EMLÉKEZTETŐ

Készült: a 2019. május 6-án, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a BMMK tárgyalójában tartott Elnökségi ülésről

Jelen vannak: 7 + 5 fő jelenléti ív szerint:

az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Meskó András, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Szabó Éva,

szakcsoport vezetők: Ládonyi Ákos (Közl.), Horváth Lajos (Körny.m.) Knipl Károly (Gáz- és olajip.)

valamint dr. Boda Géza, dr. Winkler Ervin.

Tárgy: Májusi Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

 • 2019. április hónap fontosabb eseményeinek áttekintése, valamint a Választmányi ülésről tájékoztató, hozzászólások

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

Dr. Kukai Tibor köszönt mindenkit, s felkéri Lengyel Tamást, az MMK alelnökét rövid tájékoztatásra.

Lengyel Tamás:

Az eltelt időszak 2019-ben még nem hozott igazán eredményeket.

Megoldatlan a Beruházás-lebonyolítói tanúsítás ügye.

Kérdéses a tagozatok többlet finanszírozása, erre 5 fős bizottság alakult. 30 millió Ft kellene többlet, sok a jogszabály-véleményezési feladat, ez sok munkával jár.

Sokba kerül a Mérnök Újság, egy szám megjelentetése kb. 30 m Ft. Felmérés készül az igényekről, a digitális változat elterjesztéséről.

Várható, hogy lesz lehetőség a kis cégek gépfejlesztési támogatására, pályázattal.

A Szakmagyakorlási Szabályzat melléklete még nem jó. Változás várható, az EU szerint túl sok a szabályozott szakma Magyarországon.

Dr. Kukai Tibor tájékoztatást adott a Plakátkiállítás eredményéről, költségeiről. Kiemelkedő volt a kiállítás népszerűsége, sokan megnézték a baranyai poszterekkel (26 db!) gazdagított kiállítást. A költségekhez a MIK is hozzájárult. A rendezésben segédkező hallgatókat a BMMK jutalmazta.

 • A BMMK 2019. május 24-i Küldöttgyűlésére elkészített dokumentumok megvitatása, és a küldötteknek történő kiküldés előtti jóváhagyása.

      A dokumentumok az alábbiak:

 • Meghívó
 • Elnöki Beszámoló

Miniszterelnökségi Minisztériumnak megküldött munkaterv

Szakcsoporti beszámolók

 • 2018 évi eredménykimutatás

NAV 2018 évi beszámoló

 • 2019 évi költségvetési terv

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

4 évre kell országos küldötteket választanunk, póttag nem lehet, kivéve a tartós távollét esetét. Erre az esetre az állandó hatályú Választási Bizottságunk megvan. A küldöttlétszámban nem lesz változás, várhatóan 7 fős lesz a keret. Ezt még később tudjuk meg pontosan.

A Miniszterelnökségi Minisztériumnak készítettünk munkatervet, várhatóan lesz idén is támogatásunk. A munkatervet az Elnökség egyhangúan elfogadta.

Dr. Kukai Tibor ismerteti az Elnöki beszámolót és a 2018-as pénzügyi eredménykimutatást, s a NAV beszámolót. Észrevétel nem volt, az Elnökség a beszámolót és az eredménykimutatást egyhangúan elfogadta.

Ismertetésre került a BMMK 2019-es költségvetési terve. Észrevétel nem volt, az Elnökség a tervet egyhangúan elfogadta.

 • Tájékoztatás a Felügyelő Bizottság Elnökének és az Etikai- fegyelmi Bizottság elnökének beszámolójáról.

Előterjesztő: Degré András FB elnöke

                       Maros József EFB elnöke

Maros József elnök betegsége miatt dr. Boda Géza ismertette a beszámolót. Az EFB beszámolóját az Elnökség egyhangúan elfogadta.

 • A Jelölőbizottság javaslatának ismertetése a BMMK Etikai- fegyelmi Bizottság tagjának megválasztására, valamint a BMMK-nak az MMK Küldöttgyűlésébe delegált küldötteinek megválasztására

Előterjesztő: Tompos Antal Jelölőbizottság elnöke

Tompos Antal távolléte miatt dr. Kukai Tibor ismertette az előkészületeket. Maros József elnök betegsége miatt mind a bizottsági tagságról, mind az elnökségről lemondott. A Küldöttgyűlésen választani kell új tagot.

