EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2019. január 7-én, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a BMMK tárgyalójában

Jelen vannak: 12 fő jelenléti ív szerint:

az elnökségi tagok: dr.Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr.Meskó András, dr.Metzing Ferenc, Bocz Gábor, Baumann Mihály, dr.Szabó Éva,

valamint dr.Boda Géza, Degré András, Winkler Ervin és Mártonfalvi Péter.

Tárgy: Januári Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

 • 2019. február 1-től a BMMK-nak javasolt Titkár bemutatása, majd a Titkár alkalmazásáról Elnökségi szavazás. (Szakmai önéletrajz mellékelve)

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

Dr. Kukai Tibor bemutatja dr. Winkler Ervint, aki 2019. február 1-től vállalná a BMMK titkári feladatainak ellátását dr. Boda Gézát követően. Dr. Boda Géza még 3 hónapig szintén maradna a BMMK-nál. Az Elnökség egyhangúan támogatja a jelöltet.

 

 • 2018-es év fontosabb eseményeinek áttekintése, hozzászólások

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök
Regionális együttműködés: Tolna megye továbbra is maradt Baranyával a továbbképzések szervezésében. Somogy megye különvált.
Mérnöknap közösen a MIK-kel: továbbképzéssel kombináltuk, sikeres volt, sokan részt vettek rajta.
Szakmai tanulmányút Szlovákia és Csehország néhány műszaki létesítményének megismerésére, közösen a MIK-kel: gazdag szakmai program volt, a szomszéd országok társ-kamarái aktívan bekapcsolódtak a lebonyolításba.
Építésfelügyeleti ellenőrzések: két meghívást kaptunk az Építésfelügyelettől, egy pécsi és egy mozsgói beruházás ellenőrzésén vettünk részt.

 

 • A 2019. évi Mérnök Bál szervezésével kapcsolatos teendők megbeszélése, hozzászólások

Előterjesztő: Mártonfalvi Péter a bál szervező munkatársa

Február 9-én, szombaton 19.30-tól tartjuk a Palatinus dísztermében. A részvételi díj MMK tagoknak és párjuknak 8.000 Ft, nem tagoknak 13.000 Ft. Tombolafelajánlásokat még várunk.

 

 • Az Ingatlanvásárlást Előkészítő Bizottság tájékoztatása az eddigi munkájáról.

Előterjesztő: Bocz Gábor elnökségi tag
Több ingatlant megnézett a 3 tagú Bizottság (Anna u., Kossuth tér, Majorossy u.), még vannak további címek is. Felmerült a Király utcai ingatlan melletti lakás is, mint lehetőség.

 

 • A 2018. évi Miniszterelnökségi Minisztériumi Pályázatról tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök, Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag
A 2018-as pályázat teljesítéséről a dokumentum készítése folyamatban van. Várhatóan lesz 2019-ben is kiírás.

 

 • A Baranya Megyei Kormányhivatal 2019. évi összevont ellenőrzési tervéről tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök, Dr. Szabó Éva elnökségi tag
Megkaptuk a tervezetet, mely szerint májusban és szeptemberben lenne az Építésfelügyelettel közös ellenőrzés a pécsi járásban. (Tűzoltóság, Vásárcsarnok beruházása)

 

 • Tagfelvételek, tervezői és szakértői engedélyek iránti kérelmek értékelése, és statisztikai tájékoztatás a BMMK által 2018 évben kiadott engedélyekről, iratokról

Előterjesztő: dr. Boda Géza titkár
Dr. Boda Géza Titkár Úr javaslatára a Baranya Megyei Mérnöki Kamara    tagfelvételről döntött:

 • ifj. Kukai Tibor
 • Szinnyei Bence

Az elnökség a tagfelvételeknek egyenkénti szavazással 8 igen szavazattal helyt adott.

Titkári tájékoztatás:

 • Tervezői, szakértői jogosultság az elmúlt időszakban nem került kiadásra.
 • 2018-ban 8 fő tagdíjbefizetése maradt el. A nyilvántartottak közül 56 fő nem fizetett. A nem fizetők felszólítást kaptak, 1 évnél régebbi tartozásnál névjegyzékből törlés. Kérdéses, hogy a nyilvántartottakra milyen szankcionálás vonatkozik.
 • Jellemző adatok az engedélykérelmek, tagfelvételek stb. tekintetében:

 

 • A BMMK 2019 évre tervezett tevékenységeinek áttekintése.

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

Címszavakban az előttünk álló ill. tervezett programok, feladatok: Mérnökbál, Építőmérnök 200 plakátkiállítás pécsi szervezése, lebonyolítása, Küldöttgyűlés, Mérnöktovábbképzések – Pollack Expo és továbbképzések (2019. febr. 28. – március 1.), Mérnöknap.

A szakcsoportvezetők által tervezett programot várjuk a következő ülésre.

 • Egyebek
  Egy tagunk jelezte, hogy tudta nélkül felhasználták a tervét és a nevét.
  Baumann Mihály jelezte, hogy Épületenergetikai felkészítést tart a közeljövőben.
  Az Építőmérnök 200 plakátkiállítást a Széchenyi téren rendeznénk áprilisban. Díjmentesen megkaphatjuk 2 hétre, a levelet készítjük. A megnyitó ünnepélyes keretek közt zajlana, összekötnénk iskolásoknak kiírt népszerűsítő versenyekkel is.
  Következő ülésünk: 2019. február 4.  

A jegyzőkönyvet összeállította:

kmf

Dr. Szabó Éva