EMLÉKEZTETŐ

Készült: a 2020. július 1.-én, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara kibővített elnökségi ülésén, a PTE MIK Pécs, Boszorkány út 2. szám alatti oktatási épületének II. emeleti kari tanácstermében tartott Elnökségi ülésről.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:

Az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Meskó András, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Szabó Éva, Baumann Mihály,

A Felügyelő Bizottság valamint a szakmai tagozatok tagjai valamint dr. Winkler Ervin titkár

Tárgy: Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

  1. 1.       Az MMK veszélyhelyzet alatti működéséről, és fontosabb eseményeiről, továbbá a következő időszakra tervezett fontosabb eseményeiről tájékoztató

Előterjesztő: Lengyel Tamás MMK alelnöke

A Magyar Mérnöki Kamara elnöksége 2020. június 10-i ülésén meghatározta a következő időszak legfontosabb eseményeit: döntött az ősszel esedékes küldöttgyűlések időpontjáról, áttekintette a Visegrádi Négyek mérnöki kamarái, szervezetei októberre tervezett találkozójának előkészítését, és döntött a jubileumi, 25. Mérnökbál időpontjáról is.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium bejelentette, hogy megjelent a hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati program 2020. évi módosított felhívása.
A 2020. február 7-én meghirdetett, majd a járványügyi helyzetre való tekintettel felfüggesztett Vízipari Pályázati Program június 15-én újraindul.

A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet 2020. június 18. napjával megszüntetésre került. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény tartalmazza a köztestületekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket.

  1. 2.       A BMMK veszélyhelyzet ideje alatti működéséről, és fontosabb eseményeiről, továbbá a következő időszakra tervezett fontosabb BMMK eseményekről tájékoztató

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

A Magyarország területén kihirdetett veszélyhelyzet során a Kamara működése is figyelembe vette a kialakult állapotot, melynek megfelelően az ügyintézés a személyes jelenlét jelentős korlátozásával folyt, elsősorban online módon. A dokumentumok kézbesítése előre egyeztetett időpontban a járványügyi szabályok betartása mellett történt. A veszélyhelyzet 2020. június 18. napjával megszüntetésre került, azonban a kialakult járványügyi állapot miatt továbbra is korlátozó intézkedések vannak érvényben. A járványügyi készültségre tekintettel minden további esemény megtartását ismételten mérlegelni szükséges.

  1. 3.       A BMMK veszélyhelyzet ideje alatti mérnöktovábbképzési tevékenységéről, és a jövőbeni mérnöktovábbképzési programról tájékoztató

            Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna

2020. év során csak a Pollack Expo volt az az esemény, mely a továbbképzés szempontjából személyes jelenléti rendezvénynek minősült. A járványügyi korlátozások miatt a továbbképzéseket online illetve hibrid formában tervezük megtartani.

     1.4 A 2019. évi BMMK pályázati támogatás elszámolásáról és a 2020. évi pályázati támogatási kérelmünk benyújtásáról tájékoztató

 A BMMK 2019. évi pályázati támogatásának elszámolása befejeződött, a 2020. évi pályázati támogatási kérelem benyújtása megtörtént, melynek értékelése folyamatban van.

  1. 5.       Az Állami Szánvevőszék „Köztestületek ellenőrzése – Magyar Mérnöki Kamara” című ellenőrzési programjának keretében a Baranya Megyei Mérnöki Kamara ellenőrzését végezte 2015 – 2018 évekre vonatkozóan. Az ellenőrzés záróértékelés előtt áll, az eddigi információinkról tájékoztatás.

Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna és dr. Winkler Ervin

Az Állami Számvevőszék a területi kamarák 2015 – 2018 közötti tevékenységét vizsgálta, amelyről jelentéstervezet készült. A jelentéstervezet minden területi kamara részére postai úton megküldésre került. A dokumentum a BMMK vonatkozásában megfogalmazza, hogy a tagdíjkövetelések analitikai nyilvántartása, a befizetés egyeztetése és ellenőrzése esetében nem biztosított a logikailag zárt rendszer. A tervezetre 15 napon belül mind az MMK, mind a BMMK észrevételt fog benyújtani, mely alapján kéri a megfogalmazott tartalom módosítását.

  1. 6.       Tagfelvételek, tervezői és szakértői engedélyek iránti kérelmek értékelése

Előterjesztő: dr. Winkler Ervin titkár

Kamarai tagfelvétel

 

Ikt.sz.

kódszám

Név

44/2020

02-1140

Hertenstein János

52/2020

02-1462

Horváth Márk

54/2020

02-1463

Somogyi Zoltán

 

Az Elnökség tagjai a tagfelvételt megszavazták.

Kamarai tagság megszüntetése

Ikt.sz.

kódszám

Név

43/2020

02-0758

Dömse Lajos

Kamarai tagság szünetelése

Ikt.sz.

kódszám

Név

53/2020

02-0758

Kassai József

Az Elnökség tagjai a tagsági jogviszony megszüntetését és szünetelését tudomásul vették.

Tervezési jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

 

Ikt.sz.

kódszám

Név

Jogosultság

 

 

 

42/2020

 

 

 

02-1140

 

 

 

Hertenstein  János

 

 

V

 

EN-VI

 

EN-ME

 

EN-HŐ

 

 

 

52/2020

 

 

 

02-1462

 

 

 

Horváth Márk

 

 

V

 

EN-VI

 

EN-ME

 

EN-HŐ

 

54/2020

 

02-1463

 

Somogyi Zoltán

 

 

 

V

 

 

 

50/2020

 

02-1212

 

Nyiri Csaba

 

 

         

Vezető tervezői cím építésügyi tűzvédelmi tervezői szakterületen

 

 

 

Az Elnökség tagjai a jogosultságok megadását tudomásul vették.

 

  1. 7.       „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya felzárkóztatásáért 2020” című Baranya Paktum projekt befektetésösztönzési, gazdaságfejlesztési stratégiának akciótervéről tartott konferenciáról tájékoztató

Előterjesztő: dr. Szabó Éva elnökségi tag

 

A Baranya Megyei Önkormányzat által koordinált „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkóztatásáért 2020” című TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú Baranya Paktum projekt keretében az MSB Fejlesztési és Tanácsadó Zrt. befektetésösztönzési, gazdaságfejlesztési stratégiát és akciótervet készített. A dokumentum véglegesítése előtt szükséges volt annak társadalmi vitáját megtartani, melyre 2020. június 26. napján került sor. A rendezvényen megfogalmazott észrevételek, javaslatok alapján kerül sor a befektetésösztönzési tevékenységre vonatkozó területi irányok kijelölésére.

       

  1. 8.       Nyári nyitvatartási rendről tájékoztatás

Előterjesztő: dr. Winkler Ervin titkár

A Kamara hatósági tevékenysége a nyár folyamán is folyamatos, elsősorban a magszokott ügyfélfogadási időpontokban, másodsorban ügyeleti rendszerben a szabadságok idején. A tagokat a kamarai felületen tájékoztatni fogjuk az időpontokról.

  1. Egyebek

kmf.

A jegyzőkönyvet összeállította:

Dr. Winkler Ervin