EMLÉKEZTETŐ

Készült: a 2022. március 07-én, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a BMMK tanácstermében.

Jelen vannak: 9 + 3 fő jelenléti ív szerint:

Az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Meskó András, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Szabó Éva, Baumann Mihály, Dr. Jaczó Zoltán
valamint
a Felügyelő Bizottság elnöke: Degré András,
a Mérnökbál Főszervező: Mártonfalvi Péter
a Választóbizottság elnöke: Tompos Antal
Dr. Winkler Ervin távollétében az emlékeztetőt Dr. Szabó Éva készíti el.

Előzetes napirendi pontok:

1. Az BMMK elmúlt időszakban történt tevékenységéről, valamint az MMK-ban az elmúlt időszakban történt eseményekről, változásokról tájékoztató
Előterjesztők: Dr. Kukai Tibor elnök, Baumann Mihály MMK elnökségi tag

2. Tájékoztató az MMK Etikai- és Fegyelmi Bizottságának tevékenységéről és a bizottság munkatervéről, programjáról
Előterjesztő: Dr. Szabó Éva Ibolya MMK Etikai- és Fegyelmi Bizottsági tag

3. Tájékoztató a BMMK 2022. április 23-án megrendezésre kerülő Mérnök Bál előkészületeiről
Előterjesztők: Mártonfalvi Péter főrendező

4. Tájékoztató a BMMK Küldöttválasztásának levélszavazásáról és amennyiben a szavazatszámlálás az Elnökségi ülés kezdetéig megtörténik, úgy a megválasztott küldöttek névsorának ismertetése.
Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök, Tompos Antal VJB elnök

5. Tájékoztató a BMMK 2022 évben megtartandó tisztújításáról és a tisztújítással kapcsolatos Választási Jelölőbizottsági tevékenységek megkezdéséről
Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök, Tompos Antal VJB elnök

6. Tájékoztató a BMMK Tisztújító Küldöttgyűlésének időpontjáról és a szervezési előkészületeiről
Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

7. A BMMK Küldöttgyűlésén átadásra kerülő „Az ÉV Mérnöke” kitüntetések jelöléseinek elindítása
Előterjesztő: Lengyel Tamás alelnök

8. Tájékoztató a BMMK alapításától napjainkig történő eseményeinek feldolgozásáról, kiadásra kerülő könyv készítésének állásáról
Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

9. Tájékoztató az MMK segítségnyújtási akciójáról, mely az Ukrajnai menekültek megsegítésére irányuló pénzadományról szól
Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

10. Tájékoztató a Pécsett megrendezésre kerülő 2022. árpilis 22-23-i MMK Választmányi ülés szervezési előkészületeiről
Előterjesztők: Dr. Kukai Tibor elnök, Baumann Mihály MMK elnökségi tag

11. Határozat hozatal a tagfelvételekről. Tájékoztató a 2022. február hónap folyamán kiadott jogosultságokról
Előadó: Dr. Winkler Ervin titkár

12. Tájékoztató az elsőbbségi tagozatválasztás lebonyolításáról és annak eredményéről
Előadó: Dr. Winkler Ervin titkár

13. Tájékoztató a 2022 évi mérnöktovábbképzéseinkről, ezen belül a Pollack Expon történt mérnöktovábbképzéseink eredményéről.
Előterjesztő: Baumann Mihály PTE-MIK tanszékvezető, Feilné Győry Zsuzsanna – mérnöktovábbképzési szakreferens, elnökségi tag

14. Egyebek

Megbeszélt témakörök:
1. Baumann Mihály tájékoztatást ad az MMK legutolsó elnökségi üléséről:
• Több új kolléga dolgozik az MMK titkárságán.
• Az új alapszabály szerint csökken a küldöttgyűlés létszáma, Baranyából az eddigi 7 fő helyett várhatóan 4 fő lehet majd küldött.
• Megkezdődött a BIM Mesteriskola szervezése.
• Az MMK átvállalja a területi kamarák által, az ukrajnai menekültek számára előzetesen felajánlott adományok kifizetését.
• Dr. Kóris Kálmán (BME) új könyve megjelent – Magyarország kis vízfolyásainak árvizei címmel.
• Folyamatban van az MMK középtávú stratégiájának kidolgozása.
• Megválasztották a FAP testület tagjait, Baranyából dr. Bakó Tibor is a tagja lett. A területi kamaráktól nagyobb hozzájárulást várnak, ugyanakkor a FAP keretre a megyék is adhatnak be pályázatot. (pl. Mérnöknap!)
• Az MMK tagjai többségében megadták elsődleges tagságukat, Baranyában 71,39 %-on áll az adatközlés. A létszámok a tagozati finanszírozást meg fogják változtatni.
• A Továbbképzési bizottság dolgozik a képzések szervezésének egyszerűsítésén.
• Az MMK kitüntetések felhívása ki lett küldve.

