EMLÉKEZTETŐ

Készült: a 2019. november 4.-én, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a BMMK tárgyalójában tartott Elnökségi ülésről.

Jelen vannak: 9 + 2 fő jelenléti ív szerint:

Az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Meskó András, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Szabó Éva, Baumann Mihály, Dr. Jaczó Zoltán

A Felügyelő Bizottság elnöke: Degré András valamint dr. Winkler Ervin titkár.

Tárgy: Novemberi Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

1.2019. október hónap fontosabb eseményeinek áttekintése, hozzászólások

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

Az MMK e hónapban történt eseményeiről tájékoztatás

Előterjesztő: Lengyel Tamás MMK alelnöke

A Kormány előirányozta a főmérnöki rendszer kialakítását. A városok üzemeltetése rendkívül sokrétű, összetett és integrált feladat, ellátásának kulcsfontosságú szereplője az a műszaki szakember aki integrált műszaki rendszerként tekint a városra mind létrehozásában, mind fejlesztésében, mind pedig üzemeltetésében. A városi főmérnök – a főépítész feladatkörén kívül – a város teljes műszaki rendszerének szakmai gazdája lehet.

GINOP 1.1.8.-19 Magyar Multi Program II. címmel került meghirdetésre „A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások megerősítése, értékhozzáadó tevékenysége és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztése” elnevezésű program. Önállóan támogatható tevékenységek a műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés, a márka- és arculatépítés, marketing tanácsadás, a stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás és a szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés.

A Magyar Mérnöki Kamara kifogásolta, hogy az egyszerű bejelentésre vonatkozó jogszabály felülvizsgálata során egyeztetésére nem került sor, így a kamarának nem nyílt lehetősége véleményének kinyilvánítására. A Magyar Közlöny 2019. október 22-i számában megjelent az egyszerű bejelentés intézményének felülvizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 244/2019. (X. 22.) Korm. rendelet.

2. TEF ülésén elhangzottakról tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

A TEF soron következő ülését Zalaegerszegen tartotta, melyen a BMMK elnöke részt vett. A megbeszélésen Dr. Kukai Tibor továbbra is azt képviselte, hogy amíg a testület feladatait és szervezeti struktúrában elfoglalt helyét az MMK Alapszabálya nem tartalmazza, csakis egyeztetési fórumként funkcionálhat.

3. MMK Alapszabály módosításához BMMK javaslatai

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

Az „Alapszabály Előkészítő Bizottság” részére megküldésre került az Elnökség által korábban megvitatott javaslat, melyről az Elnökség tagjai további egyeztetést folytattak.

4. 266/2013 (VII.11.) Korm. rend. módosításához BMMK részéről javaslatok

Előterjesztő: dr. Winkler Ervin titkár, dr. Metzing Ferenc elnökségi tag

Az MMK részére megküldésre került a BMMK által már támogatott jogszabály módosítási javaslat. Az Elnökségi tagok további felvetéseire az előterjesztők adtak válaszokat.

5. A Király utcai ingatlan hasznosításával kapcsolatos tájékoztatás 

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

 A felső lakásban a konyhaszekrény részleges felújítása folyamatban van. Az alsó lakásban a kazáncsere és tisztasági festés folyik.

 6. A BMMK-MIK Szakmai tanulmányútról tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök, Baumann Mihály elnökségi tag

Az előterjesztők részletesen beszámoltak a tanulmányút szakmai eredményeiről, a németországi kamarai szerkezetről és tevékenységről valamint az utazás során átélt élményeikről.

7. Tagsági felvétel és tervezői engedélyek iránti kérelmek előterjesztése, titkári tájékoztatás

Előterjesztő: dr. Winkler Ervin titkár

Kamarai tagság megszüntetése

Ikt.sz.

kódszám

név

tagi törlés

Megjegyzés

158/2019

02-0350

Habó Ferenc

igen – nem

elhunyt

162/2019

02-1220

Gallyas Gábor

igen – nem

jogosultságaihoz nem szükséges a tagság

Az Elnökség tagjai a tagsági jogviszony megszüntetését tudomásul vették.

Tervezési jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

Ikt.sz.

Kamarai tags.szám

Név

Tervezői

Szakértői

BMMK

Szakmai  Testület  javaslata

 

131/2019

 

02-1446

 

Pandúr Csaba

 

GD-T

 

 

Megadva 2019.10.17.

 

155/2019

 

02-0664

 

Lenkovics László

 

Vezető tervező  cím

 

 

hozzájárulás megadva 2019-10-20-án MMK-tól.

 Az Elnökség tagjai a jogosultságok megadását tudomásul vették.

 Műszaki ellenőr/felelős műszaki vezető jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

 

Ikt.sz.

 

 

Nyilv.sz.:

 

Név

 

Új engedély

 

142/2019

 

02-51844

 

Mészáros Zoltán

MV-TV-R

MV-TÉ-R

 

166/2019

 

02-51802

 

 

Steiner Miklós

ME-HI-TÉ

ME-HI-TV

MV-TE

MV-TV

 

 

148/2019

 

 

02-51840

 

 

Magyarpolányi Attila

MV-KÉ

ME-KÉ

MV -VZ

ME – VZ

MV – ÉM

ME – M

152/2019 02-51842

Loch Gábor

MV-ÉG

ME-G

166/2019 02-50305

Farkas Zoltán Árpád

 

MV-ÉM

 

 

Az Elnökség tagjai a jogosultságok megadását tudomásul vették.

8. Egyebek

Következő ülés időpontja: 2019. december 2. 17.00. (Paulus étterem)

kmf.

A jegyzőkönyvet összeállította:

Dr. Winkler Ervin