EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2018. november 5-én a Baranya Megyei Mérnöki Kamara kibővített elnökségi ülésén, a PTE MIK II. emeleti 224.sz. konferenciatermében

Jelen vannak: jelenléti ív szerint,

az elnökségi tagok (dr.Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr.Meskó András, dr.Metzing Ferenc, Bocz Gábor, Baumann Mihály, dr.Szabó Éva)

a szakcsoportvezetők

Szakcsoportok

Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport – Feilné Győry Zsuzsanna

Szilárdásvány-bányászati szakcsoport – Berta József

Építési szakcsoport – dr. Szabó Éva

Vízgazdálkodási és Vízépítő szakcsoport – Buchberger Pál

Tartószerkezeti szakcsoport – dr. Meskó András

Környezetvédelmi szakcsoport – Horváth Lajos

Közlekedési Szakcsoport – Ládonyi Ákos

Elektrotechnikai és Épületvillamossági szakcsoport – dr. Tarnik István

Baranya-Tolna-Somogyi Megyei Mérnöki Kamara Hírközlési Szakcsoport – Nyíri Zsolt

Gépészeti szakcsoport – Göbölös László

Építménygépészeti Szakcsoport – Baumann Mihály

Gáz- és olajipari Szakcsoport – Knipl Károly

valamint Degré András és dr.Boda Géza.

Tárgy: Novemberi Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

 • A 2018. október hónap kamarai eseményeiről tájékoztató

Előterjesztő: Lengyel Tamás MMK alelnök, Dr. Kukai Tibor elnök, és az Elnökség tagjai

Lengyel Tamás beszámol az MMK elnökségének aktuális feladatairól, eseményeiről, híreiről.

 • A Mérnök Újság október óta nem a DigitalStand kiadásában, hanem saját kiadásban jelenik meg. A továbbiakról később lesz döntés.
 • Az Építőmérnök 200 programsorozat nyitó rendezvénye jól sikerült, kiemelkedő volt a plakátkiállítás.
 • Az MMK részére a Koping Dator csak 2019-ig vállalja tovább az informatikai rendszer működtetését.
 • Az Angyal utca a Wing ZRt tulajdona, felmondja a bérletet, az épületet lebontják. Áprilisban várható a költözés.
 • Folyamatban van az Alapszabály módosítása.
 • November 20-án Mérnöketikai konferencia lesz az MMK EFB szervezésében Budapesten.
 • Jó a Mérnökszalon rendezvénysorozat, november 15-én Bojár Gábor lesz a vendég.
 • Napirenden vannak további kedvezmény-lehetőségek a kamarai tagoknak. (Felelősségbiztosítás, utasbiztosítás, üzemanyagkártya, Opel gépkocsivásárlás, OTP, Telekom, Műszaki jogfigyelő)
 • Nov. 23-án Választmányi ülés lesz.

Dr. Kukai Tibor üdvözli és bemutatja a Gáz és olajipari szakcsoport vezetőjét – Knipl Károlyt.

 • Beszámoló a PTE Műszaki Kar és a Baranya Megyei Mérnöki Kamara közös 2018.09.24-28-i Csehország és Szlovákiai szakmai tanulmányútjáról

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

A szakmai út nagyon jól sikerült, cseh és szlovák kollegáink igen alaposan felkészültek, fogadtak minket.

 • BMMK – MIK Partners’ Szakmai Nap 2018 rendezvényről tájékoztató

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök és Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag, Továbbképzési szakmai referens

A Mérnöknap és a továbbképzési nap jól sikerült, nagy volt az érdeklődés, kb. 300 résztvevőnk volt. Érdemes lenne gondolkodni a jövő évi rendezvényen – milyen jó szakcsoporti témákat lenne érdemes fókuszba hozni. Lehet, hogy április-május környékére kerülne. A Pollack EXPO is jó fórumunk. Felajánlás az EON részéről: Nagykanizsa-tanpálya, alkalmas rendezvényekre is.

 • A BMMK 2018. évi „Aranygyűrűs Mérnöke” kitüntetés átadásáról tájékoztató

Előterjesztő: Lengyel Tamás alelnök

Dr. Szabó Éva kapta a BMMK 2018. évi kitüntetését. Örömmel vettük, hogy az új közgyűlési elnök is befogadta a BMMK-t az ünnepi rendezvényre a Megyenapon.

