EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2019. február 4-én, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a BMMK tárgyalójában.

Jelen vannak: 11 fő jelenléti ív szerint:
az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Meskó András, Bocz Gábor, Baumann Mihály, dr. Szabó Éva,
valamint dr. Boda Géza, Degré András, dr. Winkler Ervin.

Tárgy: Februári Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

1. 2019. január hónap fontosabb eseményeinek áttekintése, hozzászólások
Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök
Dr. Kukai Tibor köszönt mindenkit, s felkéri Lengyel Tamást, az MMK alelnökét rövid tájékoztatásra.
Lengyel Tamás:

 Az Új Beruházási törvény számos pontja sok nehézséget okoz. A mérnökök nem kerültek jobb helyzetbe. Az MMK beadványai, indítványai egyelőre megálltak a Kormány vonalán. A végzettség igazolása ugyanakkor fontosabb lett. Egyidejűleg az EU csökkenti a szabályozott szakmákat, ez ellentmondásos lesz.
 A Beruházáslebonyolítói Mesteriskola a héten beindul, de sok kérdés felvetődött az elnökség tagjai közt a képzéssel kapcsolatban. A 90 órás képzés végén bizonyítványt kapnak a résztvevők, tanúsítványt csak a mérnök diplomával rendelkezők kaphatnak. Kérdéses a beengedhető végzettségek köre.
 Tervezés alatt áll egy Épületüzemeltetési Mesteriskola is.
 Folyamatban van az MMK Alapszabályának módosítása. A Mérnök Újság saját kiadásúvá vált, 2 fő szerkeszti. Módosult, szigorodott a FAP szabályzat. A Szakmagyakorlási Szabályzat is változni fog.
 Bővülhet a kedvezmények köre – a kártyára a magán egészségbiztosítás, ill. az utasbiztosítás körében is lehet majd kedvezményt kapni.

2. Az Ingatlanvásárlást Előkészítő Bizottság tájékoztatása az eddigi munkájáról.Előterjesztő: Bocz Gábor elnökségi tag

3 ingatlant tekintett meg a Bizottság, a Nagy Jenő utcában, az Irgalmasok útján, ill. a Király utcában. A jövő héten az elnökség tagjai is megtekinthetik az Irgalmasok útján levő ingatlant. A legjobb a Király utcai iker-ingatlan lenne, de ennek eladása nem biztos. A 3. nem megfelelő.

3. Az Építőmérnök 200 Pécs, Széchenyi téri plakátkiállítás Pécs M. Város Polgármesteri Hivatala részéről történő engedélyezéséről tájékoztatás, a részletes program és intézkedési terv megbeszélése
Előterjesztő: Dr. Meskó András, Dr. Szabó Éva és Bocz Gábor elnökségi tag

A kiállítás a BMMK és a MIK közös szervezésében, finanszírozásában valósul meg, márc.28.-ápr.11. között. A kiállítás 3 tagú szervezőbizottsága: Kukai Tibor, Bocz Gábor, Meskó András. Szabó Éva és Mészáros Bernadett a MIK részéről segíti az esemény megvalósulását.
Kukai Tibor beszél a megnyitó várható vendégeivel (Nagy Gyula, dr.Szántó László, Páva Zsolt, Madaras Zoltán, dr.Medvegy Gabriella). Szabó Éva Szekeres Évával (MMK) tartja a kapcsolatot a készítendő megyei plakátok kapcsán. Bocz Gábor a Strabaggal szervezi az installációt, Meskó András a szakcsoporttal egyeztet a készítendő plakátokról. A héten pénteken összehívjuk a Tartószerkezet szakcsoport néhány tagját, valamint azokat, akik várhatóan készítenek plakát-tervezetet.

4. Tagfelvételek, tervezői és szakértői engedélyek iránti kérelmek értékelése, titkári tájékoztatás Előterjesztő: dr. Boda Géza titkár
Dr. Boda Géza Titkár Úr javaslatára a Baranya Megyei Mérnöki Kamara tagfelvételről döntött:
 Horonitz Máté
 Kovácsics János
 Bárány Róbert
Az elnökség a tagfelvételeknek egyenkénti szavazással 7 igen szavazattal helyt adott.
1 fő kérte tagsága szüneteltetését:
 Márki Imre
A tagsága törlését 4 fő kérte:
 Szakács Béla
 Sárán Ferenc
 Téli Sándor
 Gurdán Csaba
Az elnökség a szüneteltetésnek és a törlésnek egyenkénti szavazással 7 igen szavazattal helyt adott.
Titkári tájékoztatás:
 Tervezői, szakértői jogosultság az elmúlt időszakban az alábbiak szerint került kiadásra.

kép

 Továbbra is kérdéses, hogy a nyilvántartottakra milyen szankcionálás vonatkozik nem fizetés esetén.

5. A Gáz- és Olajipari Tagozati Szakcsoport ügyrendjének elnökségi jóváhagyása (az ügyrend mellékletben kiküldve)
Előterjesztő: dr. Boda Géza titkár, Knipl Károly szakcsoport elnöke
Az Elnökség az ügyrendet elfogadta. (2019.1.sz.Határozat)

6. A 2019. évi Mérnök Bál szervezésével kapcsolatos teendők megbeszélése, hozzászólások
Előterjesztő: Mártonfalvi Péter a bál szervező munkatársa
Február 9-én, szombaton 19.30-tól tartjuk a Palatinus dísztermében. 110 fő várható, a műsor összeállt.

7. Mérnöktovábbképzés 2019. I. negyedéves programjának ismertetése és a 2019 évi tartalmi változtatásokról tájékoztató
Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna régiós továbbképzési szakmai referens
Március 1-én 3 tagozatnak az EXPO-n lesz továbbképzés (építési, gáz, épületgépész), további 2-nek előtte (szil.ásv., geodéta)

8. A Baranya Megyei Kormányhivatal és a BMMK 2019 évi összevont ellenőrzési tervéről tájékoztatás
Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök, Dr. Szabó Éva elnökségi tag
Nem történt még tájékoztatás.

9. Egyebek
Február 1-től dr. Winkler Ervin vette át a titkári teendőket. Következő ülésünk: 2019. március 4. 14.30 (az új időpontot az Elnökség elfogadta)

A jegyzőkönyvet összeállította:

kmf

Dr. Szabó Éva