A Küldöttlista szavazólapjára a következők kerülnek fel: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, dr. Metzing Ferenc, Feilné Győry Zsuzsanna, dr. Szabó Éva, Bocz Gábor, Baumann Mihály, dr. Jaczó Zoltán, Pallós Balázs, Mártonfalvi Péter. 8 fő választható.

Az előterjesztést az Elnökség egyhangúan támogatta.

 • A BMMK 2019 évi Küldöttgyűlésének előkészítésével kapcsolatos feladatok áttekintése

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

A Küldöttgyűlés levezetésére Bocz Gábort az Elnökség kérte fel, aki ezt elfogadta. A szakcsoportok javaslata alapján a következőket javasolták az Év Mérnöke Díjra: dr. Fülöp László (Ép. gépészet), Csongrádi Zsolt (Geodézia), Kiss Dezső (Hírközlés), Berta Márton (Gáz- és olajipar). Nagy Ferenc számára Örökös Tag címet javasoltunk. Szabó Imre Gábor számára Elismerő Oklevelet az FMCS előadásainak szervezéséért, Dr. Boda Géza számára titkári tevékenységéért Emléklapot javasoltunk. Az Elnökség az előterjesztéseket elfogadta.

 • Az Ingatlanvásárlást Előkészítő Bizottság tájékoztatása az ingatlanvásárlás helyzetéről.

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

A Király utcai ingatlant 34,5 m Ft vételáron tudjuk megvenni. A bent lakó diákok továbbra is bérelhetik az ingatlant. Az Elnökség az előterjesztést elfogadta.

 •  Tagfelvételek, tervezői és szakértői engedélyek iránti kérelmek előterjesztése, titkári tájékoztatás, valamint 1 évet meghaladó tagdíjtartozásokról tájékoztatás.

Előterjesztő: dr. Boda Géza titkár

 • Dr. Boda Géza Titkár Úr javaslatára a Baranya Megyei Mérnöki Kamara tagfelvételről,  tagság megszüntetésről döntött:

 Kamarai Tagfelvételt kértek: Bíró Csaba, Steiner Miklós

Az Elnökség a tagfelvételeket egyöntetűen elfogadta.

Kamarai tagsági törlést kértek: Suvák György,Rice János, Sajkás Péter és Makrai Tünde

Az elnökség a törlési kérelmeket egyöntetűen elfogadta.

dr. Boda Géza tájékoztatást adott a benyútott műszaki vezetőii engedély kérelmekről:

Sovány László MV-ÉV-R, MV-VI-R – megadva 2019.04.10., Bíró Csaba MV-TE -megadva 2019.04.16., Ortmann ZOltán ME-É, MV-É megadva 2019.04.24, Gembiczki József MV-É – megadva 2019.04.02-án, Fenyvesi Boglárka ME-É, megadva 2019.05.03, Vörösvári Zoltán MV-GO-R – megadva 2019.04.16, Martin József MV-ÉV – megadvaa 2019.05.06-án.

Az Elnökség a szakértői bizottságok döntését tudomásul vette.

 • Egyebek

Következő ülésünk: 2019. június 3. 14.30.

A jegyzőkönyvet összeállította:

kmf

Dr. Szabó Éva

 

 

 

 

KAMARAI TAGSÁG TÖRLÉSÉT kérték

 

Az Elnökség a tagfelvételeket egyöntetűen elfogadta..

KAMARAI TAGSÁGI TÖRLÉST kértek:

 

 

Titkári tájékoztatás:

 • Tervezői, szakértői jogosultság az elmúlt időszakban az alábbiak szerint került kiadásra.

Az Elnökség a törlési kérelmeket egyöntetűen elfogadta.

Dr. Boda Géza tájékoztatást adott a benyújtott jogosultsági kérelmekről:

Az elnökség a szakértői bizottságok döntését tudomásul vette.

 • Egyebek    

Következő ülésünk: 2019. június 3. 14.30.

A jegyzőkönyvet összeállította:

kmf

Dr. Szabó Éva