EMLÉKEZTETŐ

Készült: a 2019. december 2.-án, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a Pécs, Ifjúság u. 4. szám alatti Paulus Étterem különtermében tartott kibővített Elnökségi ülésről.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:

Az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Meskó András, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Szabó Éva, Baumann Mihály, Dr. Jaczó Zoltán

A Felügyelő Bizottság valamint az Etikai-fegyelmi Bizottság tagjai valamint dr. Winkler Ervin titkár

Tárgy: Decemberi Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

1. Az MMK 2019. évi tevékenységének fontosabb témái

Előterjesztő: Lengyel Tamás MMK alelnöke

Az MMK felelőssége, hogy megfelelő jogi keretet biztosítson a kamarai szervezet működéséhez valamint a kamarai tagok, nyilvántartott személyek és gazdasági társaságok tevékenységéhez. A tanúsítási tevékenység az MMK azon szolgáltatása, melyet a kiemelt kvalitású, további szakismerettel rendelkező mérnökök esetében gyakorol. A mérnökigazolvány esetében folyamatosan bővül azon szolgáltatások és kedvezmények köre, melyeket a kamarai tagok igénybe tudnak venni a tevékenységükhöz kapcsolódóan. Az Alapszabály Előkészítő Bizottság folyamatosan tevékenykedik azzal a céllal, hogy a jövő évi küldöttgyűlésre az MMK Alapszabály módosítása – az érintettek véleményének becsatornázásával – megtörténhessen.

2.  A BMMK 2019. november hónap kamarai eseményeiről tájékoztató

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

A Területi Elnökök Fóruma ismételten megtartotta havi rendszerességgel működő összejövetelét. A testület létrehozását a kistagságú területi kamarai szervek indukálták.  A TEF igyekszik betölteni megalakulásakor elhatározott feladatát, mely érdekében folyamatosan egyeztetéseket kezdeményez.

Az épületgépész szakma legmagasabb kitüntetései – az Év emberei és a szakmai díjak – kerültek átadásra. Az Év Épületgépész Oktatója Lenkovics László lett, a Pécsi Tudományegyetem tanársegédje, a BMMK tagja, aki tervezői és oktatói tevékenysége mellett, 2019-ben jelentős segítséget adott a pécsi hallgatók Solar Decathlon-sikeréhez.

3.  Tájékoztató a mérnöktovábbképzések állásáról

Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna

A szakmai továbbképzés keretében évente egy alkalommal egy 6 órás továbbképzést kell teljesíteni a kamarai jogosultsággal rendelkezőknek. Ha a szakmagyakorlónak több jogosultsága is van, akkor is csak évente egy képzésen kell részt venni, de az ötéves ciklus alatt minden szakterületén kell legalább egy továbbképzést teljesíteni. A képzéshez szükséges oktatási anyagokat szakmai tagozatok dolgozzák ki, a képzést területi kamarák szervezik. Az elmúlt hónapban kötelező jogi továbbképzés volt Pécsett, mely kuriózumnak számít, ugyanis ennek lebonyolítása eddig Budapesten történt. A szakmai továbbképzési napokon egyre több esetben kerül sor a programba illeszthető az adott szakterületen alkalmazott új termékek és technológiák bemutatására felkért vállalkozások (ipari partnerek) előadására.

4. Tagsági felvétel és tervezői engedélyek iránti kérelmek előterjesztése, titkári tájékoztatás

Előterjesztő: dr. Winkler Ervin titkár

Kamarai tagság megszüntetése

Ikt.sz.

kódszám

Név

176/2019

02-0421

Kulcsár László

Az Elnökség tagjai a tagsági jogviszony megszüntetését tudomásul vették. 

Tervezési jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

Ikt.sz.

Kamarai tagság száma

Név

Tervezői

Szakértői

BMMK Szakmai  Testület  javaslata

 

172/2019

 

02-1146

 

Blázsovics Attila

 

 

SZKV-1.3

Megadva 2019.11.26.

Szakmai Testület javasolta a megadását.

 

174/2019

 

02-1445

 

Schön Tibor

 

EN-VI

 

 

javasolta a Szakértői Testület, megadva 2019.11.29-én.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Elnökség tagjai a jogosultságok megadását tudomásul vették.

Műszaki ellenőr/felelős műszaki vezető jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

 

Iktatási szám

 

 

Nyilvántartási szám

 

Név

 

Új jogosultság

 

168/2019

 

02-51845

 

Lugosi László

MV-É

ME-É

 

173/2019

 

02-50412

 

Dr.  Hausznek József

MV-VZ

ME-VZ

 

174/2019

 

02-51847

 

Schön Tibor

MV-ÉV

MV-VI

171/2019

02-51573

Bernáth László

MV-VI

169/2019

02-51846

Vass Tamás

 

MV-É

 

Az Elnökség tagjai a jogosultságok megadását tudomásul vették.

5.       Érdekes természeti jelenségek mérnökszemmel – Baumann Mihány elnökségi tag (világutazó) saját fényképfelvételeinek bemutatása

Baumann Mihály fényképfelvételeken mutatta be a dél-amerikai kontinensen elterülő sivatagot és óceánt. A vetítés során rövid összefoglalót kaptunk a földrész szélsőséges éghajlatáról valamint az ott lakó emberek mindennapi életéről, kihívásairól.     

6.       Egyebek

Következő ülés időpontja: 2019. január 6. 14:30.

Az Elnökségi ülést követően a résztvevők 18:00 órától – vacsorával egybekötött – kötetlen beszélgetés keretében elevenítették fel a 2019. év kamarai eseményeit és történéseit.

kmf.

A jegyzőkönyvet összeállította:

Dr. Winkler Ervin