szeptemberében folytatódik.

8. Tájékoztató az MMK segítségnyújtási akciójáról, mely az Ukrajnai menekültek megsegítésére irányuló pénzadományról szól
Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

Az MMK, a területi kamarák és a szakmai tagozatok 15 millió forinttal támogatják az ukrajnai menekülteket. Áttekintve országos szervezetünk jelenlegi gazdasági helyzetét, az elnökség március 9-i ülésén arról döntött, hogy köztestület eddigi, illetve a 2022. éves gazdálkodása lehetővé teszi, hogy az ezzel összefüggő kiadásokat átvállalja a nem tagdíj jellegű bevételek terhére. Tekintettel arra, hogy nem kizárt, hogy a kialakult válsághelyzet hosszabb ideig fennáll, az elnökség kéri tagszervezeteit, illetve szervezeti egységeit, hogy ezeket az összegeket tartalékolják egy később szükséges humanitárius akció esetére. Mindezekre tekintettel a Magyar Mérnöki Kamara 15 millió forintot utal át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére a területi kamarák, a tagozatok és az MMK adományaként.

9. Tájékoztató a Pécsett megrendezésre kerülő 2022. árpilis 22-23-i MMK Választmányi ülés szervezési előkészületeiről
Előterjesztők: Dr. Kukai Tibor elnök, Baumann Mihály MMK elnökségi tag

A Magyar Mérnöki Kamara Alapszabálya alapján a Választmány ülés 2022. április 22-23. 10.30. kor kezdődik az alábbi napirenddel.
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar, 007. előadóterem, 7624 Pécs, Boszorkány utca 2.

1. nap: 2022. április 22. (péntek)
10:30-12:00 Munkaülés I. rész
10:30-12:00 A Választmányi elnökválasztás kérdéseinek megtárgyalása, a Választmány elnökének megválasztása (Előadó: Dr. Kiss Jenő)
12:00-12:45 Ebéd
12:45-13:05 Szünet – Tagozatok egyeztetése a költségvetésükről
13:05-13:15 Szünet – Elnökségi ülés – Tagozati költségvetés szabályainak elfogadása
13:15-17:15 Munkaülés II. rész
13:15-13:45 Tájékoztató a 2021. októberi választmányi ülés óta eltelt időszakról (Előadó: Wagner Ernő elnök)
13:45-14:15 Az MMK 2021. évi gazdálkodás beszámolójának megtárgyalása
14:15-14:45 A Magyar Mérnöki Kamara Felügyelőbizottságának tájékoztatója (Előadó: Dr. Komjáthy László Felügyelő Bizottság elnök)
14:45-15:00 A Magyar Mérnöki Kamara Etikai-Fegyelmi bizottság beszámolójának
megtárgyalása (Előadó: Pohl Ákos Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöke)
15:00-15:10 Kávészünet
15:10-15:50 A Magyar Mérnöki Kamara Szervezeti és Működési Szabályzatának előzetes egyeztetése I. (Előadó: Dr. Rátkai Gábor főtitkár)
16:00:17:30 Előadás (szervezés alatt)
17:30-18:30 Szállodai regisztráció és beköltözés
18:30-19:00 Indulás busszal a Palatinus Grand Hotel (Pécs, Király utca 5.) elől
19:00-tól Közös vacsora Villányban

2. nap: 2022. április 23. (szombat)
09:15-12:40 Munkaülés III. rész
09:15-09:35 Köszöntő és „A PTE Műszaki és Informatikai Kara oktatási portfóliójának bemutatása” című előadás (Prof. Dr. Medvegy Gabriella, a PTE Műszaki és Informatikai Karának dékánja)
09:35-10:25 A Magyar Mérnöki Kamara Szervezeti és Működési Szabályzatának tárgyalása II. (Előadó: Dr. Rátkai Gábor főtitkár)
10:25-11:55 A Továbbképzési Szabályzat tervezetének megtárgyalása (Előadó: Dr. Csenke Zoltánné)
11:55-12:40 Egyebek
12:40-13:40 Ebéd
14:30-15:30 Választható kulturális program a BMMK meghívására: A Pécsi Székesegyház vezetett megtekintése orgonakoncerttel
19:00- Választható esti program a BMMK meghívására: Mérnök Bál

10. Határozat hozatal a tagfelvételekről. Tájékoztató a 2022. március hónap folyamán kiadott jogosultságokról
Előadó: Dr. Winkler Ervin titkár

Kamarai tagfelvétel

48/2022   02-1516   Suba Márk
49/2022   02-1517    Molnár Szilárd
51/2022    02-1518   Frischmann Ákos
52/2022    02-1519   Farkas Árpád

Az Elnökség tagjai a tagfelvételt megszavazták.

Tervezési jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

29/2022   02-1511    Karnis Bence   G

Műszaki ellenőr/felelős műszaki vezető jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

40/2022   02-51915   Szeifert Balázs   ME-G, MV-ÉG
39/2022    02-51914  Rázsi Dudás Éva  ME-KÉ, MV-KÉ, ME-É, MV-É, ME-M, MV-M
41/2022    02-51916  Szeifert Zoltán   MV-ÉG
45/2022    02-51149  Wittner Balázs   ME-M, MV-M, MV-É, ME-KÉ, MV-KÉ, ME-VZ, MV-V
53/2022    02-51917   Papp László   ME-KÉ, MV-KÉ, MV-É-R
55/2022    02-50556  Knipl Károly  MV-ÉG
58/2022    02-51918   Magyar Tamás  TÉ
59/2022    02-51919   Dér Attila   ME-V, MV-ÉV, MV-VI, ME-EN-VI, ME-HI-TE, MV-TE
60/2022    02-51920   Vas Tibor   ME-V,  MV-ÉV

Az Elnökség tagjai a jogosultságok megadását tudomásul vették.

11. Tájékoztató az elsőbbségi tagozatválasztás lebonyolításáról és annak eredményéről
Előadó: Dr. Winkler Ervin titkár

A 2022. 03. 29.-én megtartott Főtitkári értekezleten elhangzott Dr. Rátkay Gábor tájékoztatása szerint jók az eredmények, egy-két megyében már 100 %-os a feldolgozottság. Látható, hogy hány főre lehet számítani a szakmai tagozatoknál, illetve mennyi lesz a küldöttlétszám az aktuális adatok alapján. Főtitkár úr felhívta a figyelmet az elsődleges tagsággal kapcsolatos nyilatkozat leadására vonatkozó 03. 31. napi határidő betartására.

12. Tájékoztató a 2022 évi mérnöktovábbképzéseinkről,
Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna – mérnöktovábbképzési szakreferens, elnökségi tag

A járványhelyzetre tekintettel ez évben már tervezzük személyes jelenléti rendezvény keretében megvalósítani a továbbképzéseket. A járványügyi korlátozások miatt azonban elsődlegesen a továbbképzéseket továbbra is online illetve hibrid formában tarjuk meg. A jövőre nézve is elsődlegesen a járványügyi szabályok figyelembevételével szervezzük a továbbképzéseket. A továbbképzések díját 2022. január 1. napjától az Elnökség döntése értelmében csökkentettük.

13. Egyebek

Következő ülés időpontja még nem ismert.

kmf.

Az Emlékeztetőt összeállította:
Dr. Winkler Ervin