EMLÉKEZTETŐ

Készült: a 2022. november 07.-én, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a BMMK tárgyalójában tartott Elnökségi ülésről.

Jelen vannak jelenléti ív szerint:
Az elnökségi tagok: Bocz Gábor, Lenkovics László, Feilné Győry Zsuzsa, Knipl Károly, Répás Balázs, dr. Szabó Éva Ibolya, Jaczó Zoltán, dr. Winkler Ervin titkár

Tárgy: Elnökségi ülés
Napirendi pontok:
1. Informatikai rendszereink fejlesztése
Előadó: Bocz Gábor elnök, Csepregi Zoltán szakember

A meghívott szakember szerint ha van olyan ágazat, amely atomsebességgel fejlődik, az az informatika. Az a szoftver, amelyet tegnap használtunk, mára elavulttá válik, a néhány éve létrehozott weboldalak ahhoz, hogy a korszerű igényeknek megfeleljenek, továbbfejlesztésre szorulnak. A W5 Kft. kezdetben hosting szolgáltatással foglalkozott, majd cégvezetőknek nyújtott IT tanácsadást. Néhány év után egyre többen kértek fel a céget különböző egyedi, feladatok elvégzésére, melynek alapján kezdtek weboldalak, illetve magas színvonalú webes megjelenések fejlesztésébe. Az igények felmérését követően ajánlatot fognak adni a kamara számára.

2. Közösségi Média létrehozása
Előadó: Bocz Gábor elnök

A közösségi média felületek létrehozására érkezett ajánlat tartalmát az Elnökség tagjai megvitatták és úgy döntöttek, hogy további piackutatást végeznek annak érdekében, hogy a kamara feladataihoz és szerepvállalásához mérten tudjanak szolgáltatót választani.

3. BMMK Bál szervezése
Előadó: Bocz Gábor elnök

A Mérnök Bál – a hagyomány mellett – egyfajta üzenetet is hordoz a szakmagyakorlók számára, mely indokolja a rendezvény jelentőségét, azonban szükséges közvéleménykutatás, mely tükrözi a tagok tényleges szándékát. Több helyszín merült fel, tekintettel arra, hogy a korábbi helyszín a jövő évben már zárva tart. Ajánlatokat fogunk kérni a rendezvény, illetve a catering megtartására vonatkozóan, melyek alapján kiválasztható lesz a legalkalmasabb helyszín.

4. Tagsági kedvezmények meghatározása
Előterjesztő: Bocz Gábor elnök

A jövő évben emelkedő tagdíjak kompenzálására szükséges a kamarai szolgáltatások díjának átgondolása. A kamarai tagok esetében kell átgondolni a költségek nagyrészben történő átvállalását, melyre konkrét javaslatokat kell kidolgozni. A vállalkozói tevékenységet segítő adatbázisok elérhetőségének biztosítása is jelentős segítség lehet a szakmai tevékenység gyakorlásához.
5. Tájékoztató a mérnöktovább-képzésekről és a további programról
Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag

A kamarai szakmai képzésekre jelentkezők száma jelentősen elmarad attól értéktől, mely ebben az időszakban jellemezni szokta a szakmagyakorlók továbbképzési aktivitását. Fontos ezt tudni, ugyanis minden évben legalább egy szakmai továbbképzés teljesítése kötelező minden szakmagyakorló részére. Körlevelet fogunk kiküldeni annak érdekében, hogy a szakmagyakorlók figyelmét felhívjuk a továbbképzés jelentőségére.

6. Határozat hozatal a tagfelvételekről, az elmúlt időszakban benyújtott jogosultság iránti kérelmekről.
Előadó: Dr. Winkler Ervin titkár

Kamarai tagfelvétel

Ikt.sz. kódszám Név
112/2022 02-1533 Miseta Miklós
113/2022 02-1532 Pesti Balázs
117/2022 02-1531 Farkas Péter

Az Elnökség tagjai a tagfelvételt megszavazták.
Kamarai tagság megszűntetése

Ikt.sz. kódszám Név
111/2022 02-0755 Gadó György

Az Elnökség tagjai a megszűnő tagsági jogviszonyt tudomásul vették.
Tervezői, szakértői jogosultság megadása

Ikt.sz. Kamarai szám Név Tanúsítvány Szakértői jogosultság

114/2022
02-0039
Rabb Péter

FV-SZ
SZÉS14

114/2022
02-0810
Erdei Tímea
OT-M-T
OT-G-T
OT-R-T
OT-M-SZ
OT-G-SZ EÜT-M
EÜT-G
EÜT-R
SZÉS15.1
SZÉS15.2

Az Elnökség tagjai a meglévő tanúsítványok átsorolását jóváhagyták

7. Egyebek

A BMMK és több szakmagyakorló az adventi koncertre szóló jegy megvásárlásával, adománnyal rendszeresen támogatja a Nőegylet munkáját. A támogatás fejében 2022. évben is rendelkezésünkre áll 20 tiszteletjegy a Jótékonysági Koncertre, melyen a Margaret Island lép fel, december 4-én, 18.00-kor a Kodály Központban. Jegyigény esetén dr. Szabó Éva Ibolya elnökségi tagunkat kell keresni.

Következő ülés időpontja: 2022. 12. 05. 15.00.

kmf.

Az Emlékeztetőt összeállította:
Dr. Winkler Ervin