2. Tompos Antal beszámolt a Tisztújítás előkészületeiről:
• 232 levél érkezett vissza, ez elég kevés a 800 fős taglétszámhoz képest.
• 4 határidő után, ezek érvénytelenek.
• 12 boríték nélkül lett bedobva, ezek szintén érvénytelenek.
• 5 jelölés nélküli lap jött vissza, ezek is érvénytelenek.
• 211 érvényes szavazat van, a 70 legtöbb szavazatot kapott fő lett küldött, 10 fő pedig pótküldött. Március 30-ig megtörténik a kiértesítés.
• Május 5. kedd 14.00 a Küldöttgyűlés tervezett időpontja.
• Azok, akik szakcsoportvezetők vagy az Elnökség tagjai, és nem lettek küldöttek, tanácskozási joggal részt vehetnek a Küldöttgyűlésen.

3. Dr. Meskó András ismerteti a tagfelvételi, törlési és jogosultsági kérelmeket:
• Dárdai László nyugdíjba menetel miatt kérte törlését. – Az Elnökség egyhangúan elfogadta.
• Göbölös István törlését kérték, már régebben elhunyt. – Az Elnökség egyhangúan tudomásul vette.
• Rázsi Dudás Éva építőmérnök kérte felvételét. – AZ Elnökség egyhangúan megszavazta.
• Szeifert Zoltán okl. építőmérnök kérte felvételét. – Az Elnökség egyhangúan megszavazta.
• Berecz Pap Éva Edina geodéta kérte tagfelvételét. – Az Elnökség egyhangúan megszavazta.
• Pásztori Bálint Domonkos kérte tagfelvételét. Az Elnökség egyhangúan megszavazta.

4. A BMMK 1 millió Forintot ajánl fel az ukrajnai háború menekülteinek. A felajánlást az Elnökség egyhangúan támogatta. (Az MMK az előzetes információ szerint az összeget átvállalja.) A megye több vállalkozása, magánembere, civil szervezete is támogatja a menekülteket.

5. Dr. Kukai Tibor: A Király utcai ingatlan bérlői nem tudják fizetni a lakás rezsi költségeit, ezért felmondunk nekik. Az Elnökség egyhangúan elfogadta, hogy az ingatlan fiatal mérnökök számára legyen inkubátor ház.

6. Dr. Szabó Éva beszámolt az újjáalakult Etikai és Fegyelmi Bizottság első ügyeiről, a tervezett Kódex-változásról. Cél a szakmaiság előtérbe hozása az ügyek elbírálásánál.
7. Április 23-án lesz a Mérnökbál. A program szervezése folyamatban van. Előző napon az MMK Választmánya Pécsen tartja ülését, így meghívtuk a tagokat a bálba. Szállásról mindenki maga gondoskodik.

8. 2019-ben volt utoljára „Év mérnöke” díjátadás. Idén újra meghirdetjük, 4 díj lesz kiadva, Feil Zsuzsa levelet küld a szakcsoportvezetőknek, s kéri javaslatukat.

9. A BMMK 25 éve jubileuma alkalmából kiadvány készül, Mészáros Endre keresi majd a kollégákat, interjúkat készít. Fotókat, dokumentumokat várunk. A kiadványnak lesz grafikai szerkesztője, a kiadóval még egyeztetni kell.

10. A Pollack Expón 4 tagozat 130 tagja vett részt a továbbképzéseken. Sajnos több teremben helyhiány alakult ki, ezen jövő évben változtatni kell.

Egyebek
• A 2019-es pályázatunkat a Lechner központ lezárta, a jelentést elfogadta.
• Március 16-án adják át a Tüke-díjat, Dr. Kukai Tibor és Hirth Ferenc kapják az egyéni díjat 2022-ben. Gratulálunk!
• Dr. Metzing Ferenc felhívja a figyelmet az április 1. utáni változásokra: a jogosultsági kérelmeket az Elnökségnek is jóvá kell hagynia. A jogosultság innentől csak a jogosultsági vizsga sikeres letétele után kapható meg. 6 új jogosultság került bevezetésre – de többnél hiányoznak a kreditkövetelmények, a vizsgafeladatok, követelmények.
Következő ülés időpontja: 2022. április 04.

kmf.

Az emlékeztetőt összeállította:
Dr. Szabó Éva, Dr. Winkler Ervin