Tisztelt Alelnök Úr!
Tisztelt Elnökségi Tagok!
Tisztelt Felügyelő Bizottság Elnöke!
Tisztelt Etikai-fegyelmi Bizottság Elnöke!
Tisztelt Titkár Úr!

2019.07.08-án hétfőn 14 órai záró időponttal megtartásra került a BMMK 2019 július havi Elnökségi ülése. Az Elnökségi ülés elektronikus megtartásának kezdő időpontjában 2019.07.01-én megküldött napirendi pontokat mellékletben csatolom. Egyéb kérdésekben az elektronikus Elnökségi ülés időtartama alatt az alábbi változások történtek:

1/a. napirendi pont:

A Lechner Központnak megküldött javított pályázati anyagunkat elfogadták, és így a javított pályázati tartalommal a 3.000.000,- Ft végösszegű pályázati dokumentációnkat véglegesíthetjük és benyújthatjuk. Ez ezen a héten meg fog történni.

1./b. napirendi pont:
A területi kamarák egyeztető fórumára, amely 2019.07.02-án Szekszárdon lett megtartva a BMMK képviseletében elmentem, ahol megtárgyalásra került egy működési szabályzat szövege az új nevén: Területi Elnökök Fóruma (TEF) működési módjáról.
Amennyiben ez a működési szabályzat a területi kamarák elnökei részére aláírás céljából meg lesz küldve, ez esetben szükségesnek tartom rendkívüli elektronikus úton megtartandó elnökségi szavazást tartani a BMMK-ban. Ugyanis amennyiben ez a szervezet szabályzattal rendelkező módon megalapításra kerül, úgy nem ismeretes e fórum által hozott döntéseknek, javaslatoknak az MMK szervezeti struktúrájába történő beépülése, mivel a jelenleg hatályos Kamarai Törvényben és az MMK Alapszabályban ilyen szervezeti egység nincs nevesítve. Természetesen ezen szavazást megelőzően gondoskodni fogok az Elnökség teljeskörű tájékoztatásáról.

2. napirendi pont:

A Pécs, Király utca 35. tetőtéri ingatlanvásárlásunk lezárult 2019.07.01-én 17 h-kor az ingatlan kulcsait az eladótól átvettem és a közüzemű órák állásait rögzítettük. További fejlemény, hogy a Pallós Balázs irodájából egy munkatársat megbíztam azzal, hogy készítsen felmérési terveket (rajzokat) azért, hogy a bérbeadással megbízott cég Student Hausing Kft. fel tudja tenni a honlapjára. Ezen kívül kértem három ajánlatot a tisztasági festési munkákra és a legkedvezőbb ajánlatot tevő céget megbíztam az ingatlan tisztasági festésével.

3. számú napirendi pont:

A tagfelvételi kérelmekről és a tervezői és szakértői engedélyekről hárman tettek egyetértő visszajelzést: Feilné Győry Zsuzsanna, dr. Metzing Ferenc és dr. Meskó András. A többi Elnökségi tag esetében ahogy azt a meghívóban is jeleztem a visszajelzéseik elmaradását egyetértésnek tekintjük. Így megállapítjuk, hogy az Elnökség a 3. napirendi pontban felvetett személyi kérdésekben egyhangúan egyetértőleg szavazott. Dr. Winkler Ervin titkár ennek értelmében a szükséges határozatokat meghozza.Egyebek napirendi pontot senki nem vetett fel.

A BMMK 2019. 07. havi elektronikus úton megtartott Elnökségi ülését bezárom.Tisztelettel:
Dr. Kukai Tibor
BMMK elnöke