EMLÉKEZTETŐ

Készült: a 2021. január 20-án, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a BMMK TEAMS csatornáján tartott online Elnökségi ülésről.

Jelen vannak: 9 + 1 fő jelenléti ív szerint:

Az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Meskó András, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Szabó Éva, Baumann Mihály, Dr. Jaczó Zoltán

valamint a Felügyelő Bizottság elnöke: Degré András.

Tárgy: Az MMK 2021-es Tisztújítása – Baranya megye részéről támogatásokról határozathozatal.

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

Dr. Kukai Tibor emlékeztetőül röviden ismerteti a levélben már korábban megküldött választási szabályokat, majd megbeszélésre, szavazásra bocsátja azon jelöltek nevét, amelyek eddig javaslatként az elnökséghez beérkeztek. A szavazás eredményéről határozat készül, melyet február 5-ig kell eljuttatnunk az MMK Választási Bizottsága részére, csatolva a jelöltek nyilatkozatát és rövid önéletrajzát. Felhívja a figyelmet, hogy a jelölés még zajlik, így ha újabb, értékelhető, a megye számára is elfogadható támogatási javaslat felmerül, akkor kéri az elnökség újbóli közreműködését.

ELNÖK

2 jelölt neve merült eddig fel, Szöllősi Gábor és Wagner Ernő. Az elnök úr javaslata Szöllősi Gábor. Feil Zsuzsanna és Dr. Metzing Ferenc hozzászólásával támogatja a jelölést, kiemelve Szöllősi Gábornál a több éves vezetőségi munkát, 3 nyelv ismeretét. 1 támogatást adhatunk be.

Az Elnökség szavaz, egyhangúan 9 igen szavazattal Szöllősi Gábort támogatja az MMK elnöki tisztségre.

ALELNÖK

Többen is vállalnák a tisztséget, így Parragh Dénes, Reich Gyula, Dr. Szepes András, Wagner Ernő, Wéber László, Madaras Botond, Gyurkovics Zoltán, Szöllősi Gábor.

Elnök úr javaslata – Gyurkovics Zoltán – előzetes egyeztetések alapján. 1 támogatást adhatunk be.

Az Elnökség szavaz, egyhangúan 9 igen szavazattal Gyurkovics Zoltánt támogatja az MMK alelnöki tisztségre.

ELNÖKSÉGI TAG

Igen sok, 20 feletti a jelöltek száma eddig. Baranya megye 2 tagot is jelöl, Baumann Mihály és Bocz Gábor személyében. Elnök úr ismerteti, hogy számukra kilátásban van a szükséges 2 megyei és 1 tagozati támogatás is. A Csongrád megyével történt egyeztetések alapján az elnök úr javasolja még Dr. Csenke Zoltánné támogatását. 3 támogatást adhatunk be.

Az Elnökség szavaz, egyhangúan 9 igen szavazattal Baumann Mihályt támogatja az MMK elnökségi tagi tisztségre.

Az Elnökség szavaz, egyhangúan 9 igen szavazattal Bocz Gábort támogatja az MMK elnökségi tagi tisztségre.

Az Elnökség szavaz, egyhangúan 9 igen szavazattal Dr. Csenke Zoltánnét támogatja az MMK elnökségi tagi tisztségre.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAG

2 támogatottunk lehet, 2 javaslat érkezett, Zsigmondi András és Dr. Szunyogh István.

Az Elnökség szavaz, egyhangúan 9 igen szavazattal Zsigmondi Andrást támogatja az MMK felügyelő bizottsági tag tisztségre.

Az Elnökség szavaz, egyhangúan 9 igen szavazattal Dr. Szunyogh Istvánt támogatja az MMK felügyelő bizottsági tag tisztségre.

ETIKAI_FEGYELMI BIZOTTSÁGI TAG

2 támogatottunk lehet, 2 javaslat érkezett, Baranya megye jelöltjeként Dr. Szabó Éva Ibolya és Bálintné Tapolcsányi Katalin.

Az Elnökség szavaz, egyhangúan 9 igen szavazattal Dr. Szabó Éva Ibolyát támogatja az MMK etikai-fegyelmi bizottsági tag tisztségre.

Az Elnökség szavaz, egyhangúan 9 igen szavazattal Bálintné Tapolcsányi Katalint támogatja az MMK etikai-fegyelmi bizottsági tag tisztségre.

Egyebek

Következő ülés időpontja: 2021. február 8. 15.00

kmf.

A jegyzőkönyvet összeállította:

Dr. Szabó Éva, Dr. Winkler Ervin