EMLÉKEZTETŐ

Készült: a 2022. február 07.-én, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a PTE MIK Pécs, Boszorkány út 2. szám alatti oktatási épületének II. emeleti kari tanácstermében tartott Elnökségi ülésről, melyen a résztvevők döntése alapján a veszélyhelyzetre tekintettel online módon is részt lehet venni.

Jelen vannak a helyszínen: jelenléti ív szerint:
Az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Szabó Éva, Baumann Mihály,
Az Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöke, dr. Winkler Ervin titkár és Lenkovics László, valamint Mártonfalvi Péter mérnökbál főszervező
Jelen vannak online: jelenléti ív szerint:
Az elnökségi tag: dr. Meskó András,
A FB elnöke, a Választási Jelölőbizottság elnöke Tompos Antal valamint Eördögh Zsolt

Tárgy: Elnökségi ülés

Napirendi pontok:
1. Az BMMK elmúlt időszakban történt tevékenységéről, valamint az MMK-ban az elmúlt időszakban történt eseményekről, változásokról tájékoztató
Előterjesztők: Dr. Kukai Tibor elnök, Baumann Mihály MMK elnökségi tag

Lezárult a Duna-menti országok közös projektje, a FAIRway Danube, melynek eredményeképp ezentúl egy egységesített közös felületen osztják meg egymással a partnerországok a hajózáshoz szükséges vízállás- és gázlóadatokat.
A magyar kormány a járvány okozta válság után az uniós országok közül elsőként juttatta a hazai cégeket technológiafejlesztést is lehetővé tevő, példátlanul nagy összegű beruházásösztönző támogatáshoz, mert csak a vállalkozásokkal partnerségben lehetünk az évtized nyertesei. A nagy érdeklődés mellett zajló Technológiaváltó támogatási programban eddig 1700-nál is több vállalkozás kapott összesen több mint 210 milliárd forint támogatást és január 19-től újabb 100 milliárd forintra lehet pályázatot benyújtani a GINOP Plusz keretében.
A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata az 1849. évi független magyar kormány közlekedési minisztere és a szabadságharc önkéntes mártírja tiszteletére és emlékére Csány László-díj kitüntetést alapított.
Pécsett kerül megrendezésre 2022. április 22.-23. napjain az MMK Választmányi ülése, melynek szervezési előkészületei megkezdődtek. A BMMK 24. MÉRNÖKBÁL 2022. április 23-án, szombaton a Pécsi PALATINUS Hotel Bartók termében lesz. A belépődíjak kamarai tagoknak 12.000.- Ft/fő, nem kamarai tagok részére 16.000.- Ft/fő. Az előkészítési munkák a színvonalas műsor érdekében megkezdődtek.

2. Tájékoztató az MMK Etikai- és Fegyelmi Bizottságának tevékenységéről és a bizottság munkatervéről, programjáról
Előterjesztő: Dr. Szabó Éva Ibolya MMK Etikai- és Fegyelmi Bizottsági tag

A jogszerű működés ellenőrzésén túl az FB minden vizsgálata, ellenőrzése arra is irányul, hogy a kamara tevékenységének racionalizálására, korszerűsítésére, hatékonyabbá tételére és gazdálkodásának költség hatékonyságára vonatkozó lehetséges javaslatokat is tárjon fel.

A felügyelőbizottság ellenőrzi a Magyar Mérnöki Kamara – beleértve az elnökség, a bizottságok, a főtitkárság (ügyviteli szervezet) és a szakmai tagozatok jogszerű működését, gazdálkodását, a pénzügyi-számviteli rendre vonatkozó jogszabályok, szabályzatok érvényesülését, valamint a küldöttgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását.
A jogszerű működés ellenőrzésén túl az FB minden vizsgálata, ellenőrzése ugyanakkor arra is kell irányuljon, hogy a kamara tevékenységének racionalizálására, korszerűsítésére, ésszerűsítésére, hatékonyabbá tételére és gazdálkodásának költség hatékonyságára vonatkozó lehetséges javaslatokat is tárjon fel. A javaslatokat az FB az MMK elnöke, illetve elnöksége felé terjeszti elő.

Ellenőrzési tevékenység tárgya:
1. Az MMK gazdálkodásának vizsgálata
2. Az MMK működésével kapcsolatos vizsgálatok
3. Képzések, továbbképzések vizsgálata
4. MMK tevékenységét segítő javaslatok rendszerezése

Testületi ülések:
2021. november 3-4. (csütörtök) FB ülés, munkaközi egyeztetés
2021. november 26. (péntek) MMK Küldöttgyűlés
2022. január 6. (csütörtök) FB ülés, munkaközi egyeztetés
2022. március 3. (csütörtök) FB ülés, munkaanyagok leadása
2022. április 28-ig (csütörtök) FB éves beszámoló kiküldése
2022. április 29-30. (péntek, szombat) MMK Választmányi ülés
2022. május 20. (péntek) MMK Küldöttgyűlés

3. Tájékoztató a BMMK Választási Jelölőbizottságának megválasztásáról és összetételéről, valamint a bizottság által megválasztott elnök személyéről.
Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök, Tompos Antal VJB elnök
A BMMK Elnöksége által elfogadott jelölőbizottsági tagokra vonatkozó szavazólap a küldöttek részre az elfogadott ütemterv figyelembevételével megküldésre került 2022. 01. 11.-én.

