EMLÉKEZTETŐ

Készült: a 2022. január 10.-én 14:30, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a mely a veszélyhelyzetre tekintettel online módon került megtartásra.
Az üléshez Teams-en keresztül kapcsolódtak:
Az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Meskó András, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Szabó Éva, Baumann Mihály, dr. Jaczó Zoltán
A Felügyelő Bizottság elnöke Degré András, valamint dr. Winkler Ervin titkár

Tárgy: Elnökségi ülés

Napirendi pontok:
1. Az BMMK elmúlt időszakban történt tevékenységéről, valamint az MMK-ban az elmúlt időszakban történt eseményekről, változásokról tájékoztató
Előterjesztők: Dr. Kukai Tibor elnök, Baumann Mihály MMK elnökségi tag
Január 1-től dr. Rátkai Gábor tölti be a Magyar Mérnöki Kamara főtitkári posztját – erről az MMK Elnöksége döntött december 8-i ülésén. Dr. Rátkai Gábor dr. Virág Rudolfot váltja ezen a poszton, aki 2014 óta töltötte be a főtitkári tisztséget.
Negyedszázaddal ezelőtt, 1997. január 11-én tartotta alakuló közgyűlését az országos köztestület. Az 1996 őszén megalakult megyei kamarák küldöttei megszavazták a kamara alapszabályát, költségvetését, és megválasztották a szakmai önkormányzat testületeit és tisztségviselőit. A Magyar Mérnöki Kamara első elnökének – ellenszavazat nélkül – dr. Hajtó Ödönt választották.

2. Tájékoztató a BMMK 2022 évben megtartandó küldött választásról és a küldötti levélszavazás ütemtervéről. Az ütemterv elnökségi jóváhagyása.
Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök, dr. Winkler Ervin titkár

A BMMK Küldöttekre és a Tisztújításra vonatkozóan jelölés ütemezése
1. Meglévő küldötteknek levél kiküldése arról, hogy vállalják-e, vagy nem a következő ciklusra a jelölést.
megküldés 2022. január 24.
viszontválasz: 2022. január 31.
2. Küldött jelölési folyamat: (jelölt lista összeállítása)
2022. február 1. – 2022. február 10.
3. A BMMK tagságnak levélszavazása a küldöttek személyéről
megküldés 2022. február 11.
visszaküldés 2022. február 21.
4. Jelölő bizottsági szavazatszámlálás és jegyzőkönyv:
2022. február 22. – 2022. február 24.
5. Megválasztott küldöttek listája, honlapon
2022. február 25.
A BMMK Elnökségének 3/2022 (01.10) egyhangú határozata a BMMK küldöttválasztási ütemterv jóváhagyásáról.

3. Tájékoztató a BMMK 2022 évben megtartandó tisztújításáról és annak ütemtervéről és a tisztújító küldöttgyűlés időpontjáról. Az ütemterv és a küldöttgyűlés időpontjának elnökségi jóváhagyása.
Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök, dr. Winkler Ervin titkár

A Tisztújítási jelölés időszaka 2022. február 3. – 2022. május 4.
A Küldöttgyűlési Meghívó kiküldése 2022. április 14.
BMMK Küldöttgyűlés 2022. május 3.

A BMMK Elnökségének 4/2022 (01.10) egyhangú határozata a tisztújítás ütemtervének és időpontjának jóváhagyásáról.
4. A BMMK Jelölőbizottságának mandátumának meghosszabbításához az elnökségi jelölés megszavazása. Javaslat a Küldöttek megválasztását lebonyolító bizottság tagjaira és küldötti választás ütemtervének elnökségi jóváhagyása.
Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök, dr. Winkler Ervin titkár

1. Javaslat a Jelölőbizottság tagjaira:

sorsz.   Szakcsoport                                                                 Jelölt neve:                                                 Funkció                                                      e-mail
1            Építési                                                            Hajna Jánosné Otto Gyöngyi                                  tag                                         
2            Geodéziai és geoinformatikai                   Hárságyiné Zlamál Márta                                        tag                                         
3            Szilárdásvány-bányászati                          Berta József                                                                 tag                                             
4            Elektrotechnikai és épületvillamossági  Anka Attila                                                                   tag                                           
5            Tartószerkezeti                                            Sándor Zsolt                                                                 tag                                       
6            Közlekedési                                                  Tompos Antal                                                              tag                                               
7            Épületgépészeti                                           Lenkovics László                                                          tag                                             

