EMLÉKEZTETŐ

 

Készült: a 2021. február 15.-én 15:00, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a mely a veszélyhelyzetre tekintettel online módon került megtartásra.

 

Az üléshez Teams-en keresztül kapcsolódtak:

Az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Meskó András, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Szabó Éva, Baumann Mihály,

A Felügyelő Bizottság elnöke Degré András, valamint dr. Winkler Ervin titkár

 

Tárgy: Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

  1. Az MMK Tisztújításával kapcsolatos BMMK jelöltek támogatottságáról tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

Bocz Gábor és Baumann Mihály MMK elnökségi tagjelöltek valamint dr. Szabó Éva Ibolya MMK EFB tagjelölt esetében – megfelelő előkészítést követően – 2021. február 05-ig benyújtásra kerültek megfelelő mennyiségben a jelöltséghez szükséges dokumentumok. A jelöltek száma nagyjából kétszerese a betöltendő pozíciók mennyiségének, ezáltal  tényleges versenyhelyzetben fognak megmérettetni. A közeljövőben valamennyi jelölt online bemutatkozik, annak érdekében, hogy a küldöttek megfelelő információval rendelkezzenek a választás során.

2. A BMMK 2020 évi gazdálkodási eredményeiről előzetes tájékoztatás.

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

 

A BMMK a Covid 19 járvány időszaka alatt alapszabályának megfelelően működött. Az Elnökségi ülések részben személyes megjelenéssel, részben online módon kerültek megtartásra. Az Elnökség többek között az Alapszabály Előkészítő Bizottság tevékenységéhez kapcsolódóan fejtetti ki álláspontját, amit az MMK Elnöksége tárgyalt. A 2020. év novemberében tervezett rendkívüli országos küldöttgyűlést a járvány második hulláma miatt azt elhalasztották. A tagdíjbefizetés elmaradása okán, a törvényben rögzített szankciók alkalmazása javasolt. Az MMK felé fennálló fizetési kötelezettségeit a kamara időarányosan teljesítette.

 

Pályázati lehetőség 2 millió forintra volt 2020-ban, erre sikeres pályázatot benyújtott a BMMK. Az Állami Számvevőszék „Köztestületek ellenőrzés – Magyar Mérnöki Kamara” címmel ellenőrzést tartotta 2015-2018 évekre, melyben megfogalmazott hiányosságra tekintettel a BMMK intézkedési tervet készített.

 

3. A BMMK mérnöktovábbképzésének 2021 évi előzetes programjáról tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

 

A képzések a járványhelyzet ellenére folyamatosak voltak, megtartásuk elsősorban online formában történt. A betervezett oktatási mennyiség megvalósítása időarányosan megtörtént.

 

4. A Király u. 35. hasznosításával kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

 

Az ingatlanok hasznosításával összefüggésben a Kamaránkat bevételkiesés nem érintette. Jelenleg mindkét ingatlan hasznosított.

 

 

5. Tagfelvételek, tervezői, szakértői engedélyekről tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Winkler Ervin titkár

 

Kamarai tagságfelvétel

 

Ikt.sz. kódszám Név
 

12/2021

 

02-1474

 

Kálcsics Péter

 

17/2021

 

02-1475

 

Unyi Zsófia

 

Az Elnökség tagjai a tagfelvételt megszavazták.

 

Kamarai tagság megszüntetése

 

Ikt.sz. kódszám Név
6/2021 02-0572 Iharosy Kálmán

 

Az Elnökség tagjai a tagsági jogviszony megszüntetését tudomásul vették.

 

Tervezési jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

 

Ikt.sz. Kamarai száma Név Tervezői Szakértői
12/2021

 

 

 

02-1474 Kálcsics Péter G  
17/2021          

           

           

            

02-1475 Unyi Zsófia VZ-VKG  

 

 

Az Elnökség tagjai a jogosultságok megadását tudomásul vették.

 

6. A BMMK 2021 évi rendezvényeivel kapcsolatos javalaslatok felvetése, megtárgyalása és az éves előzetes rendezvény időpontok kitűzése

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

 

A kamarai rendezvények tervezését jelentősen befolyásolja a jelenleg is érvényes járványügyi veszélyhelyzet. A veszélyhelyzet változásával, valamint az ehhez kapcsolódó enyhítések következtében kezdődhet meg a rendezvények tervezése és az előkészítése.

 

7. Egyebek

Következő ülés időpontja: 2021. 03. 09. 14.30. (Online)

 

kmf.

 

 

A jegyzőkönyvet összeállította:

Dr. Winkler Ervin