EMLÉKEZTETŐ

 

Készült: a 2021. november 8.-án, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara kibővített elnökségi ülésén, a PTE MIK Pécs, Boszorkány út 2. szám alatti oktatási épületének II. emeleti kari tanácstermében tartott Elnökségi ülésről.

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:

Az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Meskó András, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Szabó Éva, Baumann Mihály,

A Felügyelő Bizottság és az EFB elnöke, valamint dr. Winkler Ervin titkár

 

Tárgy: Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

  1. Az BMMK elmúlt időszakban történt tevékenységéről, valamint az MMK által október hónapan megtartott Választmányi Ülésről tájékoztató

Előterjesztők: Dr. Kukai Tibor elnök, Baumann Mihály MMK elnökségi tag

 

A V4 országok mérnökszervezeteinek idei találkozóját a Magyar Mérnöki Kamara és a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara közösen szervezte október 7–10. között. Az idei rendezvény fókuszában a fenntartható vízgazdálkodás, a települések fejlesztésében és üzemeltetésében kulcsszerepet betöltő főmérnök intézményesítése, valamint a mérnökség tervező és szakértő tevékenységének széleskörű digitalizációja állt.

A választmány ülése november 5.-én volt, ahol áttekintették az új alapszabály tervezetét, amelynek szövegét az Alapszabály Előkészítő Bizottság által átadott tervezet változtatása nélkül terjesztette a választmány elé. A választmány – figyelemmel a romló járványügyi adatokra – javasolta az elnökségnek a küldöttgyűlés időpontjának november 12-re történő előre hozatalát. A választmány megtárgyalta a kamara tervezési rendszerének alapjait is. Eszerint a kamara a 2030-ig szóló stratégiát fog elfogadni, ezen belül legyen és ezen belül 4 évre és 1 évre szóló cselekvési terveket fog kitűzni. A feladatalapú pályázati rendszer (FAP) átalakításának koncepcionális alapjait is átalakulnak.

Az ülés második napján a választmány a kötelező továbbképzési rendszer átalakításának kérdéseiről tárgyalt. Az ülésen áttekintették az online képzéssel kapcsolatos tapasztalatokat, a külső szervezőkés az értékes szakmai konferenciák bevonásának lehetőségeit is. Wagner Ernő elnök javaslatára a választmány támogatta, hogy a kötelező szakmai továbbképzés új rendszerének kidolgozására jöjjön létre a területi kamarák és a szakmai tagozatok 3-3 képviselőjéből álló bizottság.

  1. Tájékoztató az MMK által kezdeményezett 2021.11.12-i személyes megjelenéssel megtartandó Rendkívüli Küldöttgyűlés szervezésének aktuális állásáról (A járványhelyzet miatt a küldöttek részéről különböző javaslatok, észrevételek, vélemények fogalmazódtak meg, melyeket az MMK Vezetősége folyamatosan értékel.)

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

 

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a 2019. május 17-én megtartott ülésén határozatot hozott az Alapszabály Előkészítő Bizottság létrehozásáról. Az AEB 2020 novemberére elkészítette az új Alapszabály tervezetét, amelyről a Küldöttgyűlés a koronavírus járvány harmadik hulláma miatt kihirdetett veszélyhelyzet miatt végül nem tudott tárgyalni.

Az AEB 2021. szeptember 14-én véglegesítette az Alapszabály tervezetét, amelyet az MMK Elnöksége részére átadott. Az Elnökség a 2021. szeptember 15-én megtartott ülésén az AEB beszámolója alapján is megállapította, hogy a bizottság a Küldöttgyűlés határozatában foglalt feladatát teljesítette, erre tekintettel az Elnökség az új Alapszabály tervezetét – változtatás nélkül – a Küldöttgyűlés rendkívüli ülése elé terjeszti.

 

A Magyar Mérnöki Kamara Választmányának 2021. októberi ülésén a résztvevők nagy többsége egyetértett azzal, hogy a járványügyi helyzet, illetve a fertőzési mutatók várható alakulása miatt a Küldöttgyűlés ülését a lehető legkorábbi időpontban meg kell tartani, ellenkező esetben erre várhatóan csak a jövő év folyamán lesz mód.

