EMLÉKEZTETŐ

Készült: a 2020. március 2.-án, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a BMMK tárgyalójában tartott Elnökségi ülésről.

Jelen vannak: 6 + 2 fő jelenléti ív szerint:

Az elnökségi tagok: Lengyel Tamás, dr. Meskó András, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Szabó Éva, dr. Jaczó Zoltán,

A Felügyelő Bizottság elnöke: Degré András, valamint dr. Winkler Ervin titkár.

Tárgy: Március Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

1. Az MMK 2020. január-februári események áttekintése, az MMK Alelnöki Tanácsát és Elnökségét leginkább foglalkoztató témák ismertetése

Előterjesztő: Lengyel Tamás MMK Alelnök

A miniszterelnök részére egy tájékoztató elemzés készül, amely áttekinti a kamarák helyzetét, továbbá a magyarországi mérnökök jelenlétét a közéletben. Az összefoglalót Tarlós István miniszterelnöki megbízott készíti, mely kiemelt területként elemzi majd a közlekedés, a vízügy és a környezetvédelem kérdéseit.

Az MMK elnöksége arról döntött, hogy idén összességében csaknem négyszeresére nő a szakmai-működési célokra elkölthető központi keret. A tagozatok vezetői már meg is kapták az értesítést a konkrét összegekről. A tagozatok gazdálkodását jelentősen megerősítő döntésre elsősorban az MMK takarékos gazdálkodása teremtette meg a lehetőséget.

Az őszi félévhez hasonlóan a tavaszi félév kezdetén is közös, interaktív előadáson tájékoztatta az alapképzésben részt vevő hallgatókat a BME Építőmérnöki Kara és a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) a később megszerezhető jogosultságokról és az azokhoz szükséges képzési, valamint gyakorlati feltételekről. Az előadáson a hallgatók megismerhették a kamara felépítését (területi – szakmai tagozati rendszer), valamint a szakterületi jogosultságokat. Tájékoztatást kaptak a szakmai területeket szabályozó legfontosabb jogszabályokról is.

A Magyar Mérnöki Kamara mai elnökségi ülésén egyhangúlag támogatták a Hírközlési és Informatikai Tagozat javaslatát, hogy az Informatikai Tervezők is kamarai tagok lehessenek, és hogy az Informatikai Tervező (IT Architect) szakma minősítő rendszerét a Kamara alakítsa ki.

2. A BMMK 2020 februári eseményeinek áttekintése, az MMK Elnöke által kért jogszabály módosítási anyagok véleményezéséről tájékoztatás (Dr. Metzing Ferenc és Polgár Károly véleményezése)

Előterjesztő: Lengyel Tamás MMK Alelnök

A 266/2013. Korm. rendelet módosításához készült javaslatok főként az alap és kiegészítő képzésekhez kapcsolódó jogosultságok kérdését érintették, kiemelten az azok megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő szakmai tartalma és időbelisége vonatkozásában.

3. A BMMK 2020. februári Pollack Expo rendezvényen történő részvételről és az ott megtartott mérnöktovábbképzésről tájékoztatás

Előterjesztő: Baumann Mihály és Dr. Szabó Éva elnökségi tagok

A rendezvény programjának témája: INTELLIGENS VÁROS – INTELLIGENS TÁRSADALOM A mérnöki tudás kihívásai voltak. Az immáron több mint 30 éve megrendezésre kerülő szakmai rendezvény idén is – mint ahogy a múltban mindig –  a PTE Műszaki és Informatikai Kar mérnöki diszciplínáinak innovatív kutatásait és céges partnerhálózatunk legújabb termék- és szolgáltatásfejlesztéseit mutatta be. A program a PTE MIK és Szakmai Partnerhálózatának kapcsolati erősítésén túl, elősegítette a hálózatban résztvevők egymás közötti innovatív együttműködési rendszerét, egyetemi közegbe szervezte a szakemberképzés kihívásait, pályázati aktivitását és hangsúlyozta a mérnökhallgatók gyakorlatorientált képzésének fontosságát. Hallgatók részére lehetőséget biztosított a Partnerek tevékenységének megismerésére, a jövőbeni munkahely megtalálására. A POLLACK EXPO 2020 rendezvénye egy időben és egy helyen ötvözte a különböző mérnök szakmai területek innovációs tudáskompetenciáit, a gyakorlatorientált felsőoktatás K+F+I eredményeit és a mérnökséget képviselő Kamarai szervezetek (BMMK, PBKIK, DDÉK) érdekképviseleti fórumát – mérnök továbbképzési programjait.

4. A BMMK 2020. február 8-i Mérnök Báljáról tájékoztató

Előterjesztő: Mártonfalvi Péter

A BMMK által szervezett Mérnök Bál 2020. február 8.-án a Palatinusz Hotelben került megrendezésre. Az est programját az Elnökség már korábban jóváhagyta, azonban a jövőben szélesebb igényfelmérés alapján kell dönteni az esemény protokoll és kiegészítő programjairól. Az idei rendezvény megelégedéssel ötvözte a magas számú érdeklődői igényeket és a programok által biztosított lehetőségeket.

5. Tagfelvételek, tervezői és szakértői engedélyek iránti kérelmek értékelése

Előterjesztő: Dr. Winkler Ervin

Titkár Úr javaslatára a Baranya Megyei Mérnöki Kamara tagfelvételről döntött:

KAMARAI TAGFELVÉTELT kértek
Ikt. szám Kódszám Név

21/2020

02-1457

Frányó Gábor

30/2020

02-1458

Sipos Gábor

 

Az Elnökség a tagfelvételt egyöntetűen elfogadta.

KAMARAI Tagságuk szünetelését kérték
Ikt. szám Kódszám Név

26/2020

02-0605

Fromvald Károly

22/2020

02-1423

Elekes Kata
KAMARAI Tagság törlése
Ikt. szám Kódszám Név

28/2020

02-1325

Kiss István

29/2020

02-0278

Dani Sándor

Az Elnökség a tagság szünetelését és megszüntetést egyaránt tudomásul vette.

A Titkár úr tájékoztatást adott a benyújtott jogosultsági kérelmekről:

Tervezési jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:
Ikt. szám Kódszám Név Tervezői Szakértői Szakmai Testület

21/2020

02-1457

Frányó Gábor

SZKV-1.1

SZKV-1.2

SZKV-1.4

Javasolta

27/2020

02-0664

Lenkovics László

G-ÉF

Javasolta

8/2020

02-1426

Benkő Krisztián

NSZ-16

a BPMK javasolta

 

Műszaki ellenőr/felelős műszaki vezető jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:
Ikt. szám Kódszám Név Jogosultság Szakmai Testület véleménye
 

16/2020

 

02-51853

Vadász Tamás

MV-VI

ME-EN-VI

Javasolta
 

18/2020

 

02-51864

Dobrás Imre

MV-ÉG

ME-V

Javasolta
17/2020 02-51691 Kalmár Zoltán József

ME-VZ

Javasolta
24/2020 02-51856

Burián Dániel

MV-É, ME-É, MV-VZ, ME-VZ,

MV-KÉ, ME-KÉ

Javasolta
23/2020 02-51855 Nagy Mátyás

MV-É-R

Javasolta
26/2020 02-51597

Pernecker Tamás

MV-VZ-R,     MV-KÉ-R

Javasolta

Az elnökség a szakértői bizottságok döntését tudomásul vette.

6. Egyebek

Következő ülés időpontja: 2020. május 4. 14.30. (BMMK iroda)

kmf.

A jegyzőkönyvet összeállította:

Dr. Winkler Ervin