 

2. Javaslat a Számláló Bizottságra elnökségi szavazás:
Feilné Győry Zsuzsanna
Dr. Szabó Éva
Dr. Meskó András

3. A Választási Jelölőbizottság megválasztására vonatkozó levélszavazásra felhívó levél és szavazólap
kiküldése a Küldötteknek: 2022.01.11.
levélszavazás a Küldöttek részéről 2022. 01. 18.

4. A szavazatszámlálás és közzététel 2022. január 19.

5. Jelölőbizottság első ülése és elnökválasztás 2022. január 24.

A BMMK Elnökségének 5/2022 (01.10) egyhangú határozata a BMMK Jelölőbizottságának mandátum meghosszabbításának, a Küldöttek megválasztását lebonyolító bizottság tagjainak és küldötti választás ütemtervének jóváhagyásáról.

5. Határozat hozatal a tagfelvételekről. Tájékoztató a 2021. december hónap folyamán kiadott jogosultságokról
Előadó: Dr. Winkler Ervin titkár

Kamarai tagfelvétel

5/2022    02-1499  Kele Ferenc

6/2022   02-1498   Hermesz Béla

Az Elnökség tagjai a tagfelvételt megszavazták.

 

Kamarai tagság TÖRLÉSE

3/2022   02-0063   Erb Jenő

Kamarai tagság SZÜNETELÉSE

2/2022   02-0115   Salamon Jánosné

Az Elnökség tagjai a tagság törlésére vonatkozó kérelmet és a tagság megszüntetésére vonatkozó bejelenést tudomásul vették.

 

Tervezési jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

5/2022     02-1498     Hermesz Béla      T

 

Műszaki ellenőr/felelős műszaki vezető jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

155/2021   02-50861   Répás Balázs       ME-KÉ, ME-VZ
147/2021   02-51905    Rajnai István      MV-É-R
156/2021   02-51906    Lassan János      MV-ÉV,  ME-V,  MV-VI

Az Elnökség tagjai a jogosultságok megadását tudomásul vették.

6. Tájékoztató a BMMK 2021. évi várható mérlegeredményéről.
Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

A BMMK 2021. évi mérleg eredményét a pandémia hatásai is befolyásolták azzal, hogy több tervezett kiadás nem realizálódott, azonban a bevételek esetében nem volt tapasztalható csökkenés. A várható év végi nyereség közelíteni fog a 10 milliós nagyságrendhez.

7. Tájékoztató a 2022 évi mérnöktovábbképzéseinkről. Elnökségi határozat a BMMK 2022 január 1-től bevezetendő mérnöktovábbképzési díjáról.
Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök, Feilné Győry Zsuzsanna – mérnöktovábbképzési szakreferens, elnökségi tag

A Pollack Expo szervezése megkezdődött a PTE MIK bevonásával, melynek időpontja várhatóan 2022. 02. 24.-25. lesz. A mérnöktovábbképzés költségei a környező megyék adataihoz képest magasnak számítanak, ezért szükség van annak csökkentésére, az ÁFA körből való kikerülésre.
A BMMK Elnökségének 6/2022 (01.10) egyhangú határozata a BMMK mérnöktovábbképzés költségeinek csökkentéséről 2022. 01.01. napjától 10.000.- Ft + ÁFA összegről, 8.000.- Ft + ÁFA összegre.

8. Egyebek

A BMMK Elnökségének 1/2022 (01.10) egyhangú határozata a BMMK működéséért felelős – felülvizsgát pénzügyi szabályzatok elfogadásáról.
A BMMK Elnökségének 2/2022 (01.10) egyhangú határozata Lengyel Tamás BMMK alelnök felterjesztéséről az MMK Zielinszky díjra.
Következő ülés időpontja: 2022. 02. 07. 14.30.

kmf.

Az Emlékeztetőt összeállította:
Dr. Winkler Ervin