Tisztelt Alelnök Úr!

Tisztelt Elnökségi Tagok!

Tisztelt Felügyelő Bizottság Elnöke!

Tisztelt Etikai- Fegyelmi Bizottság Elnöke!

Tisztelt Titkár Úr!

Tisztelt Szakcsoporti Elnök Úrhölgyek/Urak!

Emlékeztetőül továbbítom minden címzettnek a 2020. április 6-án megkezdett  személyes megjelenés mellőzésével megtartott elnökségi ülésünk meghívóját és napirendi pontjait.  A napirendi pontok közül az elnökségi szavazást igénylő pontokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

A 3./ napirendi pontban Ruszkai István mérnök kollégánk tagfelvételéről kellett az Elnökségnek szavazni. Megállapítom, hogy a visszaérkezett e-maiszavazatokból fent nevezett kolléga tagfelvételét az Elnökség Dr. Meskó András elnökségi tag  javaslata alapján egyhangúlag megszavazta.

A 4./ napirendi pontban  Dr. Winkler Ervin titkár úr  tájékoztatta az Elnökséget a március hónapban kiadott  jogosultsági határozatokról. Az Elnökségnek tudomásulvételi feladata van. Erre a napirendre vonatkozóan az Elnökség részéről észrevétel nem érkezett.

Az 5./ napirendi pontban Dr. Winkler Ervin titkár úr álláspontja alapján tájékoztattuk az Elnökséget a BMMK 2020 évi Küldöttgyűlésének lebonyolítási rendjéről. Ezzel kapcsolatosan az Elnökség részéről észrevétel nem érkezett. Megjegyzés: időközben megjelent a 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet, mely a személyes megjelenés nélküli küldöttgyűlési határozathozatal módját szabályozza, melynek alapján az MMK Elnöke kiadott egy állásfoglalást ez ügyben. Kisebb eltérések vannak az elnöki állásfoglalás és a BMMK Alapszabály előírásai között (pld. módosító indítványok lehetőségének biztosítása, stb.). Dr. Winkler Ervin titkár úrral dolgozunk azon, hogy a BMMK 2020 évi Küldöttgyűlésének összehívása és lebonyolítása minden előírásnak feleljen meg. A kialakított napirendi pontokat és eljárásrendet meg fogjuk küldeni az Elnökség részére előzetes jóváhagyásra.

A  6./ napirendi pontban a BMMK 2019 évi tevékenységéről szóló Elnöki beszámolóról elnökségi határozathozatal szükséges. A visszaérkezett elektronikus szavazatokból megállapítható, hogy az Elnökség a BMMK Elnöki beszámolót egyhangúlag „Igen” szavazattal megszavazta.

A 7./ napirendi pontban a BMMK 2019 évi mérlegtáblázatáról (mérlegeredményéről)  elnökségi határozathozatal szükséges. A visszaérkezett elektronikus szavazatokból megállapítható, hogy  a BMMK 2019 évi mérlegeredményét az Elnökség egyhangúlag „Igen” szavazattal megszavazta.

A 8./ napirendi pontban a BMMK 2020 évi költségvetési tervezetéről  elnökségi határozathozatal szükséges. A visszaérkezett elektronikus szavazatokból megállapítható, hogy  a BMMK 2020 évi költségvetési tervezetét az Elnökség egyhangúlag „Igen” szavazattal megszavazta.

A 9./ napirendi pontban a Felügyelő Bizottsági jelentésről elnökségi határozathozatal nem szükséges.

A 10./ napirendi pontban az Etikai- fegyelmi Bizottság jelentéséről elnökségi határozathozatal nem szükséges.

A 11./ napirendi pontban a Miniszterelnökségi Minisztériumnak az esetlegesen kiírásra kerülő pályázathoz meg kell küldenünk a BMMK 2020 évi szakmai programját. Ehhez kértem a Szakcsoportok programjavaslatait. A szakcsoportok jelentős többsége ezt megküldte, melynek alapján a Minisztériumnak a 2020 évi szakmai programunkat összeállítottam. A Minisztériumnak megküldésre kerülő levelet tájékoztatásul mellékletként csatolom.

A 12./  napirendi pontban tájékoztattam az Elnökséget a Pécs, Király u. 35. tetőtéri lakás bérlőinek leveléről, melyben fizetési könnyítést kértek a bérleti díjukra vonatkozóan. Az Elnökség a fizetési könnyítést egyhangúlag „Igen” szavazattal megszavazta. Ennek alapján a bérlőkkel kötött bérleti szerződést módosítani fogjuk.