 • MMK Etikai- és Fegyelmi Bizottság Elnökének 2018. november 20-i Mérnöki Etika Konferenciára szóló meghívásáról tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

Minden tisztségviselő kapott tájékoztatót, a honlapon is fent van, lehet jelentkezni.Aktuális, égető a téma, sok a visszaélés, szakmai és fegyelmi, etikai vétség.

 • Tájékoztató a Somogy Megyei és a Tolna Megyei Mérnöki Kamarai elnökök álláspontjáról a további regionális továbbképzés együttműködése tárgyában.

Regionális Mérnöktovábbképzés aktuális helyzetéről tájékoztatás.

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök, Feilné Győry Zsuzsanna továbbképzési szakreferens

Somogy megye külön szervezi a továbbképzést. A szakmai továbbképzés nagyon fontos, nem jó, ha ennyire szétaprózódik a képzés, színvonalasabban lehet szervezni az egyetemi városokban a képzéseket.

 • Tájékoztató az MMK által megküldött (Ákr.) állásfoglalásról a kizárások kérdésében.

Előterjesztő: Dr. Boda Géza titkár

Bizonyos esetekben lehetséges a döntésből való kizárás – saját ügyben pl. Áttétel lehetősége más megyébe. A titkár kikérheti az elnökség véleményét. A titkár az elnöknek, munkáltatójának nem adhat jogosultságot.

 

 • Tagi felvételről döntés, valamint tervezői és szakértői engedély iránti kérelemről tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Boda Géza titkár

Dr. Boda Géza Titkár Úr javaslatára a Baranya Megyei Mérnöki Kamara    tagfelvételről döntött:

 • 02-1424 Deák Ferenc
 • Viczencz Ottó építészmérnök

Az elnökség a tagfelvételeknek egyenkénti szavazással 8 igen szavazattal helyt adott.

Titkári tájékoztatás:

Az alább felsorolt jogosultságokra vonatkozó kérelmeket előzetesen az illetékes Szakmai Szakértői Testület egyöntetűen megadásra javasolta.

 • 02-1424 Deák Ferenc  GT – Geotechnikai tervezés       (az elnökség kiegészítést kér)
 • 02-1424 Deák Ferenc  SZÉS-8 Geotechnikai szakértés,            (diploma egyenértékűsége vizsgálandó ME-B jogosultságnál – felterjesztendő a testülethe
 • 02-1423 Elekes Kata T – Tartószerkezeti tervezés – támogatja az elnökség

 

 • A Szakcsoportok Elnökeinek rövid beszámolója a szakcsoport 2018 évi szakmai tevékenységéről, programjairól – december 7-re kérjük!
 • Egyebek
 • Ládonyi Ákos a mérnöki szakmai jövőjéről kért együttgondolkodást, kamarai támogatást.Infrastruktúra-építés területén gond van, nincs kinek jogosultságot adni, kevés a fiatal. Nincs utánpótlás, a képzésnek erre reagálni kellene!
 • Tarnik István is jelezte a problémát, szerinte azzal is gond van, hogy nem a gyakorlatra készít fel a képzés.
 • Tartószerkezet szakcsoport – Az Építőmérnök 200 Plakátkiállítás pécsi szervezése folyamatban van. 132 plakátból 72-t kapunk meg, méretük 200×300 cm. Dönteni kell az időpontról. Nyílt nap? 2019? Legjobb lenne április-május. Helyszín – Kossuth vagy Széchenyi tér. Intézendő a közterületfoglalás. Bocz Gábor – Meskó András – Szabó Éva intézi.
 • Geodézia szakcsop. – Földmérő nap volt Baranyában, ezúttal is nagy sikerrel.
 • Építési szakcsop. – részvétel az építésfelügyelettel közös ellenőrzéseken, a megyei Paktum projektben, a megyei Területrendezési tervek módosításának véleményezésében.
 • 2018. december 7-én, pénteken a MATRO gépip. váll. szervezésében szakmai nap lesz.
 • 2019. február 9-én, szombaton lesz a Mérnök Bál. Tisztázandó a helyszín. (Bocz Gábor)
 • Napirenden van az ingatlanvásárlás, helyzetfeltárás.
 • A következő Elnökségi ülés – és egyben Záróvacsora egyeztetett időpontja 2018. december 10. hétfő 17:00 óra.

A jegyzőkönyvet összeállította:

kmf

Dr. Szabó Éva