EMLÉKEZTETŐ

 

Készült: a 2022. október 03.-án, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a BMMK tárgyalójában tartott Elnökségi ülésről.

 

Jelen vannak jelenléti ív szerint:

Az elnökségi tagok: Bocz Gábor, Lenkovics László, Baumann Mihály, Feilné Győry Zsuzsa, Horváth Lajos, Knipl Károly, Répás Balázs, dr. Szabó Éva Ibolya,

Pallos Balázs Árpád EFB elnök, Eördögh Zsolt FB elnök

Winkler Ervin titkár

 

Tárgy: Elnökségi ülés

 

Napirendi pontok:

  1. Közösségi média létrehozása

Előadó: Bocz Gábor elnök, Edelmayer Enikő szakember

 

A meghívott média szakember tájékoztatást adott arról, hogy a közösségi média felületeken a BMMK milyen módon és tartalommal tudna megjelenni. Elmondása szerint fontos közvetíteni az értékeket, melynek eredményeként megteremthető a kamara tevékenysége iránti érdeklődés a szakma iránt érdeklődők, illetve a fiatalok körében. A felületek célja az eseménymegosztás, a programok megismertetése az érdeklődőkkel. A kommunikáció eszköze a média, a weblap a hitelességet tükrözi. Célunk egy megállapodás előkészítése a médiafelületek előkészítésére, és működtetése.

 

  1. BMMK könyvkiadás részletei

Előadó: Bocz Gábor elnök

 

Nagy dolog, hogy negyedszázadon át aktívan működött a területi kamara, a cél viszont most az, hogy a fiatalokat másként szólítsuk meg és ennél is intenzívebben tevékenykedjünk. Az elmúlt 25 év során történtekről szól a megjelent könyv, amely egyedülálló kötet, ilyet az országban soha sehol senki nem készített. A 600 oldalas, „25 éves jubileumi kötet” című kiadvány a BMMK 1997-2022 közötti működését foglalja össze rengeteg dokumentum, újságcikk, fotó és interjú közreadásával. Dr. Kukai Tibor a könyv felelős szerkesztője – aki négy ciklusban volt a megyei kamara elnöke – szerint az volt a cél, hogy az új generáció megismerje a mérnöki élet és érdekképviselet előzményeit, az idáig vezető utat, hogy legyen miből építkeznie. A könyv bemutatása az október 20.-án tartandó jubileumi ünnepségen lesz.

 

  1. Tagsági kedvezmények meghatározása

Előterjesztő: Bocz Gábor elnök

 

A 2023-as tagdíjak emelkedésének okán további szolgáltatásokat tervezünk bevezetni a tagjaink részére, melyek előkészítése folyik. Terveink szerint beszerzésfigyelővel, továbbképzési kedvezményekkel és tanácsadással kívánjuk tagjaink tevékenységét megkönnyíteni.

 

  1. Betéti állomány befektetése

Előterjesztő: Bocz Gábor elnök

A Pécs, Király u. 35. szám alatti ingatlanban tulajdonjoggal rendelkező természetes és jogi személyeket kerestünk meg azzal a céllal, hogy befektetéseinket bővítsük. A visszajelzések alapján megállapítható, hogy az ingatlanban rendelkezni jogosultak nem kívánnak kamaránkkal együttműködni, így más területeket kell találnunk a fejlődésünk érdekében.

 

  1. BMMK október protokoll eseményeiről.

Előterjesztő: Bocz Gábor elnök

 

Kamaránk együttműködik a Baranya Megyei Önkormányzattal és az MSB Zrt-vel a „Baranya segít – együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért” projekt megvalósításában. A projekt első mérföldköveként Paktum Szervezetet kell létrehozni, megalakítani. Az Együttműködési megállapodás (egyben Paktum Szervezeti alakuló ülés) ünnepélyes keretek közötti aláírására október 11-én, 10.00 órakor kerül sor a Baranya Megyei Önkormányzatnál.

 

Október 20-án a PTE Műszaki és Informatikai Karán a tiszta technológiákról rendeznek szakmai konferenciát, és az ezzel egyidejűleg tartandó mérnöknapon ünnepli negyedszázados jubileumát a Baranya Megyei Mérnöki Kamara. A PTE Műszaki és Informatikai Kara és a Baranya Megyei Mérnöki Kamara közös szervezésében rendezi meg a szakmai napot. Az eseményen Palkovics László technológiai és ipari miniszter az ország közlekedési- és energiahelyzetéről tart előadást. Az egész napos rendezvényen a Magyar Mérnöki Kamarát Wagner Ernő MMK-elnök képviseli.

 

  1. Tájékoztató a mérnöktovább-képzésekről és a további programról

Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag

 

A mérnöktovábbképzés szakmai előadásait a területi kamarák szervezik. Az előadások fontos eleme az akkreditáció, mely nélkül nem valósulhat meg a továbbképzés. Az október 20. napi szakmai nap egyúttal továbbképzés is négy szakterületen – energetikai, építési, épületgépészeti és tartószerkezeti. November 24.-én tetőfedői egyesületi szakmai továbbképzés lesz.

 

  1. Határozat hozatal a tagfelvételekről, az elmúlt időszakban benyújtott jogosultság iránti kérelmekről.

Előadó: Dr. Winkler Ervin titkár

 

Kamarai tagfelvétel

 

Ikt.sz. kódszám Név
97/2022 02-1527 Eördögh Márton
101/2022 02-1528 Lenkovics Balázs
102/2022 02-1529 Ózdi András

 

Az Elnökség tagjai a tagfelvételt megszavazták.

Kamarai tagság megszűntetése

 

Ikt.sz. kódszám Név
94/2022 02-0172  

Tiderenczl József

 

95/2022 02-0552 Kováts Attila
96/2022 T-02-0011 Bózsa József

 

Az Elnökség tagjai a megszűnő tagsági jogviszonyt tudomásul vették.

  1. Magyar Mérnöki Kamra Választási Jelölőbizottság tagjaira történő jelöltállítás

Előterjesztő: Bocz Gábor elnök, Dr. Winkler Ervin titkár

 

Az MMK Alapszabálya alapján hét tagból és két póttagból álló Választási Jelölőbizottságot kell megválasztani a tisztújító küldöttgyűlést követő évben. A testület tagjaira az Elnökség, a területi a kamarák és a szakmai tagozatok tesznek javaslatot. A BMMK Dr. Kukai Tibor Ferencet, a területi kamara korábbi elnökét javasolja a bizottságba.

 

  1. Tevékenységnapló

Előterjesztő: Bocz Gábor elnök,

 

Szervezetekben és vállalatokban a tevékenységi naplót elsősorban arra használják, hogy figyelemmel kísérjék az alkalmazottakat vagy azok idejének eltöltését munka közben. Ennek köszönhetően fel lehet mérni, hogy ki és mit csinál egy bizonyos idő alatt. Az ilyen adatok elemzése hozzájárul az alkalmazottak produktivitásának növeléséhez, az időgazdálkodás javításához és támogatja a produktivitást.

 

  1. Egyebek

Következő ülés időpontja: 2022. 11. 07. 15.00.

 

kmf.

 

Az Emlékeztetőt összeállította:

Dr. Winkler Ervin