EMLÉKEZTETŐ

 

Készült: a 2021. április 12.-én 14:30, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a mely a veszélyhelyzetre tekintettel online módon került megtartásra.

 

Az üléshez Teams-en keresztül kapcsolódtak:

Az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Meskó András, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Szabó Éva, Baumann Mihály, dr. Jaczó Zoltán

A Felügyelő Bizottság elnöke Degré András, valamint dr. Winkler Ervin titkár

 

Tárgy: Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

 

  1. A BMMK elmúlt időszakban történt tevékenységéről rövid tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnöke

 

Az elmúlt hónap a küldöttgyűlés lebonyolítása előkészítéséről valamint döntéshozatalhoz szükséges dokumentumok összeállításáról szólt. A mai napon a véglegesítésre kerül a küldöttgyűlés forgatókönyve, és a szükséges dokumentumok tartalma.

 

  1. Határozathozatal a tagfelvételekről

Előterjesztő: Dr. Winkler Ervin titkár

 

Kamarai tagságfelvétel

 

Ikt.sz. kódszám Név
49/2021 02-1483 Nyárádi Balázs

 

Kamarai szünetelés visszaállítása

 

Ikt.sz. kódszám Név
49/2021 02-1483 Nyárádi Balázs

 

Az Elnökség tagjai a tagfelvételt és tagsági jogviszony visszaállítását megszavazták.

 

  1. Tájékoztató a március hónap folyamán kiadott jogosultságokról

Előterjesztő: Dr. Winkler Ervin titkár

Tervezési és szakértői jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

 

 

Ikt.sz.

Kamarai tags.szám Név Tervezői Szakértői
31/2021 02-1437 Bíró Csaba HI-V

 

TUJ

 

 

 

Az Elnökség tagjai a jogosultságok megadását tudomásul vették.

 

4. Tájékoztató a BMMK tagdíjak és regisztrációs díjak kintlévőségeinek eddigi alakulásáról

Előterjesztő: Dr. Winkler Ervin titkár

 

A törvényi és rendeleti szabályok alapján a tervezési és szakértői jogosultsággal rendelkező kamarai tagokkal szemben biztosított törvényi szintű jogkövetkezmények – tagsági jogviszony megszüntetésével párhuzamosan megszűnő szakmagyakorlási tevékenység – alkalmasak arra, hogy a Magyar Mérnöki Kamara küldöttgyűlése által megállapított tagdíjak befizetése határidőben megtörténjen.

 

A kamarai tagsághoz nem kötött szakmagyakorlókkal szemben kétfajta szankciót alkalmazhat a területi mérnöki kamara titkára abba az estben, amennyiben a nyilvántartási díj megfizetését határidőben nem teljesíti. Ezek a szankciók:

  • figyelmeztetés
  • a szakmagyakorlási tevékenység legfeljebb 6 hónap időtartamra vonatkozó megtiltása

A nevezett jogkövetkezményeket azonban csak azon személyekkel szemben hatékonyak, akik tényleges szakmagyakorlók és a mindennapi életük során nem nélkülözhetik a jogosultságukhoz kapcsolódó jogokat.

 

A BMMK Elnökségének 5/2021. (04.12.) határozata alapján a 2020. évi kamarai tagdíjjal, valamint a nyilvántartási díjjal tartozók esetében a jogszabályban biztosított szankciókat kell alkalmazni, a tartozásuk rendezése érdekében.

 

5. Az MMK 2021 évi tisztújítása kapcsán Szőllőssy Gábor elnök-jelölt ezen napirendre  becsatlakozik az elnökségi ülésünkbe és az elnöki programjáról ad tájékoztatót.

Előterjesztő: Szőllőssy Gábor elnök-jelölt

 

Az MMK elnök-jelölje csatlakozott az online üléshez és röviden ismertette elképzelését az MMK elnökeként történő tevékenységéről. A tájékoztatóját követően felmerülő kérdésekre is részletesen fejtette ki álláspontját.

 

6. Tájékoztató  és javaslattétel a 2021 évi Küldöttgyűlés lebonyolítási rendjéről és

határidejéről (A lebonyolítási rend és ütemterv csatolva)

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

 

A BMMK Elnökségének 4/2021. (03. 09.) döntése alapján a küldöttgyűlés ülés tartása nélküli döntéshozatallal valósul meg az alábbi időpontok figyelembevételével.

 

Sorszám Feladat Határidő
Határozati javaslatok és kapcsolódó dokumentumok megküldése a küldöttek részére 2021. május 5.
Küldöttek határozathozatala részéről módosító indítvány beküldésére nincs mód, tekintettel a döntések egyszerűségére  
Küldöttek határozat hozatala az 5 javaslat esetében  „igen”, „nem”, „tartózkodom” szavazatot leadásával 2021. május 17.
A szavazás eredményének megállapítása 2021. május 19.
A szavazás eredményének közlése a küldöttekkel 2021. május 21.

 

  1. Határozathozatal a Küldöttgyűlésre elkészített Elnöki beszámolóról (A beszámoló 04.12-én délelőtt lesz megküldve), a 2020 évi mérlegbeszámoló jóváhagyásáról (Mérlegbeszámoló csatolva), valamint a 2021 évi költségvetési tervezetről. (A költségvetési tervezet bevételi oldala csatolva, a kiadási oldalt a könyvelő iroda az elnökségi ülés időpontjáig elkészíti, amit 04.12-én délelőtt lesz megküldve)

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

 

Az Elnökség 7/2021. (04. 12.) számú határozatával az előterjesztés szerinti az Elnöki beszámolót, a 2020 évi mérlegbeszámolót, valamint a 2021 évi költségvetési tervezetet jóváhagyta.

 

8. Felügyelő bizottság Elnökének előzetes tájékoztató véleményezése a 2021 évi költségvetési tervezetről.

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

 

Az Elnökség a 2021. évi költségvetési tervezet tartalmát – a járványhelyzeti állapotok figyelembevételével – jóváhagyta.

 

9. Egyebek

Következő ülés időpontja: 2021. 05. 10. 14.30. (Online)

 

kmf.

 

 

A jegyzőkönyvet összeállította:

Dr. Winkler Ervin