EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2019. április 1-én, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a BMMK tárgyalójában

Jelen vannak: 8 + 2 fő jelenléti ív szerint:

az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Meskó András, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, Baumann Mihály, dr. Szabó Éva,

valamint dr. Boda Géza, dr. Winkler Ervin.

Tárgy: Áprilisi Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

 • 2019. március hónap fontosabb eseményeinek áttekintése, hozzászólások

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnökDr. Kukai Tibor köszönt mindenkit, s felkéri Lengyel Tamást, az MMK alelnökét rövid tájékoztatásra.

Lengyel Tamás:

Az előző hónaphoz képest nincs változás, a március a költözés megszervezésével, lebonyolításával telt. Az MMK már az új helyen fogadja a mérnököket. Szabályzataink módosítását a Miniszterelnökség tudomásul vette, a Szakmagyakorlási szabályzat még hátravan.

 • Az Ingatlanvásárlást Előkészítő Bizottság tájékoztatása az eddigi munkájáról.

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök és Bocz Gábor elnökségi tag

Az elnökség néhány tagja megtekintette a Király utcai ingatlanunk felett eladóvá vált tetőtéri 2 szintes ingatlant. 38 M Ft az eladási ár, közepes műszaki állapotú. Az ingatlan bérbeadható, 3 év alatt a felújítás ára ebből bejöhet. Az elnökség megszavazta, 33 M Ft ajánlati árral jelezhetjük vételi szándékunkat. A bútor nem kell.

 • Az Építőmérnök 200 Pécs, Széchenyi téri plakátkiállítás Pécs M. Város Polgármesteri Hivatala részéről történő engedélyezéséről tájékoztatás, a részletes program és intézkedési terv megbeszélése

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnökA kiállítás a BMMK és a MIK közös szervezésében, finanszírozásában valósult meg, márc.29.-ápr.11. között tart nyitva. Pénteken sikeresen lezajlott a megnyitó. Hajtó Ödön, Szántó László, Nagy Sándor, Madaras Zoltán, Oszoli Dénes, dr. Medvegy Gabriella mondtak beszédet. Elnök úr megköszönte a fő szervezőknek (Bocz Gábor, Dr. Meskó András, Mészáros Bernadett, Dr. Szabó Éva) a sok munkát az előkészítés során. 24 baranyai poszter készült, ezzel bemutathattuk helyi építőmérnöki tudásunkat, alkotásainkat is! Köszönjük kamarai tagjainknak az aktív részvételt! Jó lenne 2-3 évente hasonló bemutatkozás!

 • A BMMK Országos Küldötteinek jelölése

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

Alapszabályunk szerint a BMMK elnöksége jelöl küldötteket. Pótküldöttek csak tartós távollét esetén lehetnek küldöttek, bejelentést követően. A választási év taglétszám alapján az országos alapszabályban meghatározott számú tag  után egy-egy küldött kerül delegálásra. Döntés – május elején.

 • KEHOP-2.1.7 „A Viziközműszolgáltatással kapcsolatos szemlélet formálás” című MMK felhívás véleményezése

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

A véleményezést április 8-ig lehet megtenni. Felkérjük a szakcsoportot.

 • A BMMK 2019 évi Küldöttgyűlésének előkészítésével kapcsolatos feladatok áttekintése

(A napirendek pontosítása)

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

Április végére kérjük a szakcsoportok beszámolóit, valamint a kitüntetés-javaslatokat. Körlevél megy majd.

 • Tájékoztatás a Békés Megyei Mérnöki Kamara, továbbá az Észak-Dunántúli kamarák észrevétele az MMK Alapszabályának módosításával összefüggően.

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

Fenti megyék szeretnék kezdeményezni a megyei kamarák befizetését meghatározó százalékok (Andor-képlet) módosítását. Az MMK Alapszabálya a demokratikus működés elvének nagyon jól megfelel, ezt a kamara alakulásakor nagyon jól megalkották. A megyék nem írhatják felül az MMK által elfogadottakat. Nem célszerű a képlethez hozzányúlni! A megyék súlya megfelelő, ugyanakkor igaz, hogy a tagozatok alulfinanszírozottak.

Elnök úr ismertette a Jelölőbizottság javaslatát az Alapszabály módosítására: maximum háromszor lehessen tisztséget betölteni, a választási ciklus 4 évre szóljon, ill. legyen életkori korlát a tisztségeknél – a választás évének január 1-én nem lehet a jelölt 75 évnél idősebb.

 • Tájékoztatás a BMMK 2018 évi Miniszterelnökségi Minisztériumi Pályázat elszámolásának jelenlegi állása

Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag 

Február végéig elkészült az elszámolás, kisebb hibák javítása folyamatban van. Az 5 M Ft-os pályázat nehézsége, hogy az általa generált bevételekről is el kell számolni. Ebben az évben nem várható további támogatás.

 • Mérnöktovábbképzés 2019. I. negyedéves programjának ismertetése

Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna régiós továbbképzési szakmai referens

Február 20-án indult, 5 továbbképzés volt eddig. Egy biztonságtechnikai konferencia is akkreditálva lett, s várható még több hasonló. El kellene mozdulni a nem kötelező képzések irányába is!

 • BMMK Gépész Szakcsoport vezetésére ideiglenes elnök kijelölése (Göbölös László betegsége miatt)

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

Kelemen János elnökségi tagot felhatalmazzuk az elnöki teendők ideiglenes ellátására.