 

A fentiekre tekintettel a 40/2021. (X. 27.) MMK Elnökségi határozatával a Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az új Alapszabály elfogadása érdekében az MMK Küldöttgyűlésének rendkívüli ülését 2021. november 12-én 10 órára a budapesti Lurdy Házban tervezi megtartani.

 

  1. Tájékoztató a BMMK 2021 évi további programjairól, és az elnökségi programjavaslatok megbeszélése különös tekintettel a súlyosbodó járványhelyzetre

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök, Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag

 

A veszélyhelyzetre tekintettel szakcsoporti programok szervezése lenne javasolt, mely elsősorban épületlátogatást jelenthetne. A lehetőség figyelembevételével a továbbképzéshez kapcsolódóan ez évben még 1-2 rendezvény megtartását látjuk reálisnak.

 

  1. Tájékoztató a MIK Partners Nap és a BMMK Mérnök Nap rendezvényéről

Előterjesztők: Dr. Kukai Tibor elnök, Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag

A pécsi felsőfokú mérnökképzés fél évszázados fennállása fontos alap az elsők között létrejött műszaki képzéssel és kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézmény számára. A PTE Műszaki és Informatikai Karon 2021. október 7-én a PTE 100 éves Centenáriumi programsorozat jegyében kerül megrendezésre a MIK PARTNERS 2021 Szakmai Nap és jubileumi rendezvény, melynek tematikája a műszaki felsőoktatás és az ipari együttműködések jövője körül forog. Nagyszerű alkalom volt az eredmények bemutatására ipari együttműködő partnereink számára, kikkel a szakember képzésen túl számos innovatív együttműködés erősítette a térség és az ország műszaki fejlődését. A rendezvényen a Kar és a Kamara azonos mértékben vonzotta a résztvevőket, az előadások akkreditációja sikeresen megtörtént.

  1. Határozat hozatal a tagfelvételekről. Tájékoztató a 2021. október hónap folyamán kiadott jogosultságokról

Előadó: Dr. Winkler Ervin titkár

Kamarai tagfelvétel

 

Ikt.sz. kódszám Név
90/2021 02-1486 Klász András
139/2021 02-1495 Répás Dániel Balázs
140/2021 02-1496 Major Bálint

 

Az Elnökség tagjai a tagfelvételt megszavazták.

Kamarai tagság megszüntetése

 

Ikt.sz. kódszám Név
135/2021 02-0169 Szathmáry Magdolna

 

Az Elnökség tagjai a tagsági jogviszony megszüntetését tudomásul vették.

 

Tervezési jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

 

Ikt.sz. kódszám Név Jogosultság
137/2021 02-1445 Schön Tibor EN-ME
143/2021 02-1486 Bakonyi Zsolt V, VI

 

Műszaki ellenőr/felelős műszaki vezető jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

 

 

Ikt.sz. Nyilv. szám Név Jogosultság
143/2021 02-51903 Bakonyi Zsolt MV-ÉV, ME-V, MV-VI, ME-EN-VI
134/2021 02-51902 Karnis Bence MV-ÉG. ME-G
130/2021 02-51791 Szendrői Szilárd ME-EN-TH
133/2021 02-51900 Csáki Péter MV-É-R
136/2021 02-50231 Csete Tibor MV-ÉG, ME-G

 

Az Elnökség tagjai a jogosultságok megadását tudomásul vették.

 

  1. Tájékoztató a BMMK 2021. január 1 – 2021. szeptember 30-ig terjedő időszaknak a költségvetési mérlegadatairól és a 2021. év várható mérlegeredményéről

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

 

A rendelkezésre álló előzetes mérlegadatok alapján a kamara gazdálkodása rentábilisan történt az év során az elfogadott tervek mentén. A járványhelyzet nem nyomta rá a bélyegét a gazdálkodási tervezet megvalósítására.

 

  1. Egyebek

Következő ülés időpontja: 2021. 12. 06. 14.30.

 

kmf.

 

A jegyzőkönyvet összeállította:

Dr. Winkler Ervin