EMLÉKEZTETŐ

 

Készült: a 2021. március 9.-én 14:30, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a mely a veszélyhelyzetre tekintettel online módon került megtartásra.

 

Az üléshez Teams-en keresztül kapcsolódtak:

Az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Meskó András, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Szabó Éva, Baumann Mihály,

A Felügyelő Bizottság elnöke Degré András, valamint dr. Winkler Ervin titkár

 

Tárgy: Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

Napirend előtt: Dr. Szabó Éva Ibolya Zielinski Szilárd Díjas elnökségi tagunk köszöntése

A Magyar Mérnöki Kamara idén is kitüntetésekkel ismerte el a magas színvonalú szakmai, valamint a köztestületben végzett kiemelkedő mérnöki, kamarai és közéleti tevékenységet. Az 1924-ben alapított Budapesti Mérnöki Kamara első elnökének tiszteletére és emlékezetére elnevezett Zielinski Szilárd Díjban részesült Dr. Szabó Éva Ibolya okleveles építészmérnök. A Baranya Megyei Mérnöki Kamara alapító tagja, a Magyar Mérnöki Kamara Etikai Fegyelmi Bizottsága tagjaként, továbbá a mérnöktovábbképzések során végzett kiemelkedően magas színvonalú munkájáért, valamint a műemlékvédelem területén végzett jelentős, értékmegőrző szemléletű tervezői munkásságáért érdemelte ki az elismerést. GRATULÁLUNK !

 

  1. Az MMK elmúlt időszakban történt tevékenységéről rövid tájékoztatás

Előterjesztő: Lengyel Tamás MMK-alelnök

 

  1. február 19-én 14 órakor felfüggesztette az ÉPÍTŐ-5 programra érkező pályázatok befogadását a támogatási rendszert kiíró ÉMI Nonprofit Kft. A pályázat február 15-i megnyitását követően az alig néhány nap alatt beérkezett igények elérték a keretösszeg másfélszeresét. A csaknem 10 és fél milliárd forint keretösszegű pályázat építőipari és tervezői kis- és mikrovállakozások számára kínált 8-50 millió forint támogatást technológiai korszerűsítésre.

 

A biztonság gondolata a tervezésben, a kivitelezésben és megvalósult projektekben – ezek köré szerveződik a Biztonság 2021-ben című konferencia programja, melyre 2021. február 25-én kerül sor az Austrotherm, a BME Épületszerkezettani Tanszék és a Metszet folyóirat együttműködésének köszönhetően online formában. Ma már a biztonság fogalma alatt nem csak a statikai, tűzvédelmi, munkavédelmi  biztonságot értjük, hanem  kémiai, egészségvédelmi és kiberbiztonságot is, melyek építészeti, építőipari vonatkozásaival is megismerkedhetnek a résztvevők. Már az építés fázisában gondolni kell a tervezőnek a használat, a takarítás biztonságára, sőt, ma már egyre inkább a belső levegővel kapcsolatos biztonsági és egészségi követelményekre is. Mindezekről a kérdésekről szó volt az Austrotherm „Biztonság 2021-ben” konferenciáján a BME Épületszerkezettani Tanszék és az Artifex Kiadó szervezésében.

 

2.  Az MMK Tisztújításával kapcsolatos MMK elnöki levélről tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

 

Az MMK Elnöke tájékoztató levelet küldött az MMK Választmánya részére, melyben arról adott tájékoztatást, hogy az eddig sikeres jelöltállítási folyamatot részeként a VJB megállapította a 2021. évi tisztújításra tisztségviselőnek és bizottsági tagoknak jelölt kamarai tagok végleges listáját. Az egészségügyi járványhelyzetre tekintettel azonban azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy az MMK Küldöttgyűlés dátuma a 2021. április 23. napján tartandó Választmányi ülésen kerüljön véglegesítésre.

 

3. Az MMK Küldöttgyűléséhez a BMMK Küldöttek név szerinti beazonosítása

Előterjesztő: Dr. Winkler Ervin titkár

 

Az MMK Főtitkárával történt egyeztetés alapján a taglétszám alapján a BMMK küldöttek létszáma 7 fő. A 7 fő küldött névsora a 8/2019. (V. 24.) BMMK Küldöttgyűlési határozat alapján:

 

  • Feilné Győry Zsuzsanna 25 szavazat
  • Szabó Éva Ibolya             25 szavazat
  • Bocz Gábor 25 szavazat
  • Baumann Mihály 24 szavazat    
  • Kukai Tibor 22 szavazat    
  • Lengyel Tamás 22 szavazat     
  • Metzing Ferenc 20 szavazat

 

4. A BMMK 2021 évi Küldöttgyűlésének megtartására vonatkozó javaslat megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, az azt követően hozott korlátozó intézkedések miatt, ezek visszavonásáig az MMK és a területi kamarák szerveinek (a továbbiakban: kamarai szervek) személyes jelenlétet igénylő üléseire nem kerülhet sor.

 

A 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 16. § (1) alapján a Magyar Mérnöki Kamara Elnöke 2020. november 30.-án kiadott MMK Á/222 -1 / 2020 számú közleményében az MMK szerveire, mind pedig a területi kamarákra vonatkozó szabályokat alkotott az alábbiak szerint:

 

A kamarai szervek döntéseinek meghozatalára – a jogszabály vagy kamarai szabályzat alapján titkos szavazást igénylő ügyek kivételével – elektronikus hírközlő eszköz használatával tartott ülésen vagy ülés tartása nélküli határozathozatallal van lehetőség.

 

A BMMK Elnökségének 4/2021. (03. 09.) döntése alapján a küldöttgyűlés ülés tartása nélküli döntéshozatallal valósul meg a későbbiekben meghatározásra kerülő időpontok figyelembevételével.

 

5. Tagfelvételek, tervezői, szakértői engedélyekről tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Winkler Ervin titkár

 

Kamarai tagságfelvétel

 

Ikt.sz. kódszám Név
25/2021 02-1479 Schott István
26/2021 02-1480 Tóth Szabolcs
27/2021 02-1481 Gellért Bálint
32/2021 02-1482 Latorovszky András Józssef
33/2021 02-1155 Kovács Dezső

Az Elnökség tagjai a tagfelvételt megszavazták.

Tervezési és szakértői jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

 

Ikt.sz.

Kamarai tags.szám Név Tervezői Szakértői
25/2021 02-1479 Schott István GT  

Az Elnökség tagjai a jogosultságok megadását tudomásul vették.

 Műszaki ellenőr/felelős műszaki vezető jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

 

 

Ikt.sz.

 

 

Nyilv.sz.:

 

Név

 

Új engedély

 

 

25/2021

 

 

02-51877

 

 

Schott István

 

 

ME-M
MV-M
ME-É
MV-É

 

27/2021 02-51878 Gellért Bálint ME-É

MV-É

 

23/2021

 

02-51874

 

Gömbös Csaba

MV-KÉ
ME-KÉ

 

Az Elnökség tagjai a jogosultságok megadását tudomásul vették.

 

6. Egyebek

Következő ülés időpontja: 2021. 04. 12. 14.30. (Online)

 

kmf.

 

A jegyzőkönyvet összeállította:

Dr. Winkler Ervin