JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. október 1-én a Baranya Megyei Mérnöki Kamara tárgyalójában

Jelen vannak: jelenléti ív szerint az elnökségi tagok közül nyolcan, (Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, Meskó András, Metzing Ferenc, Bocz Gábor, Baumann Mihály, Szabó Éva) valamint Degré András és Boda Géza.

Tárgy: Októberi Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a PTE Műszaki Kar és a Baranya Megyei Mérnöki Kamara közös 2018.09.24-28-i Csehország és Szlovákiai szakmai tanulmányútjáról

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

A szakmai út nagyon jól sikerült, cseh és szlovák kollegáink igen alaposan felkészültek, fogadtak minket. Jó lenne, ha decemberben valaki tudna tartani fotós bemutatót!

2. Építőmérnök 200 programsorozat nyitó rendezvényéről tájékoztató

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

Jól előkészített rendezvény volt, nívós előadások, plakátkiállítás. Jó lenne tavaszra Pécsre hozni, esetleg a Kossuth térre. Április 1.-május 30. közt lehetne megszervezni. Dr. Meskó András beszél a kiállítás lehetőségéről Szántó Lászlóval. Jó lenne esetleg elektronikusan is megkapni az anyagot.

3. Magyar Mérnöki Kamara és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság együttműködési megállapodásának 2018. II. félévre szóló Cselekvési Programjáról tájékoztató.

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök

A Somogy Megyei és a Tolna Megyei Mérnöki Kamarai elnökök részére megküldött BMMK álláspontjáról tájékoztató.

Regionális Mérnöktovábbképzés aktuális helyzetéről tájékoztatás.

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök, Feilné Győry Zsuzsanna továbbképzési szakreferens

Az ezévi továbbképzések előkészítése folyamatban van. A két megyének elküldtük az elnökség által jóváhagyott levelet a regionális szervezés költségvetését illetően. Várjuk válaszukat.

4. 2018 évi BMMK Mérnöknap szervezéséről megbeszélés – tájékoztató

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor elnök és Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag, Továbbképzési szakmai referens

A Mérnöknap október 19-én, pénteken lesz, közös szervezésben a PTE MIK Partners’ című rendezvényével. Az 1. blokkban plenáris előadások lesznek, majd szekcióülésekkel folytatódik a rendezvény. Ezzel párhuzamosan 3 tagozat szakmagyakorlóinak továbbképzés is zajlik.

5. A BMMK 2018. évi „Aranygyűrűs Mérnöke” kitüntetésre javaslat bekérésének előkészítése

Előterjesztő: Lengyel Tamás alelnök

A Díj átadására 2018. október 12-én, pénteken kerül sor a Baranya Megyei Önkormányzat ünnepi Közgyűlésén. Az elnökség Dr. Szabó Évát javasolja az ezévi kitüntetésre.

6. Tagfelvétel, tervezői és szakértői engedélyek iránti kérelmek értékelése, elnökségi szavazás

Előterjesztő: Dr. Boda Géza titkár

Dr. Boda Géza Titkár Úr javaslatára a Baranya Megyei Mérnöki Kamara    tagfelvételről döntött:

Tagfelvételt kér:

 • Katzenberger István mezőgazdasági gépészmérnök
 • Masszi Pál okl. építészmérnök
 • Nagy Dávid gépészmérnök
 • dr. Stampfer Mihály gépészmérnök
 • Elekes Kata építőmérnök

Az elnökség a tagfelvételeknek egyenkénti szavazással 8 igen szavazattal helyt adott.

Titkári tájékoztatás:

 • Nagy Dávid épületgépész tervező kapott jogosultságot a Szakértői testület támogatása alapján,
 • 4 db Műszaki ellenőri ill. Műszaki vezetői kérelem lett benyújtva, melyet a Szakértői Testületek támogattak.

Az Elnökség tudomásul vette a bejegyzéseket.

 7. Egyebek

 • Dr. Boda Géza titkár úr beszámol a Titkári értekezletről. Az elektronikus ügyintézés még nem teljeskörű, átmeneti üzemmódban működik.
 • Előzetesen megvitatta az elnökség annak értelmezését, hogy az elnökség tagjai esetében felvétel/felmentés/jogosultság/címek odaítélése esetében fennáll-e munkáltatói jogviszony a titkárral szemben. Vélemény: felvétel – felmentés esetében igen, jogosultság, címek odaítélése esetében nem. Az elnök ugyanakkor általános munkáltatója a titkárnak.
 • Dr. Kukai Tibor és Bocz Gábor több ingatlant megnézett, döntés még nem született.
 • Feilné Győry Zsuzsanna az MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozatának Hazay István- díját kapta meg 2018-ban. Gratulálunk!!
 • A BMÖ elnöke, Madaras Zoltán a BMMK-val való együttműködés keretében szeretné, ha lenne egy általános tanácsadó a beruházási pályázatok koordinálásának elősegítésére. Bocz Gábor szívesen vállalná a feladatot.
 • 2018. október 4-én lesz a BMMK 12. szakcsoportjának, a Gáz- és Olajipari Szakcsoportnak az alakuló ülése.
 • A következő Elnökségi ülés egyeztetett időpontja 2018. november 5. hétfő 16:00 óra.

A jegyzőkönyvet összeállította:

kmf

Dr. Szabó Éva

melléklet:

http://www.mmk-ggt.hu/

https://mik.pte.hu/Attachment/get/event_related/145/mik-partners-szakmai-nap-2018-10-19-hu-181010105003.pdf