EMLÉKEZTETŐ

 

 

Készült: a 2019. szeptember 2-án, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a BMMK tárgyalójában tartott Elnökségi ülésről

 

Jelen vannak: 9 + 2 fő jelenléti ív szerint:

Az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Meskó András, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Szabó Éva, Baumann Mihály, Dr. Jaczó Zoltán

A Felügyelő Bizottság elnöke: Degré András valamint dr. Winkler Ervin titkár.

 

Tárgy: Szeptemberi Elnökségi ülés

 

Napirendi pontok:

 1. Nyári hónapok kamarai eseményeivel kapcsolatos beszámolók, tájékoztatások

 

a)     Az MMK nyári hónapok során történt eseményeiről tájékoztatás

Előterjesztő: Lengyel Tamás MMK alelnöke

 

Dr. Kukai Tibor köszönt mindenkit, s felkéri Lengyel Tamást, az MMK alelnökét rövid tájékoztatásra.

 

Lengyel Tamás: A MMK Elnöksége június 19. napján tartotta ülését, melyen – többek között – az MMK Szabványügyi Tanácsadó Testület 2018. évi beszámolóját valamint az MMK Környezetvédelmi Tagozatának a klímavédelmi szakértői tanúsítási rendszerére kidolgozott javaslatát egyhangú szavazással elfogadta.

 

A testület az „A már megvalósult épületekhez kötődő építészeti alkotás és az építészeti-műszaki dokumentáció ismételt felhasználásának ajánlott díjszámítására vonatkozó Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara közös szabályzata” című tervezetet tárgyalta és egyhangú szavazással döntött arról, hogy a Küldöttgyűlés elé terjeszti azzal, hogy a Küldöttgyűlés ülés tartása nélküli szavazással fogadja el a szabályzatot.

 

b)     Területi Elnökök Fórumának (TEF) Működési Szabályai c. dokumentum aláírásával kapcsolatos elnökségi szavazás

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

 

2018. őszén elindult egy, az MMK Alapszabály módosító indítványához kapcsolódó kezdeményezés, amelyhez a későbbi egyeztetések során több megye is csatlakozott. A kezdeményezés kiinduló célja a területi kamarák közötti – jelenleg hiányzó – horizontális, kötetlen kommunikáció (tapasztalatcsere, stratégiai egyeztetések) kialakítása, valamint a területi kamarák és az MMK közti alapvető információ hiány leküzdése, a területi Mérnöki Kamarák szélesebb körű informálása, az MMK és a megyei kamarák tevékenységének egymással történő kölcsönös megismertetése volt. Ezen kezdeményezés kereteiben, a megyék és az MMK közti ellentétek leküzdése érdekében kereste fel a 3 kezdeményező megye az MMK elnökét. Az MMK elnöke ezt követően ígéretet tett a megyei/tagozati elnökök számára közösen elérhető információs felület létrehozására.

 

A területi Mérnöki Kamarák 2019.07.02-án Szekszárdon egyeztető fórumot tartottak az alábbi témakörök megbeszélésére:

 • kötetlen beszélgetés az Alapszabály Előkészítő Bizottság létrehozásával kapcsolatos teendőkről,
 • a Területi Elnökök Fórumának létrehozásáról,
 • a „Területi Mérnöki Kamarák Egyeztető Fóruma” működési javaslatáról

 

A megbeszélés során a BMMK Elnökeként Dr. Kukai Tibor tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a mostani szerveződést többen félreértik. Ez az állapot volt jellemző a korábbi kezdeményezéskor is, amikor is jogászkodásba ment át az egész folyamat, félő, hogy most is azzá válik. Fontos a különböző témakörökben történő egyeztetés. Igazi veszélyt jelent, hogy a régi mintára ne legyen olyan kezdeményezés, hogy a Minisztériumba kerüljön a probléma, és ott olyan törvény módosítást kezdeményezzenek, ami az MMK számára hátrányos.

 

Az ülésen a többségi vélemény az volt, hogy a TEF Működési Szabályait hozza létre ez a fórum és alakuljon meg  hivatalosan is a TEF.

 

A TEF Működési Szabályai című dokumentum aláírását a BMMK elnökségi határozata alapján nem támogatta.

 

c)     TEF következő ülésére történő meghívóról tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

 

A TEF a következő ülését 2019. szeptember 10-én tartja Debrecenben, melyen a BMMK elnöke részt vesz.

 

d)     Szavazás az Alapszabály Előkészítő Bizottság Területi Delegáltakra  vonatkozóan

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

 

Az MMK Küldöttgyűlése 2019. május 17-i ülésén határozott – 4 fő területi kamarai, 4 fő szakmai tagozati delegáltból és az MMK elnökéből álló – Alapszabály Előkészítő Bizottság létrehozásáról és az MMK Elnökségének feladataként határozta meg a bizottság létrehozását. Az MMK Elnöksége 20/2019 (VI.19.) MMK Elnökségi határozatában részletesen meghatározta a jelölés és a szavazás módját, valamint menetrendjét, amelynek megfelelően a Főtitkárság lebonyolította a jelölést és a szavazást. A BMMK elsőként Szőllőssy Gábort, másodikként Dezső Zsigmondot javasolta bizottságba. Az Elnökség az augusztus 28-i ülésen megállapította a szavazás eredményét, amely szerint (a kapott szavazatok sorrendjében)

