EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2019. március 4-én, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a BMMK tárgyalójában

Jelen vannak: 6 + 3 fő jelenléti ív szerint:

az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, dr. Meskó András, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Szabó Éva,

valamint dr. Boda Géza, dr. Winkler Ervin, Degré András.

Tárgy: Márciusi Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

 • 2019. február hónap fontosabb eseményeinek áttekintése, hozzászólások

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnökDr. Kukai Tibor köszönt mindenkit, s felkéri Lengyel Tamást, az MMK alelnökét rövid tájékoztatásra.

Lengyel Tamás:

Az előző hónaphoz képest nincs változás, a március a költözés megszervezésével, lebonyolításával telik, de a Kamara folyamatosan üzemel. A rendeleteinkkel most nem foglalkozik a Kormány, fontosabb belső ügyek vannak folyamatban.

Kukai Tibor:

Két jól sikerült rendezvényünk volt a hónapban, a Bálon sokan ott voltak, jól sikerült. Köszönet a Geberit cégnek a támogatásért, a fotóparavánért, népszerű volt. Az EXPO keretében lezajlott a továbbképzés, ezen is nagy volt az érdeklődés, sajnálatosan több jó előadás párhuzamosan zajlott.

 • Az Ingatlanvásárlást Előkészítő Bizottság tájékoztatása az eddigi munkájáról.

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök és Bocz Gábor elnökségi tag

Az elnökség néhány tagja megtekintette a Citrom utcai ingatlant. A 35 milliós ár ugyan reális, de elég sok a szerkezeti hiba, 15 millió Ft-ot legalább rá kellene költeni. Tovább keresünk.

 • Az Építőmérnök 200. Pécs, Széchenyi téri plakátkiállítás Pécs M. Város Polgármesteri Hivatala részéről történő engedélyezéséről tájékoztatás, a részletes program és intézkedési terv megbeszélése

Előterjesztő: Dr. Meskó András, Dr. Szabó Éva és Bocz Gábor elnökségi tagokA kiállítás a BMMK és a MIK közös szervezésében, finanszírozásában valósul meg, márc.29.-ápr.11. között tart nyitva. Folyamatban van a meghívók megírása, kiküldése. Kaposvárról 70 db plakátot kell elhozni. Kiértesítjük a középiskolákat, 4-5 iskolát a megnyitóra is elhívunk. 28-án kezdjük a téren az előkészületeket, 29-én lesz a megnyitó. Többen jönnek Bp-ről is, Szántó László, talán az elnök úr is. Várjuk a Rektor úr képviseletét, itt lesz a MIK Dékánja, a város, a megye képviselete. Kérjük a Tartószerkezet szakcsoport tagjait, a plakátok készítőit, képviseljék magukat a megnyitón ill. a kiállítás során.

 • Országos Titkári értekezletről beszámoló

Előterjesztő: Dr. Boda Géza titkár és Winkler Ervin titkár

 • A végzettségek értékelése sokszor nem egyszerű, ez nem a titkárok feladata.
 • Az engedélyek megadásánál ragaszkodni kell a 266-os Rendelethez. Vita esetén a Diplomák egyenértékűségét megállapító Szakértői Testület dönthet.
 • A Beszámoló vizsgát 1 éven belül kell letenni az új jogosultaknak, az MMK jogosult felmentésre. (Pl. jogi végzettség esetén a jogi részből)
 • A szabványok fordítása folyamatban van. Ki kell emelni a fontosabbakat, (tagozatonként 8-10 db) kb 100millió Ft erejéig beszáll a Kamara a költségekbe.
 • Elektronikus ügyintézés: kidolgozás alatt van az iktatási és nyomonkövetési program. Cél: azonos legyen, követni lehessen. Az MMK szeretné a számlázási programot is kézben tartani.
 • Tanúsítások: kérdéses a továbbképzési kötelezettség. Pl. tudományos tartalmú konferencia, külföldi szakmai út elfogadható.
 • A költözés Bp-en 2-3 napot vesz csak igénybe, március végén.
 • Tagfelvételek, tervezői és szakértői engedélyek iránti kérelmek értékelése

Előterjesztő: Dr. Boda Géza titkár

Tagfelvétel:

Bárányné Frucht Éva Katalin           6 igen

Sebők László                               6 igen

Erdei Tímea                                 6 igen

 • A BMMK 2019 évi Küldöttgyűlésének előkészítésével kapcsolatos feladatok áttekintése

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

Április 1-ig kérjük a szakcsoportok beszámolóit, valamint a kitüntetés-javaslatokat. Május 17-én lesz az MMK Küldöttgyűlés, Május 17-én a BMMK Küldöttgyűlés.

 • Mérnöktovábbképzés 2019. I. negyedéves programjának ismertetése

Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna régiós továbbképzési referens /dr. Kukai Tibor

A továbbképzések folyamatosan zajlanak Pécsen, Szekszárdon.

 • Tájékoztatás a BMMK 2018 évi Miniszterelnökségi Minisztériumi Pályázat elszámolásának jelenlegi állása

Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag /dr. Kukai Tibor

Február végéig elkészült az elszámolás, le lett adva a zárójelentés.

 • Egyebek    

Következő ülésünk: 2019. április 1. 14.30

Boda Géza a Küldöttgyűlésig marad aláíró, utána Winkler Ervin veszi át a feladatot.

A jegyzőkönyvet összeállította:

kmf

Dr. Szabó Éva