 • 2021-2030 időszak településfejlesztési beavatkozásainak tervezése

Előterjesztő: Dr. Szabó Éva elnökségi tag

Nagyon rövid idő volt a véleményezésre, ennyi idő alatt nem lehet felelősen hozzászólni.

 • Tagfelvételek, tervezői és szakértői engedélyek iránti kérelmek előterjesztése, titkári tájékoztatás, valamint 1 évet meghaladó tagdíjtartozásokról tájékoztatás, további részleteket a tárgyi ügyben hozott elnökségi határozat tartalmazza.

Előterjesztő: dr. Boda Géza titkár

 • Dr. Boda Géza Titkár Úr javaslatára a Baranya Megyei Mérnöki Kamara tagfelvételről, szüneteltetésről, megszüntetésről döntött:

 KAMARAI TAGFELVÉTELT kértek

Ikt.sz.

kódszám

név

tagságfelvétel

BMMK Elnökség javaslata

Megjegyzés

26/2019

02-1432

Márton Dávid

igen – nem

8 igen  

56/2019

02-1435

Eller Balázs

igen – nem

8 igen  

65/2019

02-1436

Kapus László

igen – nem

8 igen  

KAMARAI TAGSÁG TÖRLÉSÉT kérték

Ikt.sz.

kódszám

név

tagsági szünetelés

BMMK Elnökség javaslata

Megjegyzés

52/2019

02-1189

Piry Tamás

igen – nem

8 igen saját kérésére, a  megemelkedett tagdíj miatt

53/2019

02-1319

Kapos Norbert

igen – nem

8 igen saját kérésére, a megemelkedett tagdíj miatt

57/2019

02-1082

Petrich Csaba

igen – nem

8 igen saját kérésére, a megemelkedett tagdíj miatt

60/2019

02-1194

Lakos Tivadar

igen – nem

8 igen saját kérésére, a megemelkedett tagdíj miatt

62/2019

02-0700

Vilyevácz József

igen – nem

8 igen saját kérésére, a megemelkedett tagdíj miatt

65/2019

02-1133

Bodáné Papp Edit

igen – nem

8 igen saját kérésére, a megemelkedett tagdíj miatt

 

KAMARAI TAGSÁGI SZÜNETELTETÉST kértek:

Ikt.sz.

kódszám

név

tagsági szünet

BMMK Elnökség javaslata

Megjegyzés

63/2019

02-0600

Futó András

igen – nem

8 igen szünetelteti tervezői engedélyét

64/2019

02-1403

Rideg Edina

igen – nem

8 igen GYED-en van kisgyermekeivel, szünetelteti a jogosultságait is.

66/2019

02-0833

Balázsy László Ernő

igen – nem

8 igen jogosultságait is szünetelteti, mert nincs megbízása és nyugdíjas.

 

 • Boda Géza tájékoztatta az elnökséget, hogy 6 főnek van 1 évet meghaladó tagdíjtartozása. Kapnak még egy felszólítást, ha nem rendezik a tartozást, tagságukat törölni kell.
 • Boda Géza titkár tájékoztatást adott egy folyamatban lévő etikai ügyről. Az ügyet az elnökség javaslatára továbbítani kell a Hatóság felé. (A panaszolt nem kamarai tag, ugyanakkor tagjainkat megilleti a kamarai érdekképviselet.) Baumann Mihály felvetette, tenni kellene valamit az egyre gyakoribb minőségen aluli tervezés ellen. Jó lenne a kamarai ellenőrzés bevezetése, de ennek nincsenek meg a feltételei. (Hozzáférés, díjazás)

Titkári tájékoztatás:

 • Tervezői, szakértői jogosultság az elmúlt időszakban az alábbiak szerint került kiadásra.

Ikt.sz.

Kamarai tags.szám

Név

Tervezői

Szakértői

BMMK

Szakmai  Testület  javaslata

BMMK

Elnökség javaslata

 

26/2019

 

 

02-1432

 

Márton Dávid

 

V

 

 

Testület javasolta a megadást.

egyetért a javaslattal

 

26/2019

 

 

02-1432

 

Simon Zsolt

 

VZ-TER

VZ-TEL

VZ-VKG

 

 

 

 

Testület NEM  javasolta a megadást.

a szakmai gyakorlat ideje kevés, egyetért az elutasítással

 

26/2019

 

 

02-1432

 

Szakács Károly

 

            G

 

 

Testület NEM javasolta a megadást.

nem szakirányú a végzettség, (gyakorlat sincs) egyetért az elutasítással

 

 

56/2019

 

 

 

02-1436

 

 

Eller  Balázs

KÉ-KK

 

KÉ-VA

KÉ-VK

KÉ-K      

 

Testület NEM javasolta a megadást.

 

Testület javasolta a megadását

Testület javasolta a megadását.

Testület javasolta a megadását.

egyetért a testületi javaslatokkal

 

Bocz Gábor kérte Répás Balázs folyamatban lévő szakértői kérelmének megválaszolását. (A kérelmet valószínűleg szóban visszavonták – tisztázandó.)

 • Egyebek    

Következő ülésünk: 2019. május 6. 14.30 (az új időpontot az Elnökség elfogadta) Május 8-án ki kell küldeni a május 24-i Küldöttgyűlés meghívóját.

A jegyzőkönyvet összeállította:

kmf

Dr. Szabó Éva