 

 • a területi kamarák delegáltjaként Szőllőssy Gábor (Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara), Nádor István (Vas Megyei Mérnöki Kamara), Wágner Ernő (Somogy Megyei Mérnöki Kamara) és Németh Gábor (Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara),
 • a szakmai tagozatok delegáltjaként Kun Gábor (Elektrotechnikai és Épületvillamossági Tagozat), Lakits György (Közlekedési Tagozat), Dr. Almási József (Tartószerkezeti Tagozat) és Dr. Barna Lajos (Épületgépészeti Tagozat)

 

lett az Alapszabály Előkészítő Bizottság tagja.

 

 1. A Miniszterelnökség 2019 évi kamarai pályázati támogatásra vonatkozó

pályázatunk befogadásáról tájékoztatás

     Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag

 

2019. július 21.-én történt a BMMK pályázatának benyújtása a Miniszterelnökség részére, azonban a mai napig csak a befogadásról kaptunk tájékoztatást. A támogatási döntés kérdésében még nem született döntés. Idén 3 millió Ft-ra lehetett pályázni.

 

 1. A Király utcai ingatlan kiadásával kapcsolatos tájékoztatás 

 Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

 

A felső lakás birtokbavétele július 1-én történt meg a BMMK részéről. Az ingatlan tisztasági festését követően a Student Housing Kft. közvetítésével lakásként került bérbeadásra diákok számára. Az alsó lakást bérlő Pallós Balázs a jogviszony felmondását követően szeptember 15-ig fogja elhagyni, melyet követően a Student Housing Kft. segítségével fogunk új bérlő keresésébe. Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézést Feil János fogja végezni.

 

 

 

 

 

 

 1. Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával kapcsolatos BMMK észrevételezésre vonatkozó tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Szabó Éva Ibolya

 

A Területrendezési tervek módosítási folyamata hosszabb ideje tart, 2018. év elején indult. Az észrevételek megtételére megyénként van mód, melynek következtében a véleményezési folyamat elhúzódik. Rövidesen megkapjuk a friss munkaközi anyagot, a szakcsoportok vezetői meg fogják kapni.

 

 1. A MIK és a BMMK közötti együttműködési megállapodásról tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

 

A BMMK és a PTE MIK együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá 2019. augusztus 13-án az EFOP-3.4.4-16-2017-00004 „Pályaorientáció valamint a matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki szakok népszerűsítése a Pécsi Tudományegyetemen” című program keretében szomszédoló program megvalósításában. A program célja az oktatók és a tudományterületen aktívan dolgozó mérnökök részvételével a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján a műszaki oktatás versenyképességének növelése. Ebben az évben Drezdába utazik a 2 intézmény delegációja.

2019. október 17-18-án kerül sor a MIK-Partners nap rendezvényeire. Ennek keretében több szakcsoport részére lesznek kötelező továbbképzési előadások.

 

 1. Tagsági felvétel és tervezői engedélyek iránti kérelmek előterjesztése, titkári tájékoztatás

Előterjesztő: dr. Winkler Ervin titkár

 

Titkár Úr javaslatára a Baranya Megyei Mérnöki Kamara tagfelvételről, tagság törléséről és megszüntetésről döntött:

 

KAMARAI TAGFELVÉTELT kértek

 

Ikt. szám Kódszám Név
131/2019 02-1446 Pandur Csaba
132/2019 02-1447 Bellai Péter

 

Az Elnökség a tagfelvételeket egyöntetűen elfogadta..

 

KAMARAI TAGSÁGI TÖRLÉST kértek:

 

Ikt. szám Kódszám Név
135/2019 02-1335 Petersz Péter

 

KAMARAI TAGSÁGI SZÜNETELÉSÉT kértek:

 

Ikt. szám Kódszám Név
136/2019 02-1028 ifj. Aradi László

 

Az Elnökség a törlési és megszüntetési kérelmeket egyöntetűen tudomásul vette.

 

A Titkár úr tájékoztatást adott a benyújtott jogosultsági kérelmekről:

 

Tervezési jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

 

Ikt. szám Kódszám Név Tervezői Szakértői Szakmai Testület
91/2019 02-1436 Kapás László GO Javasolta

 

 

Műszaki ellenőr/felelős műszaki vezető jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

 

 

Ikt. szám Kódszám Név Jogosultság Szakmai Testület véleménye
121/2019 02-51831 Bossányi Albert László ME-É

MV-É

Javasolta
91/2019 02-51834 Kapás László ME-GO

MV-GO

Javasolta
133/2019 02-51835 Horváth István ME-KÉ

MV-KÉ

Javasolta

 

 

Az elnökség a szakértői bizottságok döntését tudomásul vette.

 

 1. Egyebek

Az elnökség megszavazta, hogy a BMMK Aranygyűrű díj kitüntetettje idén Tiderenczl József legyen,

Következő ülés időpontja: 2019. október 7. 14.30.

 

kmf.

 

 

A jegyzőkönyvet összeállította:

Dr. Szabó Éva, Dr. Winkler Ervin