A 13./ napirendi pont, az Egyebek napirendi felvetéseket tartalmazta. Az Elnökségtől e napirendre vonatkozóan észrevétel nem érkezett.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a BMMK Elnöksége a kitűzött napirendi pontokhoz tartozó anyagokat  alaposan megismerhette, tanulmányozhatta és a jogszabályban előírt elnökségi határozathozatalokat  elektronikus szavazási formában meghozta.

Az Egyéb napirendi ponthoz tartozóan az Elnökség részéről észrevétel nem érkezett.

A fentiek alapján a 2020.04.06-án megkezdett személyes jelenlét nélküli Elnökségi ülésünket a mai napon, 2020.04.22-én lezárom.

Tisztelettel:

Dr. Kukai Tibor

Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke

Emlékeztető:

Az elnökségi ülésünk napirendi pontjai az alábbi:

1 .Tájékoztató, javaslattétel a jelen elnökségi ülés lebonyolítási rendjéről, határidőiről

2. Tájékoztató a 2020. március havi eseményekről és az MMK részéről megküldött dokumentumokról

3. Határozathozatal a tagfelvételről

4. Tájékoztató a március hónap folyamán kiadott jogosultságokról

5. Tájékoztató és javaslattétel a 2020 évi Küldöttgyűlés lebonyolítási rendjéről és határidejéről

6. Határozathozatal a Küldöttgyűlésre elkészített Elnöki beszámolóról

7. Határozathozatal a 2019 évi mérlegbeszámoló jóváhagyásáról

8. Határozathozatal a 2020 évi költségvetési tervezetről

9. Határozathozatal a Felügyelő Bizottság jelentéséről

10. Határozathozatal az Etikai-fegyelmi Bizottság jelentéséről

11.  A 2020 évi minisztériumi pályázathoz a BMMK szakmai programjának megküldése

12. Tájékoztató a Pécs, Király u. 35. Tetőtéri lakás albérleti díj módosítási javaslatról

13. Egyebek

Megjegyzések az egyes napirendi pontokhoz:

ad.1.

A személyes jelenlét nélküli elnökségi ülésünk kezdeti időpontja: 2020.04.06.

Az összes szavazás és határozathozatal lezárásának időpontja: 2020.04.22.

Mivel a napirendi pontokban szereplő határozatokat legkésőbb április 22-ig meg kell  hoznunk, ezért javaslom azt, hogy a határozathozatalhoz előkészítendő anyagok elkészültekor az Elnökség tagjainak kiküldjük természetesen úgy, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre az anyagok áttanulmányozásához és a szavazat leadásához.  Így ezzel a módszerrel nem szükséges rendkívüli elnökségi ülést hasonló digitális módon összehívni, hanem az elnökségi ülés határozatainak folyamatos megszavazásaival a Küldöttgyűlés előkészíthető.

ad.2.

A márciusban az MMK-tól és egyéb forrásokból érkező e-maileket, híreket, stb. a mellékletben megtaláljátok, olyanokat is feltettem a mellékletbe, amiket már korábban megküldtem, így legalább egyhelyen áttekinthetően megtalálható minden információ ami ebben a rendkívüli helyzetben március hóban érkezett.

ad.3.

A tagfelvétel ügyben ugyancsak csatoltuk a szükséges információkat. A dr. Meskó András szokta átnézni a tagfelvételeket. Kérném Andrást, hogy soron kívül nézze meg és küldjön az Elnökség Tagjainak egy köremailt a véleményéről, legkésőbb 2020.04.07-én és az Elnökséget kérném, hogy ugyancsak nagyon rövid határidővel legkésőbb 04.08-án szavazzon az ügyben, hogy kiadhassuk a tagfelvételi határozatot, mert a kollégának szüksége van a tervezői és szakértői jogosultságra, aminek dokumentumait a 4. napirendi pontban ugyancsak mellékletben megtaláljátok.

ad.4.

Mellékletben csatoltuk a dr. Winkler Ervin titkár úr március hónapban kiadott határozatait, kérem, hogy tekintsétek át, ez ügyben határozathozatal nem szükséges, az Elnökség tudomásulvétele kell, akinek észrevétele van, az viszontválaszban „válasz mindenkinek” módozatban tegye meg.

ad.5.

