JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. szeptember 3–án a Baranya Megyei Mérnöki Kamara tárgyalójában

Jelen vannak: jelenléti ív szerint az elnökségi tagok közül nyolcan, (Dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Meskó András, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Jaczó Zoltán, dr. Szabó Éva) valamint Degré András és dr. Boda Géza.

Tárgy: 2018. szeptember 3. Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

1.)         Dr. Kukai Tibor Elnök Úr köszönti a megjelenteket, majd tájékoztatást ad a PTE MIK-BMMK közös szervezésű Szomszédoló nevű tanulmányútról, melynek célja a V4 országokon belül Szlovákia, Csehország néhány mérnöki alkotásának megtekintése, kapcsolatfelvétel.

2.)         Lengyel Tamás, az MMK alelnöke tájékoztatást ad az MMK-t érintő nyári eseményekről, folyamatban lévő feladatokról:

 • Angyal utcai irodabérlet várható megszűnése, Heti Válasz kiadó megszűnése, informatikai rendszer átalakulása.
 • Az Építésügyi Államtitkárságot (Füleky Zsolt államtitkár) ezentúl Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítja.
 • Vizsgarendszer szükséges átalakítása, fejlesztése
 • A szabályzatmódosításokat a ME elfogadta, bekerülhetnek a jogszabályokba. (kivéve az Etikai szabályzat módosítást, melyet az MMK Küldöttgyűlése elutasított.)

3.)         Dr. Kukai Tibor tájékoztatást az október 19-re tervezett Mérnök Napról. Idén a PTE MIK Partners-nappal összekötve valósul meg. Délelőtt plenáris ülések lesznek, míg délután több szekcióban folyik a munka, szakmai továbbképzéssel összekötve. Több szervezet is várhatóan bekapcsolódik, így a PTE, PBKIK, DDÉK, BMÖ képviselőire, társ-rendezvényeire is számítunk.

4.)         Lengyel Tamás javaslatokat kér a 2018. évi „BMMK Aranygyűrűs Mérnöke” kitüntetésre. Határidő: szeptember 17.

5.)        November 12-ig kell javaslatot adni az MMK Környezetvédelmi Tagozatának felhívására, kitüntetésre.

6.)         Dr. Kukai Tibor és Feilné Győry Zsuzsanna beszámolnak arról, hogy a Somogy Megyei Mérnöki Kamara és a Tolna Megyei Mérnöki Kamara változtatni szeretne a Regionális Továbbképzés eddigi szervezésén, elszámolásán. Az elnökség megkapta a továbbképzések 2017. évi kimutatását. Elnök úr részletes listát készíttet a bevételek és kiadások megyénkénti alakulásáról, s javaslatot tesz a regionális képzések további folytatásra.

7.)        Dr. Boda Géza Titkár Úr javaslatára a Baranya Megyei Mérnöki Kamara tagfelvételről döntött:

 • Tagfelvételt kér: Vadász Tamás villamosmérnök

Az elnökség a tagfelvételnek 8 igen szavazattal helyt adott.

Titkári tájékoztatás:

 • Budulski László épületgépészeti tervezésre kért G jelű jogosultságot.

A Szakértői Testület támogatta, a jogosultság bejegyzésre került.

 • Frezik Balázs villamosmérnök EN-VI jogosultságot kért.

A Szakértői Testület támogatta, a jogosultság bejegyzésre került.

 • Vadász Tamás villamosmérnök EN-VI jogosultságot kért.

A Szakértői Testület támogatta, a jogosultság bejegyzésre került.

 • Kincses Dóra Ágota másik megyéből kérte a névjegyzéki átvezetését. Lakcímváltozását a Titkárság leellenőrizte, bejegyzése megtörtént.
 • 16 Műszaki ellenőri és Műszaki vezetői kérelem lett benyújtva, melyet a Szakértői Testületek támogattak, így bejegyzésre kerültek.

Az Elnökség tudomásul vette a bejegyzéseket.

8.)         Egyebek:

 • Boda Géza tájékoztatást adott arról, hogy az Etikai Bizottsághoz 2 bejelentés érkezett, az ügyek vizsgálatát megkezdték.
 • A következő Elnökségi ülés egyeztetett időpontja 2018. október 1. hétfő 16:00 óra.

A jegyzőkönyvet összeállította:

kmf

Dr. Szabó Éva