EMLÉKEZTETŐ

Készült: a 2019. október 7.-én, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a BMMK tárgyalójában tartott Elnökségi ülésről.

Jelen vannak: 5 + 2 fő jelenléti ív szerint:

Az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Meskó András, Baumann Mihály,

A Felügyelő Bizottság elnöke: Degré András valamint dr. Winkler Ervin titkár.

Tárgy: Októberi Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

1. 2019. szeptember hónap fontosabb eseményeinek áttekintése, hozzászólások

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

Az MMK e hónapban történt eseményeiről tájékoztatás

Előterjesztő: Lengyel Tamás MMK alelnöke

Dr. Kukai Tibor köszönt mindenkit, s felkéri Lengyel Tamást, az MMK alelnökét rövid tájékoztatásra.

Lengyel Tamás: Október 4-5 között került sor a lengyelországi Łódź városában a V4 országok mérnökkamaráinak és szakmai szervezeteinek találkozójára, ahol ünnepélyes keretek között került aláírása a tagországok közötti széles körű együttműködési megállapodás.

Az MMK Alelnöki Tanácsa ülésezett a hónap során, melyre meghívták a területi kamarai elnököket is. A megbeszélésen- többek között – érintették a szakmai továbbképzésekhez kapcsolódóan a profi partnerek szükségességét valamint a tagozati finanszírozás fontosságát.

2. TEF ülésén elhangzottakról tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

A TEF soron következő ülését 2019. szeptember 10-én tartotta Debrecenben, melyen a BMMK elnöke részt vett. A megbeszélésen Dr. Kukai Tibor kifejtette, hogy mindaddig, míg a testület feladatait és szervezeti struktúrában elfoglalt helyét az MMK Alapszabálya nem tartalmazza, csakis egyeztetési fórumként funkcionálhat.

3. MMK Alapszabály módosításához BMMK javaslatai

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlésének 2019. május 17-i határozata alapján 2019. szeptember 9-én megalakult az „Alapszabály Előkészítő Bizottság”. A Bizottság úgy határozott, hogy a területi és tagozati delegáltak közül egy-egy társelnököt választ. A Bizottság társelnökei a területi kamarák képviseletében Szőllőssy Gábor a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara alelnöke, a tagozatok képviseletében Kun Gábor az Elektrotechnikai Tagozta elnöke.

A módosított, új Alapszabály kiindulási alapja a Kamarai Törvény (1996. évi LVIII. törvény) és a ma hatályos Alapszabály szövege. A Bizottság 2019. október 11-ig kért javaslatokat és véleményeket a területi Kamaráktól az Alapszabály egyes pontjait illetően. Az Elnökség megtárgyalta a felvetéséket és meghatározta a BMMK Alapszabállyal kapcsolatos álláspontját, melynek véglegesítésére és megküldésére az Elnök urat hatalmazta meg.

4. 266/2013 (VII.11.) Korm. rend. módosításához BMMK részéről javaslatok

Előterjesztő: dr. Winkler Ervin titkár

Az MMK részéről 2019. szeptember 23.-án értesítés érkezett arról, hogy a Miniszterelnökség tervezi a 266/2013. Korm. rendelet módosítását, részben a kamarák által korábban tett észrevételek alapján, részben pedig a 1410/2019. (VII. 9.) Korm. határozatban is foglalt kötelezettségének eleget téve, amelynek a lényege a szabályozott szakmák felülvizsgálata.

A megkeresésben felkérték a területi kamarákat és szakmai tagozatot arra, hogy tekintsék át a korábbi kamarai javaslatukat és szükség szerint tegyék meg az észrevételeiket, további javaslataikat.

Az Elnökség megtárgyalta a felvetéséket és a Dr. Metzing Ferenc által készített módosítási javaslatok megküldésére hatalmazta fel a BMMK titkárát.

5. A Miniszterelnökség 2019 évi kamarai pályázat elfogadásáról tájékoztatás

Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag

A Miniszterelnökség részéről a szerződés megküldésre került, a megállapodás szerinti támogatási összeg utalásával egyidejűleg.