A Küldöttgyűlés lebonyolítási rendjével kapcsolatosan korábban már megküldtem dr. Winkler Ervin titkár úr álláspontját és az alapszabályi feltételeket. A visszajelzéseitekből is látható, hogy mindenki egyetért ezzel a lebonyolítási móddal, amit az alapszabályunk lehetővé tesz. Azért kérem, hogy a küldöttgyűlés anyagait úgy állítsuk össze, hogy 04.22-ig szavazni is tudjunk róla, mert ez esetben legkésőbb 2020.04.30-án kiküldhetnénk a küldötteknek a teljes küldöttgyűlési anyagot és a korábban meghatározott küldöttgyűlési időpontunkra 2020.05.15-re bekérhetnénk a Küldöttektől az elektronikus szavazatokat. Ezzel az eredeti menetrendet tudnánk tartani. Kérem, ha valakinek észrevétele van jelezzen vissza „válasz mindenkinek” módozatban.

ad.6.

Kérem a Szakcsoportvezetőket, akik még nem adták le a 2019 évről a szakcsoporti beszámolókat, azok legkésőbb  04.09-ig adják le, hogy a komplett Elnöki beszámolót a rákövetkező hét elején el tudjam készíteni és megküldeni azt az Elnökségnek.

ad.7.

Beszéltem a könyvelőnkkel Aradiné Csépányi Ágnessel, ígérete szerint 04.09-ig elkészíti a BMMK 2019 évi mérlegét, melyet ugyanezen napon megküldünk a Felügyelő Bizottságnak, akinek 04.14 és 17. közötti hét áll rendelkezésre a mérlegbeszámoló véleményezésére.  A Felügyelő Bizottság Elnökét Degré András mérnök urat kérem, hogy legkésőbb 04.17-én kapja meg a Titkárság a Felügyelő Bizottsági beszámolót, hogy ki tudjuk küldeni az Elnökségnek szavazásra.

ad.8.

A 2020. évi költségvetési tervezetet ugyancsak 04.09-én megküldjük a Felügyelő Bizottságnak és erre vonatkozóan is kérem, hogy 04.17-én a Felügyelő Bizottsági jelentést bennefoglalva a 2020. évi költségvetési tervezetet is küldjék meg a  Titkárságra.

ad.9.

A Felügyelő Bizottsági jelentésről azt hiszem az Elnökségnek nem kell jóváhagyó határozatot hozni, de erre vonatkozóan kérem dr. Winkler Ervin titkár úr véleményét amit „válasz mindenkinek” módozatban küldjön meg.

ad.10.

Kérem Beke Béla elnök urat, hogy az Etikai- fegyelmi Bizottság jelentését ugyancsak 04.17-ig kérném a BMMK Titkárságára megküldeni. Erre vonatkozóan is kérem dr. Winkler Ervin titkár urat, hogy nyilatkozzon arról, hogy kell-e határozathozatal.

ad.11.

A mellékletek között megtaláljátok a 2019 évben a Minisztériumnak megküldött BMMK Szakmai programot, amelyet korábban már kiküldtem a Szakcsoportvezetőknek. Néhányan már megküldték a javaslataikat, de többen még nem reagáltak. Kérem, hogy legkésőbb 04.15-ig küldjék meg a kiegészítéseiket, módosításaikat, hogy minél előbb meg tudjuk küldeni a szakmai programunkat a Minisztérium felé, mert szeretnénk az előző évekhez hasonlóan pályázatot benyújtani.

ad.12.

A mellékletek között megtaláljátok a Pécs, Király utca 35. tetőtéri lakás bérlőinek levelét, akik fizetési könnyítést kértek átmenetileg a koronavírus járvány miatti gazdasági helyzetük miatt. A bérlők javaslatát elfogadásra javaslom, de kérem az Elnökséget, hogy legkésőbb 04.08-ig szavazzanak arról, hogy elfogadjuk-e a bérlők javaslatát.

A sajtó híradásaiból is értesülhettünk arról, hogy ez a járványhelyzet átrajzolja az albérleti piacot is. Valószínűleg a járvány után sem tudjuk elérni egy ideig a járvány előtti díjakat.

ad.13.

Aki bármilyen témát fel kíván vetni az Egyek között, az „válasz mindenkinek” módozatban tegye meg.

Tisztelettel kérek mindenkit, hogy figyelmesen tanulmányozza át a fenti napirendi pontokat és az azokhoz tartozó szavazási határidőket és a szerint járjon el annak érdekében, hogy zökkenőmentesen le tudjuk bonyolítani az előttünk álló feladatokat.

Tisztelettel:

Dr. Kukai Tibor

BMMK elnöke