isztelt Alelnök Úr!

Tisztelt Elnökségi Tagok!

Tisztelt Felügyelő Bizottság Elnöke!

Tisztelt Etikai-fegyelmi Bizottság Elnöke!

Tisztelt Titkár Úr!

2019.08.02-án pénteken 12 órai záró időponttal megtartásra került a BMMK 2019 augusztus havi Elnökségi ülése. Az Elnökségi ülés elektronikus megtartásának kezdő időpontjában 2019.07.29-én a napirendi pontokat és az azokhoz tartozó kiegészítő információkat az Elnökségnek megküldtem.

Az Elnökségi ülés eredményét az alábbiakban foglalom össze:

1./ Napirendi pont:

Területi Elnökök Fórumának (TEF) Működési Szabályai c. dokumentum elfogadása, és BMMK Elnöke részéről történő aláírása.

A szavazás végeredménye:  „támogatom”  szavazat 1 fő

„nem támogatom” szavazat 8 fő

„tartózkodom” szavazat 0 fő

A szavazás fenti eredményének megfelelően kérem dr. Winkler Ervin titkár urat, hogy a BMMK Elnökségének e  napirendi pontra vonatkozó határozatát 2019.08.08-ig bezárólag szerkessze meg.

2./ Napirendi pont:

Az Alapszabály Előkészítő Bizottság területi delegáltakra vonatkozó szavazás.

A szavazás végeredménye:

A szavazó lapot 9 fő  visszaküldte az alábbi tartalommal:

Név

Tagszám

Szavazat

Dezső Zsigmond

09-0091

2

Dr. Gastanek Nándor

12-0201

Kiss Péter

05-0594

Nádor István

18-0092

Németh Gábor

08-0330

Polányi Péter

07-0239

Szőllőssy Gábor

01-1118

1

Wagner Ernő

14-0198

A szavazás fenti eredményének megfelelően kérem dr. Winkler Ervin titkár urat, hogy a BMMK Elnökségének e  napirendi pontra vonatkozó határozatát 2019.08.08-ig bezárólag szerkessze meg.

3./ Napirendi pont:

A Pécs, Király utcai ingatlan kiadásával kapcsolatos tájékoztatás.

Az e napirendi pont keretében adott tájékoztatásomat az Elnökség tudomásul vette. Köszönettel vettem Lengyel Tamás alelnök úr elismerő szavait.

4./ Napirendi pont:

Tagfelvétel és jogosultság odaítélés:

A szavazás eredménye az alábbi:

  • Hummel Márk okl. gépészmérnök és okl. létesítménymérnök

„igen” szavazat 9 fő   „nem” szavazat 0 fő

Steiner Miklós  V, EN-VI, EN-HŐ, EN-ME tervezési engedélyek és Hummel Márk G épületgépészeti tervezés engedélyek megadásával kapcsolatban  az Elnökség kifogást nem emelt.

A szavazás fenti eredményének megfelelően kérem dr. Winkler Ervin titkár urat, hogy a BMMK Elnökségének e  napirendi pontra vonatkozó határozatát 2019.08.08-ig bezárólag szerkessze meg.

–            5./ Napirendi pont:

  • Egyebek: – Nem volt egyéb felvetés.

A BMMK 2019. 08. havi elektronikus úton megtartott Elnökségi ülését bezárom.

A BMMK következő Elnökségi ülését 2019. szeptember 2-án (hétfőn) 14.30 h-kor tartjuk személyes megjelenéssel a BMMK elnökségi tárgyalójában (Pécs, Boszorkány út 2. 018).

Tisztelettel:

Dr. Kukai Tibor

BMMK elnöke