6. A Király utcai ingatlan hasznosításával kapcsolatos tájékoztatás 

 Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

 A felső lakás birtokbaadása megtörtént, a mosogatógép elhelyezésre került. Szükséges a meglévő konyhaszekrény részleges felújítását is elvégezni. Az alsó lakást bérlő Pallós Balázs a jogviszony felmondását követően augusztus 31.-én hagyta el az ingatlant. Az ingatlanban a kazáncsere és tisztasági festés folyamatban van.

7. Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával kapcsolatos BMMK észrevételezésre vonatkozó tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Szabó Éva Ibolya elnökségi tag

A Baranya megyei Területrendezési terv egyeztetési terveinek elérhetősége biztosított. A véleményezési eljárás megyénkben még nem indult el. Várhatóan az önkormányzati választásokat követően kerül rá sor, de addig is van mód arra, hogy bármelyik szakcsoport részéről észrevétel, javaslat érkezzen.

 8. Az „Év Aranygyűrűs Mérnöke 2019” cím odaítéléséről tájékoztató

Előterjesztő: Lengyel Tamás alelnök

A BMMK Aranygyűrűs Mérnöke kitüntetettje részére elkészült díj az elnökség részére bemutatásra került.

9. Tagsági felvétel és tervezői engedélyek iránti kérelmek előterjesztése, titkári tájékoztatás

Előterjesztő: dr. Winkler Ervin titkár

Titkár Úr javaslatára a Baranya Megyei Mérnöki Kamara tagfelvételről döntött:

KAMARAI TAGFELVÉTELT kértek
Ikt. szám Kódszám Név

146/2019

02-1448

Aszódi Ferenc

147/2019

02-1449

Sévó László

151/2019

02-1451

Korcz Dénes

152/2019

02-1452

Loch Gábor

156/2019

02-1453

Gerst Gábor

Az Elnökség a tagfelvételeket egyöntetűen elfogadta..

A Titkár úr tájékoztatást adott a benyújtott jogosultsági kérelmekről:

 Tervezési jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

Ikt. szám Kódszám Név Tervezői Szakértői Szakmai Testület

146/2019

02-1448

Aszódi Ferenc

G

Javasolta

147/2019

02-1449

Sévó László

G

Javasolta

148/2019

02-0709

Udvari Ferenc

G

 

Javasolta

139/2019

02-1292

Papp Zoltán János

G-D-36a

G-D-36b

G-D-36c

G-D-36d

G-D-36e

G-D-36f

G-D-36g

A tanúsítványt az MMK kiadta

151/2019

02-1451

Korcz Dénes

V

Javasolta

152/2019

02-1452

Loch Gábor

G

Javasolta

153/2019

02-1370

Weidinger Péter

G

Javasolta

 Műszaki ellenőr/felelős műszaki vezető jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

Ikt. szám Kódszám Név Jogosultság Szakmai Testület véleménye
 

140/2019

 

02-51836

Tóth Imre

MV-TE

MV-TV

Javasolta
 

141/2019

 

02-51837

Kárpáti Zoltán

MV-TE-R

MV-TV-R

Javasolta
 

 

144/2019

 

 

02-51838

Kovács Ádám László

MV-É

MV-M

 ME-É

ME-M

Javasolta
147/2019 02-51839

Sévó László

MV-ÉG

ME-G

Javasolta
149/2019 02-51099

Udvari Ferenc

ME-G

Javasolta
 

148/2019

 

02-51840

Magyarpolányi Attila

ME-  KÉ

MV – KÉ

Javasolta
152/2019 02-51842

Loch Gábor

MV-ÉG

ME-G

Javasolta
153/2019 02-51843

Weidinger Péter

MV-ÉG

ME-G

Javasolta

Az elnökség a szakértői bizottságok döntését tudomásul vette.

10. Egyebek

Következő ülés időpontja: 2019. november 4. 14.30.

kmf.

A jegyzőkönyvet összeállította:

Dr. Winkler Ervin