A küldöttek által leadott levélszavazatok alapján a Számláló Bizottság megállapította a Jelölőbizottság összetételét, mely az alábbi tagokból áll:

1   Építési  –  Hajna Jánosné Otto Gyöngyi  tag   –   
2   Geodéziai és geoinformatikai –  Hárságyiné Zlamál Márta –  tag  –  
3   Szilárdásvány-bányászati   –   Berta József   –  tag   – 
4   Elektrotechnikai és épületvillamossági   –    Anka Attila  –  tag   
5   Tartószerkezeti  –    Sándor Zsolt   –  tag  –   
6   Közlekedési  –    Tompos Antal   –   tag  –   
7   Épületgépészeti   –  Lenkovics László  –   tag   –   

A Választási Jelölőbizottság első ülésére 2022. január 24.-én került sor, amikor Tompos Antalt választották meg a VJB elnökének.

4. Tájékoztató a BMMK 2022 évben megtartandó küldött választásról és annak ütemtervéről, és az ütemterv szerint lebonyolított eseményekről.
Elnökségi tagok javaslatai a pótlandó küldöttekre vonatkozóan.
Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök, dr. Winkler Ervin titkár

A BMMK küldöttválasztásra elfogadott ütemterv figyelembevételével 2022. január 24.-én a meglévő küldöttek levelet kaptak, melyben válaszolniuk lehetett arra, hogy vállalják-e, vagy nem a következő ciklusra a küldötti jelölést. A visszaérkezett válaszok alapján a Választási Jelölőbizottság 2022. február 1. napjától megkezdte a jelöltlista összeállítását, melynek véghatárideje február 10.

A jelöltlista alapján BMMK tagsága levélszavazással dönt a küldöttek személyéről 2022. február 21. napjáig visszaküldött levélszavazattal. A Választási Jelölőbizottság a szavazatszámlálást 2022. február 22. – 2022. február 24. közötti időszakban végzi, majd a megválasztott küldöttek listáját megjelentteti a BMMK honlapján.

5. Tájékoztató a BMMK 2022 évben megtartandó tisztújításáról és a tisztújítással kapcsolatos Választási Jelölőbizottsági tevékenységek megkezdéséről
Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök, Tompos Antal VJB elnök

A tisztújítási jelölés időszaka 2022. február 3. – 2022. május 4. napjáig tart, mely időszak során a Választási Jelölő Bizottság összeállítja a BMMK Elnöksége, Felügyelő Bizottsága és Etikai-Fegyelmi Bizottsága jelölt tagjainak névsorát. A jelölti névsor a Küldöttgyűlés során az Alapszabályban foglaltak szerint tovább bővíthető.
A küldöttgyűlési meghívó kiküldésének dátuma 2022. április 14., míg a BMMK Küldöttgyűlés 2022. május 3. napján került megtartásra.

6. Határozat hozatal a tagfelvételekről. Tájékoztató a 2022. január hónap folyamán kiadott jogosultságokról
Előadó: Dr. Winkler Ervin titkár

Kamarai tagfelvétel

13/2022    02-1500    Fábián Zoltán
19/2022    02-1502     Kajos Dániel

Az Elnökség tagjai a tagfelvételt megszavazták.

Tervezési jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

4/2022      02-1499      Kele Ferenc   G
5/2022      02-1498      Hermesz Miklós  T

 

Műszaki ellenőr/felelős műszaki vezető jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

4/2022    02-51907   Hermesz Miklós   ME-É, ME-M
12/2022  02-51909   Salamon Mihály   ME-KÉ,  MV-KÉ
9/2022    02-50999   Bogyay László   ME-É,  MV-É, ME-M, MV-M
17/2022  02-51910     Virág László    MV-ÉV-R,  MV-VI-R
19/2022  02-51911      Kajos Dániel   MV-VI, ME-EN-VI

Az Elnökség tagjai a jogosultságok megadását tudomásul vették.

7. Tájékoztató a BMMK 2021. évi várható mérlegeredményéről.
Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

A BMMK 2021. évi mérleg eredménye a tervezett kiadások csökkenése miatt, tervezett bevételek realizálása mellett javult. A várható év végi nyereség közelíteni fog a 10 milliós nagyságrendhez, mely mellett az igazgatás informatikai fejlesztésére is sor került.

8. Tájékoztató a 2022 évi mérnöktovábbképzéseinkről, különös tekintettel a 2022. február 24-25-én megtartandó Pollack Expon történő továbbképzésekről
Előterjesztő: Baumann Mihály PTE-MIK tanszékvezető, Feilné Győry Zsuzsanna – mérnöktovábbképzési szakreferens, elnökségi tag

Bármennyire is megnehezítette és lelassította az életünket a pandémia, egyúttal új kihívásokat generált, amelyekre minden tudományterület kereste a válaszokat. Az 2022-es Pollack Expo témakínálata ezért még színesebbnek ígérkezik! Információkat kapunk a 3D nyomtatás lehetőségeiről az építészetben és megtudhatjuk azt is, hogy mitől lesz additív egy építési technológia. Megismerhetjük az épületgépészet „okos” kelléktárát és bepillantást nyerhetünk a lézerhegesztés világába.
Bizonyára sokakat érdekel, hogyan zajlik az autóipar szoftvertesztelése, és az autók szerelmesei megismerhetik a jövő fékrendszereit is. A kiállítóterekben hidrogéntüzelőanyag-cellás hajó, munkavédelmi VR szimuláció, munkavédelmi divatbemutató és zsaluzatépítő verseny várja az érdeklődőket. Az Expo ezúttal is lehetőséget ad a Baranya Megyei Mérnöki Kamara és a Dél-Dunántúli Építész Kamara tagjainak akkreditált előadások meghallgatására.

9. Egyebek
Következő ülés időpontja: 2021. 03. 07. 14.30.

kmf.
Az Emlékeztetőt összeállította:
Dr. Winkler Ervin