EMLÉKEZTETŐ

 

Készült: a 2021. szeptember 6.-án, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a PTE MIK Pécs, Boszorkány út 2. szám alatti oktatási épületének II. emeleti kari tanácstermében tartott Elnökségi ülésről.

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:

Az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Meskó András, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Szabó Éva, Baumann Mihály, dr. Jaczó Zoltán,

A Felügyelő Bizottság elnöke, valamint dr. Winkler Ervin titkár

 

Tárgy: Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

 1. Az BMMK elmúlt időszakban történt tevékenységéről, valamint az MMK által megküldött véleményezendő anyagokról tájékoztatás, kölcsönös egyeztetés.

Előadó: Dr. Kukai Tibor elnök

 1. a) Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság anyagai

 

Az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság áttekintésre és augusztus 31. napi véleményezésre küldte meg megkeresését az alábbi témaköröket érintően:

 • bontott faanyag minősítése újra felhasználás előtt
 • betonacélok teherviselő hegesztett kötése vályú alakú hevederrel
 • az építési beruházások költségtervezési rendszere (éktr) kialakítása
 • „középületek”  járványügyi felkészültségének és egészségbiztonsági ellenőrzésének irányelvei
 • javaslat az irányelvek számozására.

 

Az Elnökség a megküldött anyagok egyeztetését követően nem fogalmazott meg kiegészítő javaslatokat.

 

 1. b) MMK Küldöttgyűlés kivonatos jegyzőkönyve

 

A jegyzőkönyv tartalmazza a 2021. július 2.-án – személyes megjelenéssel megtartott Küldöttgyűlésen történt eseményeket é a hozzájuk kapcsolódó döntéseket az alábbi témájhoz kapcsolódóan:

 • 2020. évi beszámolók elfogadása
 • költségvetés elfogadása
 • 2017 – 2021 között Elnöki ciklus értékelése
 • MMK tisztségviselők – Felügyelő Bizottság és Etikai- Fegyelmi Bizottság – megválasztása

A Küldöttgyűlésen történteket tartalmazó jegyzőkönyv, az MMK honlapján elérhető.

 

 1. c) Gábor Dénes Díj felterjesztési felhívás

 

A NOVOFER Alapítvány – 2021. július 13.-án – felhívásuk népszerűsítése érdekében kereste meg kamaránkat, mint szakmai és erkölcsi támogató szervezetet az évente átadandó Gábor Dénes díjra vonatkozó személyi javaslatok okán. A díj a határokon belül és kívül élő kiemelkedő tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató magyar szakemberek fokozott erkölcsi elismerését szolgálja.

 

 1. Az MMK Küldötteinek 2021. 08. 27-én megküldött, az MMK Alapszabály-tervezének szövegváltozatainak szavazási felhívásának megtárgyalása. (a szövegváltozatokat mellékeljük)

Előadó: Dr. Kukai Tibor elnök

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a 2019. május 17-én megtartott ülésén határozatot hozott az Alapszabály Előkészítő Bizottság létrehozásáról. Az AEB többkörös egyeztetést követően 2020 novemberére elkészítette az új Alapszabály tervezetét, amelyről a Küldöttgyűlés a veszélyhelyzeti korlátozó intézkedések miatt végül nem tudott tárgyalni.

A kamarai tisztújítást követően a bizottság 2021. augusztus 11-én ülést tartott, amelyen áttekintette a tavaly novemberre előkészített szabályzat tervezetét, és ahol a járványidőszakban felmerült tapasztalatok alapján elvégezte a szöveg korrekcióját. Ezt követően az AEB úgy döntött, hogy az alábbi 5 témában megfogalmazott alternatív szövegjavaslatokról a Küldöttgyűlés véleményét szükséges kikérni:

 • az Országos Titkárság létszámterve
 • az Elnökség létszáma
 • a Választási Jelölőbizottság összetétele
 • a jelölés szabályai
 • szakmai tagozatok finanszírozása

A témajavaslatok alapján az előreláthatólag november hónapban megtartandó Küldöttgyűlésnek kell majd döntenie.

 

 1. Tájékoztató a BMMK 2021 évi további programjairól, és az elnökségi programjavaslatok megbeszélése (kérem az Elnökséget, hogy készüljenek programjavaslatokkal).

Eddig ismert programok:

 1. a) 2021. október 7. MIK Partners Nap és BMMK Mérnöknap
 2. b) Oktatók Tréningje Noszvaj-Eger Tanulmányút MIK-BMMK 2021. október 10-14.
 3. c) Szilárdásvány-bányászat Szakmai Nap Bátaapáti 2021. szeptember 15.

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök, Dr. Szabó Éva elnökségi tag és Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag

 

A tájékoztatók alapján az Elnökség -a kihirdetett járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel – további programjavaslatot 2021. évre vonatkozóan nem véglegesített.

 

 1. Tájékoztató a 2021 évben eddig megtartott mérnöktovább-képzésekről és a további programról

Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag

 

Az első félévben 14 szakmai képzést tartottunk. Elképzelésünk szerint október 19.-én a közlekedési, míg október 27.-én a tetőfedő konferenciát szeretnénk megtartani. Emellett az ország több pontját érintően egy épületgépészeti szakmai rendezvény részét fogjuk képezni. Előreláthatólag december közepéig készítünk elő szakmai továbbképzéseket.

 

5. Határozat hozatal a tagfelvételekről. Tájékoztató a 2021. május hónap folyamán kiadott jogosultságokról

Előadó: Dr. Winkler Ervin titkár

Kamarai tagfelvétel

 

Ikt.sz. kódszám Név
105/2021 02-1491 Keszler Balázs

 

Az Elnökség tagjai a tagfelvételt megszavazták.

 

Kamarai tagság megszüntetése

 

Ikt.sz. kódszám Név
111/2021 02-0402 Bruckner Erzsébet

 

Az Elnökség tagjai a tagsági jogviszony megszüntetését tudomásul vették.

Tervezési jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

Ikt.sz. kódszám Név Jogosultság
 

25/2021

 

02-1479

 

Schott István

 

 GT

 

Műszaki ellenőr/felelős műszaki vezető jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

 

Ikt.sz.

 

 

Nyilv.sz.:

 

Név

 

Új engedély

 

97/2021

 

02-51893

 

Halász Julianna

 

 

MV-KÉ-R

 

 

108/2021

 

02-51994

 

Kis Jakab Zoltán

MV-ÉG
ME-G
 

 

107/2021

 

 

 

 

02-51874

 

 

 

 

Lenner Levente

MV-TH
ME-EN-TH
ME-B
MV-B
MV-GO
ME-GO

 

Az Elnökség tagjai a jogosultságok megadását tudomásul vették.

 1. Tájékoztató a Pécs, Király utca 35. sz. ingatlanon elvégzett és a továbbiakban szükséges felújításokról, karbantartásokról, valamint a bérlők változásáról

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

Az felső lakás hasznosítására kötött megállapodás szerinti bérleti díj 200.000.- Ft/hó. Az alsó lakás bérlőjének nyilatkozatai alapján kezdeményezni fogja a megállapodás módosítását vagy megszüntetését.

 1. Egyebek

Következő ülés időpontja: 2021. 10. 04. 14.30.

kmf.

A jegyzőkönyvet összeállította:

Dr. Winkler Ervin