EMLÉKEZTETŐ

 

Készült: a 2021. június 14.-én 14:30, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a PTE Műszaki Informatikai Kar II. emelti tanácstermében.

 

Az üléshez Teams-en keresztül kapcsolódtak:

Az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Meskó András, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Szabó Éva, Baumann Mihály,

A Felügyelő Bizottság elnöke Degré András, valamint dr. Winkler Ervin titkár

 

Tárgy: Elnökségi ülés

 

Napirendi pontok:

 1. Az MMK elmúlt időszakban történt tevékenységéről, valamint a Tisztújító Küldöttgyűlés kitűzéséről tájékoztatás

Előadó: Lengyel Tamás MMK-alelnök

 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az elmúlt időszakban megszokottól eltérő módon, újra hagyományos formában, személyes részvétel mellett tartotta ülését, amely egyben a 2017-2021-es kamarai ciklus utolsó elnökségi ülése volt.

 

A kamara a járványügyi helyzet javulását és a vonatkozó jogszabályok változását folyamatosan követte, majd a június elején életbe lépett szabályozás megismerése után állásfoglalást kért a Miniszterelnökségtől a Küldöttgyűlés személyes jelentléttel történő megrendezhetőségével kapcsolatban. A válasz alapján – a megfelelő egészségügyi előírások betartása esetén – a Küldöttgyűlés megrendezhető. A kamara Elnöksége ezután egyhangú döntéssel 2021. július 2-ra összehívta a Tisztújító Küldöttgyűlést, és egyben felhatalmazta a kamara elnökét, hogy az aktuális szabályoknak megfelelő egészségvédelmi szabályokat meghatározza. Az alapszabály előírásainak megfelelően minden küldött számára eljuttatott meghívó részletezi majd azokat az egészségvédelmi intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a biztonságos személyes részvételt.

 

 1. Tájékoztató a BMMK 2021 évi Küldöttgyűlésének lebonyolítása során a határozathozatalok eredményéről.

Előadó: Dr. Kukai Tibor elnök

 

A Baranya Megyei Mérnöki Kamara Elnökségének döntése alapján ülés tartása nélkül megtartott 2021. évi küldöttgyűlési határozatok az alábbiak:

 

1/2021. (05. 17.) sz. küldöttgyűlési határozat:

A Küldöttgyűlés a Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2020. évi működésére vonatkozó elnöki beszámolót 40 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

 

2/2021 (05. 17.) sz. Küldöttgyűlési határozat.

A küldöttgyűlés a Baranya Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottság elnökének 2020. évi beszámolóját 40 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

 

3/2021. (05. 17.) sz. Küldöttgyűlési határozat.

A küldöttgyűlés a BMMK 2020. évi zárását 40 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

4/2021. (05. 17.) sz. Küldöttgyűlési határozat.

A küldöttgyűlés a BMMK 2021. évi pénzügyi tervét 40 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

 

5/2021. (05. 17.) sz. Küldöttgyűlési határozat.

A küldöttgyűlés az Etikai-fegyelmi Bizottság elnökének 2020.évi beszámolóját 39 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

 

A küldöttgyűlés határozatainak a küldöttek részére történő megküldésével az ülés tartása nélkül 2021. évi küldöttgyűlés lezárult.

 

 1. Tájékoztató a BMMK-nak az MMK Küldöttgyűlésébe megválasztott küldöttek névsoráról és a küldöttgyűlési részvétel megbeszélése

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

 

Az MMK Főtitkárával történt egyeztetés alapján a taglétszám alapján a BMMK küldöttek létszáma 7 fő. A 7 fő küldött névsora a 8/2019. (V. 24.) BMMK Küldöttgyűlési határozat alapján:

 

 • Feilné Győry Zsuzsanna 25 szavazat
 • Szabó Éva Ibolya             25 szavazat
 • Bocz Gábor 25 szavazat
 • Baumann Mihály 24 szavazat    
 • Kukai Tibor 22 szavazat    
 • Lengyel Tamás  22 szavazat     
 • Metzing Ferenc 20 szavazat

 

 1. Tájékoztató az eddig megtartott mérnöktovábbképzésekről és a további programról

Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag

 

A járványhelyzetre tekintettel ez évben egyetlen személyes jelenléti rendezvényt sem tudtunk megvalósítani. A járványügyi korlátozások miatt a továbbképzéseket online illetve hibrid formában tarjuk meg. A jövőre nézve is elsődlegesen a járványügyi szabályok figyelembevételével szervezzük a továbbképzéseket.

 

 1. Határozat hozatal a tagfelvételekről. Tájékoztató a 2021. május hónap folyamán kiadott jogosultságokról

Előadó: Dr. Winkler Ervin titkár

 

Kamarai tagság szünetelése

 

Ikt.sz. kódszám Név
85/2021 02-0495 Háhner Péter

 

Kamarai tagság törlése

 

Ikt.sz. kódszám Név
79/2021 02-1478 Harmat Sándor
90/2021 02-0239 Töllösy Pál
55/2021 02-1339 Czékus Mária
57/2021 02-1323 Várhegyné Kiss Zsuzsanna
58/2021 02-1308 Tomity Zoltán
59/2021 02-1299 Vida Zalán Vajk
61/2021 02-1240 Ősz László
63/2021 02-1047 Boda Géza
66/2021 02-0939/ 50895 Sterner József
67/2021  02-0896 / 50557 Kiss Lajos
68/2021 02-0802 / 50989 Szentpéteri János Elemér
69/2021 02-0728 Kiss Pál
70/2021 020712 / 50936 Kis Tamás
71/2021 02-0792 / 50936 Sterr László
72/2021 02-0490 Lénárt Péter
86/2021 02-1450 / 51841 Kovács András

 

Az Elnökség tagjai a tagság szünetelését tudomásul vették, a tagsági jogviszony törlésére vonatkozó előterjesztést megszavazták.

Tervezési szakmai cím iránti kérelmet nyújtottak be:

 

 

Ikt.sz.

Kamarai tags.szám Név Tervezői szakmai cím
 

 

77/2021

 

 

02-1482

 

 

Latorovszky András József

 

T-tervezői gyakornok

 

GT-tervezői gyakornok

 

Az Elnökség tagjai 7/2021. (06.14.) számú határozattal a szakmai cím megadását megszavazták.

Műszaki ellenőr/felelős műszaki vezető jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

 

 

Ikt.sz.

 

 

Nyilv.sz.:

 

Név

 

Új engedély

 

76/2021

 

02-51886

 

Rónai Márk

 

MV-KÉ

 

ME-KÉ
 

85/2021

 

02-51887

 

Magyar Tamás

MV-TE
ME-HI-TÉ
ME-HI-TV
87/2021 02-51888 Horváth Tibor        MV-ÉG-R

 

Az Elnökség tagjai a jogosultságok megadását tudomásul vették.

 

 1. Egyebek

Következő ülés időpontja: 2021. 09. 06. 14.30.

 

kmf

A jegyzőkönyvet összeállította:

Dr. Winkler Ervin