EMLÉKEZTETŐ

Készült: a 2020. január 6.-án, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a BMMK tárgyalójában tartott Elnökségi ülésről.

Jelen vannak: 8 + 3 fő jelenléti ív szerint:

Az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Meskó András, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Szabó Éva, Baumann Mihály,

A Felügyelő Bizottság elnöke: Degré András, a vízgazdálkodási és vízépítési szakcsoport vezetője:  Polgár Károly valamint dr. Winkler Ervin titkár.

Tárgy: Januári Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

1. 2019-es év fontosabb eseményeinek áttekintése, hozzászólások

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

Az Elnök úr elsőként az év során a területi kamara életében történt személyi változásokat érintette. A titkári pozícióban történt változás során – közel egy év távlatából – megfelelőnek értékelte a kamarai hatósági ügyintézési tevékenységet. A szakcsoportok életében történt változások között kiemelte a Gáz-és Olajipari Szakcsoport elsőéves, induló tevékenységét, valamint a Vízgazdálkodási és Vízgazdálkodási valamint a Közlekedési szakcsoportokban történt tisztújítást. Elnöki évértékelésében kitért továbbá arra a pályázatra, melynek során egy jó szakmai programnak köszönhetően jutott támogatáshoz a BMMK.

2. Tagfelvételek, tervezői és szakértői engedélyek iránti kérelmek értékelése, és statisztikai tájékoztatás a BMMK által 2019. évben kiadott engedélyekről, iratokról

Előterjesztő: Dr. Winkler Ervin

Titkár Úr javaslatára a Baranya Megyei Mérnöki Kamara tagfelvételről döntött:

KAMARAI TAGFELVÉTELT kértek
Ikt. szám Kódszám Név

2/2020

02-1453

Sipos Katalin

Az Elnökség a tagfelvételt egyöntetűen elfogadta.

KAMARAI Tagságuk törlését kérték
Ikt. szám Kódszám Név

179/2019

02-1081

Miliczki Gyula

184/2019

02-1009

Gasteiger Károly

185/2019

02-0951

Szabó Imre

182/2019

02-0772

Szárszói Tamás

Az Elnökség a tagság megszüntetéseket tudomásul vette.

A Titkár úr tájékoztatást adott a benyújtott jogosultsági kérelmekről:

Tervezési jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

Ikt. szám Kódszám Név Tervezői Szakértői Szakmai Testület

2/2020

02-1454

Sipos Katalin

KÉ-K

Javasolta

 Műszaki ellenőr/felelős műszaki vezető jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

Ikt. szám Kódszám Név Jogosultság Szakmai Testület véleménye
 

177/2019

 

02-50606

Kustos Zoltán

MV-ÉV

MV-VI

ME-EN-VI

Javasolta
 

178/2019

 

02-51848

Bóta Márk

MV-ÉV

MV-VI

ME-EN-VI

ME-V

Javasolta
179/2019 02-50708

Nagy László

MV-VI

Javasolta
183/2019 02-51816

Elter Róbert

MV-ÉG

ME-G

Javasolta

Az elnökség a szakértői bizottságok döntését tudomásul vette.

A BMMK 2019 évben történt hatásági tevékenyégi összefoglaló adatok:

Kamarai taglétszám:                                      794 fő

Nyilvántartottak száma:                                 612 fő

Tervezői jogosultságok száma:                        30 fő

Szakértői jogosultságok száma:                      19 fő

FMV jogosultságok száma:                             58 fő

ME jogosultságok száma:                                37 fő

Hatósági bizonyítványok száma:                     73 db

Tagfelvétel:                                                      26 fő

Tagság megszüntetés:                                      27 fő

3. Szóbeli tájékoztatás a 2019 évi költségvetési zárásról és a várható eredményről.

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

A Baranya Megyei Mérnöki Kamara az elmúlt évekhez hasonlóan pozitív mérleggel zárja az elmúlt évet. A pozitív eredmény abban az esetben is realizálható lett volna, amennyiben pályázati támogatásban nem részesült volna a BMMK.

4. A BMMK 2020. évre tervezett tevékenységeinek áttekintése

Előterjesztő: dr. Dr. Kukai Tibor elnök

Az Elnök úr röviden ismertette a BMMK ez évi terveit, melyben kiemelte a Mérnöknap valamint a Küldöttgyűlés események kiemelt fontosságát.

5. A 2020. évi Mérnök Bál szervezésével kapcsolatos teendők megbeszélése, hozzászólások

Előterjesztő: Mártonfalvi Péter

A BMMK által szervezett Mérnök Bál helyszíne a Palatinusz Hotel, időpontja 2020. február 8. Az est tervezett programját az Elnökség elfogadta, azzal a feltétellel, hogy a következő évben szélesebb igényfelmérés alapján lesz szükséges meghatározni a kiegészítő programokat.

6. Egyebek

  • Az MMK Elnökének tájékoztatása alapján földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 88. §-ának 2019. december 17-én megjelent módosítása alapján a csatlakozóvezeték- és a felhasználói berendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenység folytatására irányuló szándékot a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a Magyar Mérnöki Kamarához kell bejelenteni. A fentiekkel összefüggően korábban a Kormányhivatalok által vezetett „gázszerelői nyilvántartást” 2020. január 1-jét követően a Magyar Mérnöki Kamara vezeti. A Kormányhivatalok és a Kamara közötti átadás-átvétel folyamatban van, várhatóan január első felében megtörténik.
  • Következő ülés időpontja: 2020.február 3. 14.30. (BMMK iroda)

kmf.

A jegyzőkönyvet összeállította:

Dr. Winkler Ervin